Kontrast
A A A

Konto24 walutowe w euro

Konto w euro dla tych, którzy często podróżują do krajów strefy euro lub płacą w tej walucie za zakupy w sklepach internetowych

 
 • bez opłat za kartę MasterCard w EUR (dotyczy pierwszej karty dla posiadacza, współposiadacza, lub pełnomocnika przez pierwszy rok użytkowania)
 • pełna kontrola nad kosztami waluty – płacąc w euro za zakupy w internecie lub gdy jesteś za granicą nie ponosisz kosztów przewalutowania
 • dostęp do konta w dowolnym miejscu i czasie przez internet, SMS i telefon komórkowy
 • tanie przelewy w euro - jeśli przelew realizujesz w usługach bankowości elektronicznej to wysokość prowizji pobieranej przez BZ WBK wynosi tylko 8 zł (dla przelewów spełniających kryteria SEPA) lub 0,2% kwoty transakcji – minimalnie 20,00 zł, maksymalnie 200 zł (dot. pozostałych przelewów); w zależności od wybranej opcji kosztowej przelewu możliwe jest również pokrycie opłat, które pobierają banki zagraniczne
 • możesz otrzymywać wynagrodzenie w euro na konto jeśli pracujesz zagranicą lub dla zagranicznego pracodawcy
 • jeśli masz kredyt zaciągnięty w euro i spłacasz go w tej walucie, konto pozwoli Ci kupować ją w dowolnym momencie, po najlepszej dla Ciebie cenie
 • bezpieczne zakupy w internecie z 3D-Secure - usługą dostępną dla posiadaczy aktywnych usług bankowości elektronicznej BZWBK24
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach na koncie dzięki usłudze Alerty24
 • możliwość wygodnego doładowania telefonu komórkowego przez BZWBK24, serwis www.tutajdoladuj.pl, w bankomatach i SMS-em

Poznaj szczegóły:

 
Wyszczególnienie czynności
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  
wpływ w danym miesiącu w wysokości 10000 zł i więcej Bez opłat
wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000 zł – 9999,99 zł Bez opłat
wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł – 1999,99 zł Bez opłat
wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł Bez opłat
Saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe 1 Bez opłat
Saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku1 2 podstawowe jednostki monetarne 2
Transakcje na rachunek w BZ WBK  
Przelew złożony w placówce BZWBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi) 8,00 zł
Pozostałe transakcje Bez opłat
Wyciąg z rachunku
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat
wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  
klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat
klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat
wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł
duplikat wyciągu 5,00 zł
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%1 Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.
2 Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.
Opłaty i prowizje za realizację przekazania środków w walucie obcej na rachunku w bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty.

 
Wyszczególnienie czynności
Polecenia wypłaty otrzymywane na rachunek w BZ WBK  
spełniające kryteria SEPA 5,00 zł
polecenia wypłaty otrzymane z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych 35,00 zł
pozostałe 10,00 zł
Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty otrzymywanych na rachunek w BZ WBK opłaty nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi zleceniodawca.
Polecenia wypłaty wysyłane  
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  
spełniające kryteria SEPA 8 zł
pozostałe 0,2%; min 20,00 zł; maks 200,00 zł
złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; maks 200,00 zł
Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wysyłanych
zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca, dla poleceń wypłaty w walucie:
UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi.
EUR – polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej 5,00 EUR
EUR – polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EUR 25,00 EUR
USD 30,00 USD
GBP 12,00 GBP
CHF 25,00 CHF
Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) 15,00 zł


Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące poleceń wypłaty znajdują się w TOiP w rozdziale VII „Czynności w obrocie dewizowym”

 
Wyszczególnienie czynności
Opłata roczna za kartę
ZWOLNIENIE: Zwolnienie z opłaty rocznej za pierwszy rok
przysługuje Posiadaczowi pierwszej karty do danego
rachunku
10,00 EUR 10,00 GBP 10,00 USD
Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym 10,00 EUR 10,00 GBP 10,00 USD
Wypłata gotówki:      
w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK - - -
w bankomatach sieci Millennium 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
w bankomatach sieci PKO BP 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
w pozostałych bankomatach w kraju 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
kartą w kasie oddziału BZ WBK 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 0,50 EUR 0,50 GBP 0,50 USD
Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce BZ WBK 2,50 EUR 2,50 GBP 2,50 USD
Generowanie zestawienia transakcji 2,00 EUR 2,00 GBP 2,00 USD
Wyszczególnienie czynności
smsKod
dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30, Konta Godnego Polecenia, Konta 123,Konta24 VIP lub Konta VIP
pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu Bez opłat
smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu 0,20 zł

Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem (wydanym do 31.03.2011 r.).

W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [PDF 370KB]

Przez Internet

zamówisz konto z kartą i usługami bankowości elektronicznej BZWBK24

Konto z kartą MasterCard BZ WBK w EUR
Złóż wniosek
 1. Przygotuj dowód osobisty lub paszport
 2. Złóż wniosek online.
 3. Umowę podpiszesz za pośrednictwem kuriera
 4. Hasło do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 otrzymasz sms-em na numer telefonu podany we wniosku.
 5. Kartę płatniczą do rachunku prześlemy pocztą.

Serwis bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę Zamów produkty i wybierz opcję Konta złotowe i walutowe. Możesz także wybrać kartę płatniczą do konta.
 3. Zapoznaj się z warunkami prowadzenia konta/karty i wypełnij formularz.
 4. Twoje nowe konto pojawi się w wykazie Rachunków w usłudze BZWBK24 Internet i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 5. Kartę płatniczą do rachunku prześlemy pocztą – aktywujesz ją w BZWBK24 Internet.

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(pn-pt w godzinach 8-20)
 1. Przygotuj dowód osobisty lub paszport
 2. Złóż wniosek online.
 3. Umowę podpiszesz za pośrednictwem kuriera
 4. Hasło do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 otrzymasz sms-em na numer telefonu podany we wniosku.
 5. Kartę płatniczą do rachunku prześlemy pocztą.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Doradca otworzy konto.
 3. Podpiszesz umowę i od razu będziesz mógł korzystać z konta.
 4. Możesz także od razu uzyskać dostęp do konta za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24.
 5. Jeśli zdecydujesz się na kartę płatniczą do konta - zostanie ona przesłana pocztą wraz z instrukcją aktywacji.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm