Kontrast
A A A

Gwarancja de minimis

Udzielana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą działalność gospodarczą oraz inwestycje, udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

 
 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie kredytu Biznes Ekspres, kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nie mających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności - wszystkie formalności załatwiane są jednocześnie z formalnościami związanymi z udzieleniem kredytu,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji,
 • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego.

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl

 • przeznaczona jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z definicją unijną, posiadających zdolność kredytową,
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy w przypadku finansowania bieżącej działalności, a w przypadku finansowania inwestycji nawet na 99 miesięcy,
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty zabezpieczonego kredytu ,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem na bieżącą działalność gospodarczą,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.
 • z tytułu otrzymanej gwarancji de minimis kredytobiorca zapłaci na rzecz BGK opłatę prowizyjną,
 • prowizja pobierana jest z góry za okresy roczne,
 • stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5 %.

Aby otrzymać zabezpieczenie kredytu w ramach portfelowej gwarancji de minimis BGK wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Banku Zachodniego WBK S.A. i do wniosku o udzielenie kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej dołączyć wniosek o udzielenie gwarancji de minimis.

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Biznes Pakiet Mini Biznes Pakiet Mini

Jeżeli prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy otwórz rachunek w opcji start-up

Zamów rozmowę

Biznes Pakiet Opti Biznes Pakiet Opti

Jeżeli prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy otwórz rachunek w opcji start-up

Zamów rozmowę

Biznes Pakiet Maxi Biznes Pakiet Maxi

Jeżeli prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy otwórz rachunek w opcji start-up

Zamów rozmowę

Kredyt Biznes Ekspres Kredyt Biznes Ekspres

Zamów

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm