Kontrast
A A A
ChatZamknij

Kredyt gotówkowy

Tani, szybki kredyt gotówkowy na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli.

 
 • szybko - decyzja już w 10 minut,
 • łatwo dla klientów aktywnie korzystających z konta osobistego oraz usług bankowości elektronicznej BZWBK24 – kredyt NA KLIK,  do końca roku w ramach promocji kredytu gotówkowego z obniżoną prowizją.
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet do 120 000 zł,
 • na co chcesz – na wszystko, czego potrzebujesz, w tym także na spłatę zobowiązań,
 • 0% prowizji – jeśli minimum 50% kredytu zostanie przeznaczone na spłatę kredytów w innych bankach w ramach promocji trwającej do 31 grudnia 2014 r.,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli,
 • okres spłaty to nawet 72 miesiące,
 • bezpiecznie – z ubezpieczeniem kredytobiorców - Klientów Banku Zachodniego WBK S.A SPOKOJNY KREDYT które daje możliwość ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń takich jak utrata pracy, niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowita niezdolności do pracy, a nawet śmierć więcej o ubezpieczeniu Spokojny Kredyt,

Weź kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem ”Spokojny kredyt” i wygraj w „Loterii świątecznej” 1 z 10 samochodów marki Opel Corsa.

Aby wziąć udział w loterii:

 1. Złóż wniosek o kredyt gotówkowy w terminie od 3.11.2014 r. do 31.12.2014 r.
 2. Zawrzyj umowę o kredyt gotówkowy oraz złóż deklarację przystąpienia do Pakietu Ubezpieczeń Kredytobiorców Kredytu Gotówkowego SPOKOJNY KREDYT w terminie od 3.11.2014r. do 7.01.2015 r.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go u Doradcy Banku Zachodniego WBK S.A., po zawarciu umowy, w dniach od 3 listopada 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. lub jeśli zawrzesz umowę za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet lub BZWBK24 mobile wypełnij formularz zgłoszeniowy na stroniebzwbkaviva.pl/spokojnykredyt, w dniach od 3 listopada 2014 r. do 7 stycznia 2015 r.

Organizatorem loterii jest BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Więcej informacji na stronie bzwbkaviva.pl/spokojnykredyt

Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego NA KLIK, który dostępny jest w serwisie transakcyjnym BZWBK24, wynosi 24,66%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 400 zł, okres spłaty 47 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 12%, całkowity koszt kredytu 2 655,44 zł, w tym prowizja 2,5% (156,47 zł), opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 858,60 zł, suma odsetek 1 640,37 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 898,97 zł, 46 rat w kwocie 168,20 zł, ostatnia rata 161,77 zł. Kredyt na spłatę zobowiązań w innym banku dostępny jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., wniosek o kredyt można złożyć również dzwoniąc na numer infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego przeznaczonego na spłatę kredytów w innych bankach wynosi 22,64%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 34 900 zł okres spłaty 66 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 11,99%, całkowity koszt kredytu 23 634,62 zł, prowizja 0%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 7 643,10 zł, suma odsetek 15 991,52 zł, całkowita kwota do zapłaty 58 534,62 zł, 65 rat w kwocie 887,73 zł, ostatnia rata w kwocie 832,17 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK. „Loteria świąteczna” organizowana jest w okresie od 3.11.2014 r. do 28.03.2015 r. z tym zastrzeżeniem, że wniosek o kredyt gotówkowy należy złożyć do 31.12.2014 r. i zawrzeć umowę o kredyt gotówkowy oraz przystąpić do ubezpieczenia Spokojny Kredyt do 7.01.2015 r. Szczegółowe informacje na temat „Loterii świątecznej” dostępne są na stronie www.bzwbkaviva.pl/spokojnykredyt. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT określające m.in. zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie www.bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związków Polskich). Infolinia 1 99999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 3.11.2014 r.

Kredyty na specjalnych warunkach dla pracowników instytucji finansowych i sfery budżetowej oraz przedstawicieli wolnych zawodów:

Kredyt dla pracowników instytucji finansowych

 • oferta skierowania do pracowników zatrudnionych w bankach, które posiadają zgodę na podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego:
  - dla opcji z pakietem ubezpieczeń do kredytu gotówkowego „Spokojny Kredyt”– oprocentowanie - 5,99%
  - dla opcji bez pakietu ubezpieczeń do kredytu gotówkowego – oprocentowanie - 6,99%
 • kwota kredytu w ramach standardowej oferty, nawet do 120 tys. zł

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. . Oferta promocyjna ważna jest w okresie od 4 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. RRSO wynosi 8,69% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 16000 zł, okres spłaty 61 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 6,99%%, prowizja 3% , całkowita kwota do zapłaty 19 101,73 zł, 60 rat w kwocie 313,31 zł, ostatnia rata w kwocie 303,13 zł. Szczegóły oferty w tym informacje o prowizji oraz regulamin Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych dostępne w placówkach Banku Zachodniego WBK. Stan na 03.12.2014 r.

 

Kredyt dla wolnych zawodów

 • oferta dla przedstawicieli wolnych zawodów takich jak:
  - lekarz
  - lekarz dentysta
  - lekarz weterynarii
  - adwokat
  - radca prawny
  - notariusz
  - rzeczoznawca majątkowy
  - biegły rewident
  - architekt
  - aptekarz
  - komornik
  - doradca podatkowy
 • gwarantowane oprocentowanie: 9,99%
 • w ramach standardowej oferty możesz otrzymać nawet 120 tys. zł

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w Placówkach Banku.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK. RRSO wynosi 11,63% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 57 000 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 9,99%, prowizja 2,10%, całkowita kwota do zapłaty 72 902,03 zł, 59 rat w kwocie 1 215,52 zł, ostatnia rata 1 186,35 zł. Szczegóły oferty, regulamin promocji, warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK. Stan na 01.07.2014 r.
 

 

Kredyt dla osób zatrudnionych w sferze budżetowej

 • oferta dla pracowników jednostek finansowanych przez budżet państwa:
  - jednostek administracji samorządu terytorialnego (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy)
  - ministerstw
  - państwowej straży pożarnej
  - policji
  - publicznej opieki zdrowotnej
  - publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych
  - sądów
  - służby więziennej
  - straży granicznej
  - urzędów i instytucji państwowych (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  - wojska.
 • gwarantowane oprocentowanie:
  - dla kredytu z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt”: 11,99%,
  - dla kredytu bez ubezpieczenia: 12,00%
 • w ramach standardowej oferty możesz otrzymać nawet 120 tys. zł

Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A.. RRSO wynosi 24,71% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 14 100 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 11,99%, prowizja 4,60%, całkowita kwota do zapłaty 22 233,03 zł, 59 rat w kwocie 370,88 zł, ostatnia rata 351,11 zł. Szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK. Stan na 01.07.2014 r.
 

 

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w BZ WBK wystarczy:

 • stałe zatrudnienie i zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletniość i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale BZ WBK).

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Poznaj szczegóły:

Oprocentowanie kredytów  
Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 7,99%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
o stopie stałej
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat

Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Stan na 1.12.2014 r.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 5 000 PLN
do 72 miesięcy
12,00%
powyżej 5 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 12,00% 1)

1)Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr. 126 z 2011 r. poz. 715) wynosi 24,00% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 11 683,06 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 12%, całkowity koszt kredytu 7 552,55 zł, w tym prowizja 3,6% (516,94 zł), opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2 159,40 zł, suma odsetek 4 876,21 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 235,61 zł, 59 rat w kwocie 320,97 zł, ostatnia rata 298,38 zł. Stan na 09.10.2014 r.

przez Internet w serwisie bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę ZAMÓW PRODUKTY. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnić elektroniczny formularz.
 4. Środki na konto otrzymasz już po 60 sekundach.

Kredyt NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Banku Zachodniego WBK, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

2013 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm