BZWBK24 mobile

Z bankowości mobilnej BZWBK24 można korzystać wszędzie z dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu dzięki aplikacji lub poprzez przeglądarkę internetową. Kontrolujesz swoje finanse gdziekolwiek jesteś, 24 godziny na dobę.

 

Dzięki BZWBK24 mobile możesz:

 • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek własny
 • złożyć dyspozycję przelewu na zdefiniowany rachunek obcy
 • założyć lokatę
 • uzyskać informacje o otwartych lokatach
 • szybko połączyć się z doradcą banku
 • uzyskać informacje o stanie salda i danych szczegółowych Twoich rachunków
 • sprawdzić historię operacji na rachunkach
 • uzyskać informacje o kartach debetowych wydanych do kont osobistych lub rachunków bieżących
 • uzyskać informacje o wydanych kartach kredytowych
 • uzyskać informację o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych ARKA
 • uzyskać informacje o aktualnych kursach walut
 • zmienić PIN

Aby skorzystać z serwisu bankowości mobilnej należy w mobilnej przeglądarce internetowej wejść na stronę https://m.bzwbk24.pl lub pobrać aplikację dostępną dla:

Logowanie do bankowości mobilnej odbywa się za pomocą tego samego numeru NIK oraz hasła PIN co logowanie do usługi BZWBK24 internet.

Różnice w funkcjonalnościach BZWBK24 internet i mobile:

Funkcjonalność
Logowanie
tak
tak
Podgląd złożonych dyspozycji i historii operacji
tak
tak
Informacje o kartach wydanych do rachunków
tak
tak
Przelew na rachunek własny
tak
tak
Przelew na zdefiniowany rachunek obcy
tak
tak
Przelew na rachunek obcy
tak
nie
Przelew walutowy
tak
nie
Zakładanie lokat
tak
tak
Likwidacja lokat
tak
nie
Spłata karty kredytowej
tak
tak
Informacje o stanie rejestrów TFI ARKA
tak
tak
Aktualne kursy walut
tak
tak
Kredyt gotówkowy NA KLIK
tak
nie
Doładowanie telefonu pre-paid
tak
nie
Zakupy w Internecie - Przelew24
tak
nie
Bezpośredni kontakt z Call Center
nie
tak
 

Definiowanie rachunku obcego

Aby w bankowości mobilnej móc wykonać przelew na rachunek obcy, należy najpierw rachunek odbiorcy zdefiniować w internetowym serwisie transakcyjnym.

Aby zdefiniować rachunek odbiorcy w BZWBK24 internet:

 • 1. po zalogowaniu do serwisu BZWBK24 internet przejdź do zakładki „Przelewy”
 • 2. z bocznego menu wybierz opcję „Lista odbiorców”
 • 3. po przejściu do kolejnej strony kliknij przycisk „Dodaj odbiorcę”
 • 4. wybierz opcję „odbiorca przelewu krajowego” i potwierdź przyciskiem „Akceptuj”
 • 5. wprowadź dane odbiorcy, wybierz opcję bez dodatkowego potwierdzenia smsKodem i potwierdź klikając „Akceptuj”

 • 6. potwierdź wprowadzone dane i kliknij „Akceptuj”
 • 7. wprowadź smsKod w celu potwierdzenia zdefiniowania odbiorcy i kliknij „Akceptuj”
 • 8. rachunek został poprawnie zdefiniowany, od tego momentu możesz do tego odbiorcy wykonywać przelewy w bankowości mobilnej.

Uwagi techniczne

W celu korzystania z serwisu BZWBK24 mobile zalecamy korzystanie z urządzeń mobilnych z przeglądarkami obsługującymi xhtml mobile wersję minimum 1.0. Rekomendujemy korzystanie z telefonów z minimalną rozdzielczością 240 px.

Opłaty pobierane są 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

 
Wyszczególnienie czynności
Dostep do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Bez opłat
smsKod
udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji smsKodem Bez opłat
wysłanie smsKodu na żądanie klienta
nie będącego posiadaczem Konta<30 0,20 zł 1)
będącego posiadaczem Konta<30 Bez opłat
będącego posiadaczem Konta24 VIP bez opłat
Wydanie tokena - na życzenie
Wydanie tokena dla firm 70,00 zł
Pakiety Alerty24 (korzystanie z pakietu miesiecznie)
Pakiet MINI 0,00 zł
Pakiet MAXI 9,00 zł
Pakiet Alerty24 Moje Pieniądze dla firm 10,00 zł
Bezpłatne komunikaty SMS
Pakiet MINI 0
Pakiet MAXI Bez ograniczeń
Pakiet Alerty24 Moje Pieniądze dla firm 20
Wysłanie alertu (za jeden komunikat)
w formie komunikatu SMS 0,30 zł
w formie komunikatu e-mail Bez opłat
BZWBK24 SMS (za jeden komunikat) - wysłanie informacji w formie komunikatu sms na żądanie klienta odnośnie
informacji szczegółowych o rachunkach własnych 0,30 zł
salda rachunków własnych 0,30 zł
informacje o aktualnej wycenie funduszy inwestycyjnych Bez opłat
historii operacji na rachunkach Bez opłat
informacji o stanie rejestrów funduszy inwestycyjnych ARKA (wartość, historia) Bez opłat
zmiana hasła pin Bez opłat
Potwierdzenie realizacji transakcji
Sporządzenie potwierdzenia realizacji jednej transakcji zamówionego przez BZWBK24 – na życzenie 5,00 zł
Przelew24
Realizacja dyspozycji Przelewu24 Bez opłat
Doładowanie konta telefonu komórkowego
Realizacja dyspozycji doładowania, wartość doładowania według cennika danego operatora Bez opłat

1) Wysyłanie pierwszych 5-ciu smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatne.

Powyższa tabela zawiera podstawowe opłaty i prowizje dotyczące usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności dostępna jest tutaj (PDF, 340 KB) oraz Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm tutaj (PDF, 320 KB).

Jeżeli korzystałeś już z usługi BZWBK24 internet – dostęp do serwisu BZWBK24 mobile uzyskujesz wchodząc na stronę https://m.bzwbk24.pl stosując ten sam NIK i hasło (PIN), co w BZWBK24 internet.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Doradca aktywuje dla Ciebie usługi BZWBK24 internet.
 3. Od razu będziesz mógł korzystać z BZWBK24 mobile.

Jak uruchomić?

Przez telefon

  Logowanie do „lekkiego” serwisu transakcyjnego:
 1. Uruchom przeglądarkę internetową w swoim telefonie.
 2. Wejdź na stronę https://m.bzwbk24.pl.
 3. Wpisz NIK i hasło (PIN) takie jak w BZWBK24 internet.
 4. Korzystaj z funkcjonalności BZWBK24 mobile.

Przez telefon

  Pobranie aplikacji:
 1. Wejdź na stronę http://mobile.bzwbk.pl.
 2. W sekcji „Aplikacje dla smartfonów” wybierz odpowiedni system.
 3. Po przejściu do odpowiedniego serwisu pobierz aplikację.

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.


Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Zachodni WBK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank Zachodni WBK informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłyby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Dodatkowe informacje na temat oferty BZ WBK, opłat i prowizji uzyskasz u Private Banking  lub na stronie: www.bzwbk.pl

VIP

1 9999 z zagranicy +48 61 81 19999

Private Banking

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Gold Karta kredytowa Gold

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Rozpocznij rozmowę online
Karta Platinum Karta kredytowa Platinum

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Rozpocznij rozmowę online

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm