Kontrast
A A A

Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe dostępowe. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: elektronicznego klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej. Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji.

 
 

Poznaj kartę szkolną

Karta szkolna to:

 • Bezpieczeństwo - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Szkole poprzez uniemożliwienie dostania się na teren placówki osobom nieuprawnionym.
 • Innowacyjność - Karta Szkolna pełni funkcję nowoczesnego identyfikatora szkolnego, elektronicznego klucza.
 • Edukacja ekonomiczna - Bank oferuje bogatą ofertę wsparcia edukacji ekonomicznej dla Szkół Partnerskich.
 • Wielofunkcyjność - Karta Szkolna może być zintegrowana z kartą biblioteczną.
 • Oferta rabatowa - Wykorzystując funkcje Programu Rabatowego Karty Szkolnej można korzystać z atrakcyjnych lokalnych rabatów oferowanych przez sklepy, kina, kawiarnie czy obiekty sportowe.za okazaniem karty dostępowej do szkoły oznaczonej logo Karta Szkolna.
 • Rozwój - dzięki integracji projektu Karta Szkolna z programem Santander Universidades, Szkoły Partnerskie Banku Zachodniego WBK mają okazję nawiązania ścisłej współpracy z polskimi uczelniami wyższymi.

Jak to działa?

Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów. Bank wyposaża szkoły w System Kontroli Dostępu, który uniemożliwia osobom niepowołanym dostanie się na teren szkoły.

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego identyfikatora. Dzięki technologii opartej na chipach EMV, karty mogą łączyć w sobie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej.

 

Jak przystąpić do projektu?

Szkoły i gminy zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt na adres e-mailowy: karta.szkolna@bzwbk.pl

Ogólnopolski Kongres Karty Szkolnej

Ogólnopolski Kongres Karty Szkolnej jest coroczną imprezą, która stwarza możliwość do zacieśnienia współpracy pomiędzy Bankiem, szkołami uczestniczącymi w projekcie, władzami samorządowymi oraz firmami wspierającymi edukację. Stanowi też płaszczyznę do wymiany dobrych praktyk oraz wytyczania perspektyw rozwoju projektu Karta Szkolna. Podczas kongresu prezentowane są również produkty IT wspierające edukację, nowatorskie rozwiązania w edukacji ekonomicznej oraz programy wsparcia finansowego dla innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w szkołach.

Poprzednie edycje

III Ogólnopolski Kongres Karty Szkolnej odbył się 1-2 października 2015 r. w Głogowie. Towarzyszył mu X Konkurs Pieśni Patriotycznej, który dzięki zaangażowaniu banku został podniesiony do rangi ogólnopolskiej.

II Ogólnopolski Kongres Karty Szkolnej miał miejsce w dniach 22-24 listopada 2014 r. w Ostrołęce. Towarzyszył mu I Ogólnopolski Finał Gier Ulicznych.

I Ogólnopolski Kongres Karty Szkolnej miał miejsce w dniach 21-22 listopada 2013 r. w Lublinie. Towarzyszył mu Koncert Galowy IV Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji”.

Liderzy Europy – zagrasz?

„Liderzy Europy” to gra planszowa adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest zabawą edukacyjną o charakterze ekonomiczno-finansowym. Celem projektu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości i finansów wśród młodych ludzi. Reguły gry są bardzo proste. Zadaniem każdej drużyny, składającej się maksymalnie z sześciu osób jest zwiedzenie pięciu europejskich stolic za kwotę pięciu tysięcy euro. Grę wygrywa zespół, który po osiągnięciu celu będzie miał najwięcej pieniędzy w portfelu. W trakcie zabawy drużynom zadawane są pytania, dotyczące kwestii ekonomicznych. Poprawne odpowiedzi pozwalają minimalizować koszty podróży, uzyskiwać zwroty oraz dodatkowe środki. Grę prowadzą pracownicy oddziałów oraz wolontariusze Banku Zachodniego WBK.

Chcesz zorganizować grę u siebie w szkole? Napisz do nas: graliderzyeuropy@bzwbk.pl

Bezpieczeństwo Twojego dziecka

Celem, który przyświeca nam przy realizacji projektu Karta Szkolna, jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Twojemu dziecku. Dzięki Systemowi Kontroli Dostępu ograniczamy do minimum ryzyko wejścia na teren szkoły osób niepowołanych. Jednak to nie wszystko!

Realizując projekt Karta Szkolna Bank Zachodni WBK nie ma wglądu, ani nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników kart. Za obsługę kart i systemu kontroli dostępu odpowiada wyłącznie szkoła. I tylko szkoła wie, do którego ucznia przypisana jest konkretna karta.

Edukacja ekonomiczna Twojego dziecka

Edukacja ekonomiczna w życiu każdego człowieka odgrywa istotną rolę, dlatego warto o nią dbać od najmłodszych lat. Świadomość oraz wiedza ekonomiczna na odpowiednim poziomie pozwolą młodym ludziom uniknąć oszustw i nadużyć ze strony innych, a także lepiej przygotować się do dorosłego życia, ucząc jak oszczędzać i planować. Bank Zachodni WBK wspiera podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej.

Proponowane przez nas gry edukacyjne o charakterze ekonomicznym w rzetelny sposób przedstawiają świat finansów. Dwie z nich dostępne w sieci to Business Zone i Twój Budżet Rodzinny. Ta pierwsza w atrakcyjny sposób przedstawia młodym ludziom realia prowadzenia biznesu, uczy jak założyć i zarządzać małą firmą. Ta druga ma na celu naukę zarządzania domowym budżetem, planowania wydatków, a także odpowiedzialnego zaciągania kredytów, by nie doprowadzić do spirali zadłużeń. Dużym powodzeniem cieszy się też gra planszowa Liderzy Europy, realizowana w szkołach przez pracowników Oddziałów oraz przez wolontariuszy Banku Zachodniego WBK. Liderzy Europy to gra zespołowa, która sprawdza wiedzę uczniów z zakresu przedsiębiorczości i finansów.

Twój Budżet Rodzinny – zagrasz?

Gra dostępna jest na pod adresem internetowym: www.twojbudzetrodzinny.pl

Czym jest karta przedpłacona (prepaid)?

Karty szkolne są kartami przedpłaconymi (prepaid). Oznacza to, że korzystając z nich można wydać tylko tyle, ile się wcześniej wpłaciło. Użytkownik karty (np. uczeń) nie musi też podpisywać żadnej umowy, a każdą kartę konkretnemu użytkownikowi przypisuje szkoła, więc z punktu widzenia banku są to karty na okaziciela.

Jak aktywować i zasilić kartę?

Karta, którą otrzymałeś jest nieaktywna. Żeby korzystać z funkcji płatniczej musisz ją aktywować oraz zasilić pierwszą wpłatą. Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych do karty Zasadach użytkowania.

Aktywacja karty przez Internet:

Aktywacja karty przez SMS:

 • Wyślij komunikat SMS na numer 2424

Aktywacja w bankomacie:

 • Włóż kartę do bankomatu i podaj kod 2424
 • Wybierz funkcję zmiana PINu i podaj swój własny kod PIN

Pamiętaj – jeśli przekażesz komuś swoją kartę upoważnisz go do dysponowania zgromadzonymi na jej rachunku pieniędzmi.

Zasilanie karty

Żeby płacić Kartą Szkolną musi zostać ona wcześniej zasilona. Wpłacaj pieniądze na rachunek karty następującymi sposobami:

 • przelewem z dowolnego banku
 • przelewem przez Internet
 • przekazem pocztowy
 • wpłatą w dowolnym banku – w oddziałach BZWBK bez opłat.

Pamiętaj - numer rachunku karty składa się z 26 cyfr i zapisany jest na karcie oraz na blankiecie do którego przyczepiona była karta. Możesz podawać ten numer jeśli chcesz żeby ktoś przekazał Ci na Twoją kartę pieniądze.

Jak płacić kartą?

Płatności w sklepach wyposażonych w terminale płatnicze:

 • Kartą Szkolną możesz bez dodatkowych opłat robić zakupy w Polsce i za granicą w punktach oznaczonych logo Visa lub Mastercard – sprawdź, które logo widać na Twojej karcie
 • zrób zakupy, a kiedy zostaniesz przy kasie poproszony o zapłatę, powiedz że chcesz zapłacić kartą zbliżeniową
 • kasjer nabije kwotę na terminal, sprawdź czy się zgadza i zbliż kartę do czytnika lub podaj sprzedawcy
 • jeśli zostaniesz poproszony o podanie PIN, wprowadź go w terminalu. Chroń swój PIN przed osobami trzecimi
 • odbierz pokwitowanie i paragon, które uprawniają Cię do reklamacji zakupu
 • pamiętaj – zakupy do 50 zł robisz bez użycia PIN. Jeśli masz Kartę Szkolną dla szkół podstawowych będziesz mógł jednorazowo zrobić zakupy jedynie do 50 zł

Płatności w Internecie:

 • Kartą Szkolną możesz dokonywać płatności w Internecie
 • do przeprowadzenia transakcji będzie potrzebny numer karty, data ważności karty oraz kod CVV – wszystkie te informacje są zapisane na karcie
 • pamiętaj – żeby ktoś mógł użyć Twojej karty wystarczy, że pozna zapisane na niej dane – nie pokazuj karty osobom nieuprawnionym

Wypłaty w bankomacie:

 • z Twojej Karty Szkolnej możesz wypłacić pieniądze w dowolnym bankomacie w Polsce i za granicą. Zwróć uwagę, że takie wypłaty są obciążone prowizją
 • sprawdź czy jesteś bezpieczny i nikt obcy Cię nie obserwuje
 • wsuń kartę do bankomatu. Zostaniesz poproszony o PIN – wprowadź go tak, żeby nie ujawnić go osobom trzecim. Podaj kwotę i określ czy chcesz otrzymać pokwitowanie. Odbierz kartę, a następnie pieniądze i potwierdzenie wypłaty
 • pamiętaj - w bankomacie możesz również zmienić PIN oraz sprawdzić ostatnio dokonywane transakcje i aktualne saldo karty

Pamiętaj – Karta Szkolna jest kartą prepaid. Oznacza to, że możesz nią płacić tylko do wysokości pieniędzy zgromadzonych na rachunku karty. Zanim dokonasz zakupów upewnij się, że na Twojej karcie są wystarczające środki.

Jak zarejestrować kartę?

Wejdź na stronę prepaid.bzwbk.pl, wybierz zakładkę REJESTRACJA i postępuj według instrukcji pojawiających się na ekranie.

Jak zastrzec kartę?

Każdą kartę możesz zastrzec przez całą dobę pod numerem telefonu 1 9999, dzwoniąc z zagranicy: 48 61 81 19999 lub osobiście w dowolnym oddziale Banku.

Zgubiłem kartę, co robić?

Jeśli utraciłeś swoją kartę, należy ją natychmiast zastrzec w BZ WBK dzwoniąc na numer telefonu: 1 9999. Po zastrzeżeniu karty masz możliwość zgłoszenia się do banku i odzyskania środków pozostających na rachunku technicznym karty. W tym celu musisz zgłosić się do dowolnego Oddziału BZ WBK i zwrócić card-carrier, czyli dokument do którego dołączona była wydana karta. Znajdują się na nim numery identyfikacyjne, które pozwolą na zidentyfikowanie utraconej karty.

Limity

Karty różnią się limitami transakcji w zależności od wieku użytkowników:

Karta Szkolna < 13 50 PLN 50 PLN 500 PLN 10 000 PLN
Karta Szkolna > 13 500 PLN 4 000 PLN 500 PLN 10 000 PLN
Wyszczególnienie czynności
Wpłata gotówkowa w Banku na poczet nabycia Kart lub zasilenia Rachunku pieniądza elektronicznego Bez opłat
Przelew z rachunku prowadzonego w Banku na poczet nabycia Karty lub zasilenia Rachunku pieniądza elektronicznego według stawek za przelew na rachunek w Banku określonych w TOiP
Dokonanie Transakcji bezgotówkowej Bez opłat
Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat
pierwsze 10 dyspozycji w danym miesiącu kalendarzowym Bez opłat
11 i kolejna dyspozycja w danym miesiącu kalendarzowym 5,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomatach poza siecią BZWBK24 i Terminalach POS w kraju 5,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomatach i Terminalach POS za granicą 10,00 PLN
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach sieci BZWBK24
pierwsze 10 dyspozycji w danym miesiącu kalendarzowym Bez opłat
11 i kolejna dyspozycja w danym miesiącu kalendarzowym 5,00 PLN
Generowanie w bankomatach sieci BZWBK24 listy 10 ostatnich transakcji
pierwsze 10 dyspozycji w danym miesiącu kalendarzowym Bez opłat
11 i kolejna dyspozycja w danym miesiącu kalendarzowym 5,00 PLN
Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o dostępnych środkach oraz saldzie Bez opłat
Przesłanie w formie komunikatu SMS informacji o 5 ostatnich transakcjach Bez opłat
Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat
Zastrzeżenie Karty Bez opłat
Wykup pieniądza elektronicznego 2) Bez opłat
Wydanie nowego numeru PIN do Karty w Oddziale Banku 9,00 zł
Wydruk historii transakcji Karty Bez opłat
Wycofanie zgody na wykonanie Transakcji powtarzalnych 1) 35,00 PLN

Uwaga: w przypadku transakcji zagranicznych w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8 % – dotyczy tylko Kart wydanych w systemie Visa.

1) więcej informacji znajduje się w punktach 23 i 24 Zasad
2) opłata naliczana wyłącznie w przypadkach określonych w punkcie 55 Zasad

O czym warto pamiętać?

 • Nie zapisuj swojego nr PIN – postaraj się go zapamiętać,
 • Nie udostępniaj nikomu nr PIN, nawet pracownikowi banku
 • Płacąc w sklepie czy restauracji pilnuj, aby płatność Twoją kartą odbywała się tylko w Twojej obecności,
 • Płacąc w Internecie korzystaj tylko z pewnych, bezpiecznych stron.

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm