Kontrast
A A A

Konto24 walutowe we frankach

Konto walutowe we frankach szwajcarskich szczególnie wygodne dla osób, które spłacają kredyt w CHF bezpośrednio w tej walucie.

 
 • wygodne konto dla osób spłacających kredyt w CHF bezpośrednio w tej walucie - umożliwi Ci kupowanie franków w dowolnym miejscu i czasie, po najlepszej dla Ciebie cenie
 • dostęp do konta w dowolnym miejscu i czasie przez internet, sms i telefon komórkowy
 • możesz otrzymywać wynagrodzenie w CHF na konto jeśli pracujesz za granicą lub dla zagranicznego pracodawcy
 • możliwość ustawienia powiadomień o zmianach na koncie dzięki usłudze Alerty24
 • możliwość wygodnego doładowania telefonu komórkowego przez BZWBK24, serwis www.tutajdoladuj.pl, w bankomatach i smsem

Poznaj szczegóły:

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 

 

Wyszczególnienie czynności
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  
wpływ w danym miesiącu w wysokości 10000 zł i więcej Bez opłat
wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000 zł – 9999,99 zł Bez opłat
wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł – 1999,99 zł Bez opłat
wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł Bez opłat
Saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe 1 Bez opłat
Saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku1 2 podstawowe jednostki monetarne 2
Transakcje na rachunek w BZ WBK  
Przelew złożony w placówce BZWBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi) 8,00 zł
Pozostałe transakcje Bez opłat
Wyciąg z rachunku
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat
wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  
klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat
klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat
wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł
duplikat wyciągu 5,00 zł
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%1 Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.
2 Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

Opłaty i prowizje za realizację przekazania środków w walucie obcej na rachunku w bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty.

 
Wyszczególnienie czynności
Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK  
SEPA 5,00 zł
z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych 35,00 zł
pozostałe 10,00 zł
Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty przychodzących na rachunek w BZ WBK opłaty nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca).
Polecenia wypłaty wychodzące  
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  
SEPA 8,00 zł
pozostałe 0,2%; min 20,00 zł; max 200,00 zł
złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max 200,00 zł
Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wysyłanych
zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), tj. dla poleceń wypłaty z opcją kosztową OUR w walucie:
UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatnicznych.
EUR – polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej 5,00 EUR
EUR – polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EUR 25,00 EUR
USD 30,00 USD
GBP 12,00 GBP
CHF 25,00 CHF
Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) 15,00 zł


Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące poleceń wypłaty znajdują się w TOiP w rozdziale VII „Czynności w obrocie dewizowym”

 
Wyszczególnienie czynności
Opłata roczna za kartę
ZWOLNIENIE: Zwolnienie z opłaty rocznej za pierwszy rok przysługuje Posiadaczowi pierwszej karty wydanej do danego rachunku
10,00 EUR 10,00 GBP 10,00 USD
Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 10,00 EUR 10,00 GBP 10,00 USD
Wypłata gotówki:      
w bankomatach sieci BZWBK24 0,25 EUR 0,25 GBP 0,25 USD
w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 1,50 EUR 1,50 GBP 1,50 USD
kartą w kasie placówki BZ WBK - - -
Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku) 2,8% 2,8% 2,8%
Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 0,50 EUR 0,50 GBP 0,50 USD
Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce BZ WBK 2,50 EUR 2,50 GBP 2,50 USD
Wyszczególnienie czynności
SMS Kod
dla posiadaczy Konta<30, Konta Godnego Polecenia, Konta 123, Konta24 VIP, Konta VIP, rachunków Ekstrakonto: Plus, Concerto, VIP, Elita, Profil Aktywny, Profil Ambitny, Profil Zdobywcy Bez opłat
dla klienta nie będącego posiadaczem Konta<30, Konta Godnego Polecenia, Konta 123,Konta24 VIP, Konta VIP, rachunków Ekstrakonto: Plus, Concerto, VIP, Elita, Profil Aktywny, Profil Ambitny, Profil Zdobywcy
pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu Bez opłat
smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu 0,20 zł
Sms w ramach usługi BZWBK24sms 0,50 zł

Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem (wydanym do 31.03.2011 r.).

W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [PDF 370KB]

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Doradca otworzy konto.
 3. Podpiszesz umowę i od razu będziesz mógł korzystać z konta.
 4. Możesz także od razu uzyskać dostęp do konta za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24.

Serwis bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę Zamów produkty i wybierz opcję Konta złotowe i walutowe.
 3. Zapoznaj się z warunkami prowadzenia konta i wypełnij formularz.
 4. Twoje nowe konto pojawi się w zakładce Portfel w usłudze BZWBK24 Internet i od razu będziesz mógł z niego korzystać.

Załóż konto

 

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm