Kontrast
A A A

Zalecenia dla użytkowników usług BZWBK24

Zalecenia dla użytkowników usług BZWBK24

Ważny komunikat! Pojawiło się nowe zagrożenie w sieci Internet.
Pojawiło się złośliwe oprogramowanie służące do przechwytywania haseł z przeglądarki Internetowej oraz nakłaniające użytkownika do instalacji złośliwego oprogramowania na urządzeniu mobilnym/telefonie. Uczulamy aby nie reagować na takie wezwania, gdyż oprogramowanie to powoduje przejęcie kontroli nad telefonem, także smsKodami autoryzującymi transakcje.
W związku z tym przypominamy, że Bank:

 • nie prosi dwa razy z rzędu o podanie hasła (jeśli wprowadzone po raz pierwszy hasło jest niepoprawne, Bank od razu o tym informuje),
 • nie wysyła informacji z prośbą o instalację oprogramowania bez wyraźnego życzenia klienta,
 • wysyła komunikaty sms wyłącznie z numerów: 2424, 2425, 661002425, 8024.

Więcej informacji na ten temat na stronie Związku Banków Polskich.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • Dbaj o zachowanie poufności swoich haseł PIN, numerów NIK itp. Numerów PIN nie podawaj nawet pracownikom Banku.
 • W razie podejrzenia, że hasło PIN zostało ujawnione, natychmiast je zmień lub zablokuj usługę, kontaktując się z najbliższą placówką Banku lub dzwoniąc do Zespołu Doradców BZWBK24, kontakt znajdziesz tutaj.
 • Nie używaj tego samego hasła PIN do różnych usług (np. BZWBK24 telefon, BZWBK24 internet, iBiznes24) czy autoryzacji kart płatniczych.
 • Nie używaj tego samego hasła PIN, do logowania i rejestrowania się na innych serwisach (np. facebook, youtube, myspace).
 • Jeżeli uważasz, że musisz zapisać numer NIK lub hasła PIN, zrób to tak, żeby osoba niepowołana nie mogła tych informacji poprawnie zidentyfikować.
 • Zmieniaj okresowo hasła PIN np. raz na miesiąc, pamiętając jednocześnie o możliwie największej złożoności hasła, gdy to możliwe stosując kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych, im dłuższe hasło tym bezpieczniej.
 • Pamiętaj, Bank nigdy nie prosi o:
  • numer lub model Twojego telefonu
  • PIN lub NIK,
  • dane dotyczące kart (numer karty, data ważności, kod CVV/CVC) w korespondencji mailowej lub SMS-owej.

Logowanie do serwisu bankowości elektronicznej

 • Loguj się, ze strony www.bzwbk.pl lub bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego www.centrum24.pl lub ibiznes24.pl wpisując właściwy adres w linii adresowej przeglądarki.
 • Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.
 • Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu Adres przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, a nie http.
 • Sprawdź, czy połączenie z Bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania.
 • Jeżeli znajdziesz symbol kłódki, kliknij na niego dwa razy, by sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Banku Zachodniego WBK oraz adresu www.centrum24.pl lub ibiznes24.pl.
 • Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu, nie wolno korzystać z serwisu (nie wprowadzaj NIK-u i PIN-u) - w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Zespołem Doradców BZWBK24.
 • Wybierz w ustawieniach logowania grafikę, którą będziesz widział na stronie do logowania po wprowadzeniu NIK. Jeśli grafika nie wyświetla się lub jest inna niż wybrałeś nie wolno korzystać z serwisu (nie wprowadzaj NIK-u i PIN-u) - w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Zespołem Doradców BZWBK24.

Korzystanie z serwisu bankowości elektronicznej

 • Korzystając z serwisu transakcyjnego korzystaj tylko z jednego okna przeglądarki.
 • Podczas korzystania z serwisu nie używaj klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (tj. Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj). Serwis transakcyjny ma własne klawisze i hiperłącza, które zapewniają sprawne poruszanie się po jego stronach.
 • Używaj smsKodu lub tokena, bo dzięki nim osiągniesz najwyższy oferowany przez Bank poziom bezpieczeństwa.
 • Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), zaloguj się ponownie do usługi i sprawdź, czy system zapamiętał ostatnie zlecenia.
 • Po zakończeniu korzystania z serwisu transakcyjnego lub w razie konieczności oddalenia się od komputera bezwzględnie zakończ pracę w serwisie transakcyjnym używając opcji Wyloguj, dostępnej w głównym menu.

Dodatkowe zabezpieczenia transakcji

 • Jeśli chcesz zabezpieczyć się w dodatkowy sposób przy logowaniu korzystaj z tokena lub smsKodu. Jeśli używasz tych narzędzi do akceptacji przelewów, to możesz wykorzystać je także w roli dodatkowego klucza przy logowaniu (zmieniając sposób logowania w Ustawieniach).
 • Na ekranie potwierdzenia transakcji zawsze weryfikuj czy wyświetlone dane (jak odbiorca, nr rachunku i kwota) zgadzają się z oczekiwanymi.
 • Korzystając z smsKodu do potwierdzenia logowania oraz transakcji pamiętaj o podstawowych zasadach jego stosowania:
  • zawsze czytaj otrzymane wiadomości i zwróć uwagę czy podane dane potwierdzające transakcję zgodne są z tymi wcześniej zdefiniowanymi i oczekiwanymi (jak nr rachunku i kwota),
  • zadbaj o to, by otrzymywać smsKod na jednym urządzeniu, a transakcję zlecać na drugim, unikaj sytuacji, w których telefon w formie wbudowanej w Twój komputer (modem GSM) odbiera smsKod bądź też logujesz się do serwisu https://www.centrum24.pl z telefonu, smartfona czy tabletu, na który chwilę później otrzymujesz smsKod. Korzystając z BZWBK24 na urządzeniach przenośnych uzywaj adresu https://m.bzwbk24.pl.
 • Korzystając z tokena do potwierdzenia logowania oraz transakcji pamiętaj o podstawowych zasadach jego stosowania:
  • zawsze sprawdzaj czy wezwanie tokena (wartość wprowadzana na klawiaturze tokena) odpowiada wybranemu rachunkowi odbiorcy przelewu (pierwsze 2 i ostatnie 6 cyfry rachunku odbiorcy.
 • Jeśli korzystasz z Koszyka przelewów, przed wysłaniem sprawdź czy wszystkie szczegółowe dane są zgodne z oczekiwanymi.
 • Uruchom usługę Alerty24. Będziesz na bieżąco otrzymywać smsem lub pocztą elektroniczną komunikaty z Banku o tym, co się dzieje na Twoim koncie.

Korzystanie z mobilnej wersji BZWBK24

 • Podczas logowania do mobilnej wersji BZWBK24 z przenośnych urządzeń jak telefon, smartfon czy tablet, zadbaj o to, aby podobnie jak w komputerze posiadać zabezpieczenia antywirusowe, aktualną, oficjalną wersję systemu i przeglądarki.
 • Logując się z przenośnych urządzeń do BZWBK24 loguj się na dedykowanej stronie https://m.bzwbk24.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, które stworzone są specjalnie dla tych urządzeń. Unikaj logowania z telefonu, na którym odbierasz smsKody do serwisu. Logowanie z urządzeń mobilnych, wykorzystywanych w ten sposób, na stronie https://centrum24.pl, nie jest zalecane. W tym serwisie posiadasz większe możliwości np. realizowanie transakcji do odbiorców niezdefiniowanych. Wykonywanie tego typu transakcji bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, wykorzystywanym do autoryzacji (smsKody), stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa - m.in. w przypadku kompromitacji urządzenia (np. przez złośliwe oprogramowanie) niepowołana osoba może mieć dostęp do pełnych danych umożliwiających wykonanie nieautoryzowanej operacji w serwisie.
 • Po wykonaniu operacji na rachunku sprawdź, czy znalazły się one w złożonych dyspozycjach. Jeśli zdarzy się, że połączenie zostanie przerwane albo wystąpią błędy w trakcie wykonywania operacji, sprawdź czy została ona zapisana w opcji Złożone dyspozycje.
 • Może się zdarzyć, że bezpośrednio po wykonaniu operacji telefon będzie pokazywał nieaktualne dane. W takich sytuacjach zaloguj się ponownie z poziomu strony głównej.
 • Standardowe połączenia w WAP-ie realizowane są przez port 9201. Jednak połączenia z usługami bankowymi należy ze względów bezpieczeństwa realizować przez port 9203, który zapewnia szyfrowanie danych. W telefonach nie mających opcji Nr portu, takich jak na przykład Nokia, należy ustawić opcję Połączenie szyfrowane. Pozostałe ustawienia powinny być zgodne z podawanymi przez operatorów.
 • Uwaga! Transmisja danych rozpoczyna się od ustalenia klucza szyfrowania. Proces ten inicjowany jest automatycznie przy połączeniu przez port 9203. Różne telefony podają w różny sposób informację o połączeniu szyfrowanym. Niektóre wymagają dwukrotnej akceptacji szyfrowania. Jednak w większości aparatów konieczność ustalania klucza szyfrującego ogranicza się do pierwszego połączenia z usługą. Przy kolejnych połączeniach wykorzystywany jest ten sam klucz. Jeśli masz jakieś problemy z połączeniem w WAP-ie, powinieneś skontaktować się z biurem obsługi klienta swojego operatora.

Bezpieczeństwo komputera

 • Stosuj zalecane ustawienia przeglądarki internetowej opisane na stronach internetowych Banku.
 • Stosuj się do zaleceń producenta systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instaluj zalecane przez niego uaktualnienia tych programów.
 • Aktualizuj inne używane przez Ciebie oprogramowanie, zgodnie z zaleceniami producentów.
 • Systematycznie używaj programów antywirusowych i dbaj o ich aktualizację.
 • Używaj osobistego Firewalla. Jest to system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o użytkowniku i zasobach komputera.
 • Nie korzystaj z bankowości elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych, takich jak publiczne sieci wi-fi, czy kawiarenki internetowe. Używane tam oprogramowanie może być tak zmodyfikowane lub skonfigurowanie, że dane są gromadzone bez Twojej wiedzy.
 • Zabezpiecz hasłem domową sieć wi-fi. Skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu, jeśli nie wiesz jak to zrobić.
 • Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików oraz programów nieznanego pochodzenia.
 • Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania.
 • Nie wykorzystuj do codziennej pracy konta administracyjnego systemu operacyjnego – pracuj przy pomocy kont o ograniczonych uprawnieniach (wystarczających do codziennej pracy).

Kontakt

Jeśli zetknąłeś się z podejrzaną sytuacją, zagrożeniem, lub udostępniłeś swoje poufne dane, niezwłocznie poinformuj o tym bank. Możesz w każdej chwili – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – skontaktować się z Zespołem Doradców BZWBK24 pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora), wysłać mail na adres kontakt@bzwbk.pl lub zgłosić to w najbliższej placówce banku.

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub 781119999* Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm