Kontrast
A A A

Kredyt gotówkowy

Tani, szybki kredyt gotówkowy na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli.

 
 • szybko - decyzja już w 10 minut od złożenia wniosku o kredyt,
 • łatwo dla klientów aktywnie korzystających z konta osobistego oraz usług bankowości elektronicznej BZWBK24 – kredyt w BZWBK24 internet ,
 • bez zaświadczeń – dla naszych stałych klientów kredyt dostępny bez zaświadczeń,
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet do 150 000 zł,
 • na co chcesz – na wszystko, czego potrzebujesz, w tym także na spłatę zobowiązań w innych bankach lub instytucjach finansowych,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli,
 • okres spłaty to nawet 72 miesiące,
 • bezpiecznie - biorąc kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK, możesz skorzystać z Ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT, które mogą zapewnić finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach losowych związanych z Twoim zdrowiem, życiem, a także utratą zatrudnienia (np. utrata pracy, utrata zdolności do pracy czy śmierć). Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT mogą zapewnić pomoc finansową Tobie i Twoim bliskim w trakcie spłaty kredytu, jak i po jego wcześniejszej spłacie. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, a w przypadku umowy ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A więcej o ubezpieczeniach SPOKOJNY KREDYT,

Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. .Kredyt na spłatę zobowiązań w innym banku dostępny jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., wniosek o kredyt można złożyć również dzwoniąc na numer infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Kredyt bez zaświadczeń dostępny jest dla stałych klientów Banku tj. osób, które otrzymują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub świadczeń emerytalno-rentowych na konto osobiste posiadane w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz spełnią wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej (oferta nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Maksymalna kwota kredytu w wysokości 150 tys. zł, dostępna jest dla Klientów uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, w pozostałych przypadkach maksymalna kwota kredytu to 120 tys. zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu dostępne w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym informacja o wysokości składek ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli i Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Stan na 1.09.2015 r.

Kredyt na specjalnych warunkach dla pracowników wybranych firm z sektora finansowego:

 • atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego:
  - 5,99% - oprocentowanie kredytu z Ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT oraz Ubezpieczeniem na życie SPOKOJNY KREDYT,
  - 6,99% - oprocentowanie kredytu bez ubezpieczeń.
 • kwota kredytu w ramach standardowej oferty, nawet do 150 tys. zł

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Oferta promocyjna kredytu dla pracowników wybranych firm – edycja 3, której organizatorem jest Bank Zachodni WBK S.A., ważna jest w okresie od 2 lipca 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,77% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23760 zł, okres spłaty 62 miesiące, oprocentowanie w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 4975,11 zł, w tym prowizja 1% (240 zł), suma odsetek 4735,11 zł, całkowita kwota do zapłaty 28735,11 zł, 61 rat w kwocie 464,11 zł, ostatnia rata 424,40 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz Regulamin promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 3 dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbk.pl. Szczegółowe informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym informacja o wysokości składek ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli i Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Stan na 02.07.2015 r.

 

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK wystarczy:

 • zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletność i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale Banku Zachodniego WBK).
 • posiadać zdolność kredytową tzn. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.

Informacje o ubezpieczeniach

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Masz kredyt – zapytaj, złóż dyspozycję

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca udzieli informacji dotyczących posiadanego zobowiązania.
 2. Przyjmie wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Przyjmie dyspozycję posprzedażową niewymagającą przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Poznaj szczegóły:

Oprocentowanie kredytów
Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 9,99%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
o stopie stałej
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat

Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Stan na 17.08.2015 r.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 10 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
powyżej 10 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 10,00% 1)

1)Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 27,63% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 12418,14 zł, okres spłaty 58 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 10%, całkowity koszt kredytu 8955,05 zł, w tym prowizja 9,99% (1681,86 zł), składka z tytułu ubezpieczenia ”Spokojny kredyt” 1373,34 zł i składka z tytułu ubezpieczenia na życie „Spokojny kredyt” 1362,06 zł (dla Kredytobiorcy w wieku 42 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), suma odsetek 4537,79 zł, całkowita kwota do zapłaty 21373,19 zł, 57 rat w kwocie 368,66 zł, ostatnia rata 359,57 zł. Stan na 01.07.2015 r.

Kredyt gotówkowy – promocja „Kredyt bez odsetek” (udzielany w PLN)2)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 50 000 PLN
do 12 miesięcy
0,00%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego w promocji „Kredyt bez odsetek”, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 53,60% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 2 439,40 zł, okres spłaty 11 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 0%, całkowity koszt kredytu 565,56 zł, w tym prowizja 12% (360,60 zł), składka z tytułu ubezpieczenia ”Spokojny kredyt” 107,80 zł i składka z tytułu ubezpieczenia na życie „Spokojny kredyt” 97,16 zł (dla Kredytobiorcy w wieku 38 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), suma odsetek 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 004,96 zł, 10 rat w kwocie 273,17 zł, ostatnia rata 273,26 zł. Stan na 1.07.2015 r.
2) Oferta dostępna na zasadach określonych w Regulaminie promocji „Kredyt bez odsetek”. Obowiązuje. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 
Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)3)
Kredyt
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt oraz ubezpieczeniem na życie Spokojny Kredyt
do 72 miesięcy
5,99%
bez ubezpieczenia Spokojny Kredyt oraz ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt
do 72 miesięcy
6,99%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego w ofercie dla pracowników wybranych firm, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 7,77% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23 463,00 zł, okres spłaty 62 miesiące, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 4 911,78 zł, w tym prowizja 1,00% (237,00 zł), suma odsetek 4 674,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 28 374,78 zł, 61 rat w kwocie 458,31 zł, ostatnia rata 417,87 zł. Stan na 02.07.2015 r.
3) Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 3. Obowiązuje do dnia 31 stycznia 2016”.

 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego zabezpieczonego aktywami płynnymi, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 8,54% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 94 446,00 zł, okres spłaty 21 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 7 284,61 zł, w tym prowizja 1% (954,00 zł), suma odsetek 6 330,61 zł, całkowita kwota do zapłaty 101 730,61 zł, raty równe, 20 rat w kwocie 4 858,47 zł, ostatnia rata w kwocie 4 561,21 zł. Stan na 1.07.2015 r.

przez Internet w serwisie usług bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 internet.
 2. Wejdź w zakładkę ZAMÓW PRODUKTY. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnij elektroniczny formularz.
 4. Środki na konto otrzymasz już po 60 sekundach.

Kredyt gotówkowy w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24 internet NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Banku Zachodniego WBK, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet. Więcej informacji


Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę Banku Zachodniego WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm