Kontrast
A A A
ChatZamknij

Kredyt gotówkowy

Tani, szybki kredyt gotówkowy na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli.

 
 • szybko - decyzja już w 10 minut
 • łatwo dla klientów aktywnie korzystających z konta osobistego oraz usług bankowości elektronicznej BZWBK24 – kredyt NA KLIK - do końca roku - z prowizją obniżoną o połowę,
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet do 120 000 zł
 • na co chcesz – na wszystko, czego potrzebujesz, w tym także na spłatę zobowiązań
 • 0% prowizji – jeśli minimum 50% kredytu zostanie przeznaczone na spłatę kredytów w innych bankach.
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli
 • okres spłaty to nawet 72 miesiące
 • bezpiecznie – z ubezpieczeniem kredytobiorcy „Spokojny kredyt”, które daje możliwość ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń takich jak utrata pracy, niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowita niezdolności do pracy – więcej o ubezpieczeniu Spokojny Kredyt

Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A.. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego NA KLIK z prowizją obniżoną o połowę, który dostępny jest w serwisie transakcyjnym BZWBK24, wynosi 24,66%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 400 zł, okres spłaty 47 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 12%, całkowity koszt kredytu 2 655,44 zł, w tym prowizja 2,5% (156,47 zł), opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 858,6 zł, suma odsetek 1 640,37 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 898,97 zł, 46 rat w kwocie 168,20 zł, ostatnia rata 161,77 zł. Kredyt na spłatę zobowiązań w innym banku dostępny jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., wniosek o kredyt można złożyć również dzwoniąc na numer infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego przeznaczonego na spłatę kredytów w innych bankach wynosi 22,64%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 34 900 zł okres spłaty 66 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 11,99%, całkowity koszt kredytu 23 634,62 zł, prowizja 0%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 7 643,10 zł, suma odsetek 15 991,52 zł, całkowita kwota do zapłaty 58 534,62 zł, 65 rat w kwocie 887,73 zł, ostatnia rata w kwocie 832,17 zł. Szczegóły oferty, regulaminy promocji, warunki ubezpieczenia, określające m.in. tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK. Stan na 09.10.2014 r.  

Kredyty na specjalnych warunkach dla pracowników instytucji finansowych i sfery budżetowej oraz przedstawicieli wolnych zawodów:

Kredyt dla pracowników instytucji finansowych

 • oferta skierowania do pracowników zatrudnionych w bankach, które posiadają zgodę na podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego:
  - dla opcji z pakietem ubezpieczeń do kredytu gotówkowego „Spokojny Kredyt”– oprocentowanie - 11,99%
  - dla opcji bez pakietu ubezpieczeń do kredytu gotówkowego – oprocentowanie - 12,00%
 • kwota kredytu w ramach standardowej oferty, nawet do 120 tys. zł

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A.. RRSO wynosi 19,13% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 14 300 zł, okres spłaty 61 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 7,99%, prowizja 1,60% , całkowita kwota do zapłaty 21 326,25 zł, 60 rat w kwocie 350,01 zł, ostatnia rata w kwocie 325,65 zł. Szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK.
Stan na 01.07.2014 r.

 

Kredyt dla wolnych zawodów

 • oferta dla przedstawicieli wolnych zawodów takich jak:
  - lekarz
  - lekarz dentysta
  - lekarz weterynarii
  - adwokat
  - radca prawny
  - notariusz
  - rzeczoznawca majątkowy
  - biegły rewident
  - architekt
  - aptekarz
  - komornik
  - doradca podatkowy
 • gwarantowane oprocentowanie: 9,99%
 • w ramach standardowej oferty możesz otrzymać nawet 120 tys. zł

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w Placówkach Banku.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK. RRSO wynosi 11,63% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 57 000 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 9,99%, prowizja 2,10%, całkowita kwota do zapłaty 72 902,03 zł, 59 rat w kwocie 1 215,52 zł, ostatnia rata 1 186,35 zł. Szczegóły oferty, regulamin promocji, warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK. Stan na 01.07.2014 r.
 

 

Kredyt dla osób zatrudnionych w sferze budżetowej

 • oferta dla pracowników jednostek finansowanych przez budżet państwa:
  - jednostek administracji samorządu terytorialnego (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy)
  - ministerstw
  - państwowej straży pożarnej
  - policji
  - publicznej opieki zdrowotnej
  - publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych
  - sądów
  - służby więziennej
  - straży granicznej
  - urzędów i instytucji państwowych (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  - wojska.
 • gwarantowane oprocentowanie:
  - dla kredytu z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt”: 11,99%,
  - dla kredytu bez ubezpieczenia: 13,99%
 • w ramach standardowej oferty możesz otrzymać nawet 120 tys. zł

Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A.. RRSO wynosi 24,71% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 14 100 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 11,99%, prowizja 4,60%, całkowita kwota do zapłaty 22 233,03 zł, 59 rat w kwocie 370,88 zł, ostatnia rata 351,11 zł. Szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK. Stan na 01.07.2014 r.
 

 

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w BZ WBK wystarczy:

 • stałe zatrudnienie i zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletniość i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale BZ WBK).

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Poznaj szczegóły:

Oprocentowanie kredytów  
Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 5%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
o stopie stałej
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat
Za protest weksla min.16,00 zł + koszty

1) Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
do 5 000 PLN
do 72 miesięcy
12,00%
powyżej 5 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 12,00%1)

1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr. 126 z 2011 r. poz. 715) wynosi 24,00% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 11 683,06 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 12%, całkowity koszt kredytu 7 552,55 zł, w tym prowizja 3,6% (516,94 zł), opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2 159,40 zł, suma odsetek 4 876,21 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 235,61 zł, 59 rat w kwocie 320,97 zł, ostatnia rata 298,38 zł. Stan na 09.10.2014 r.

przez Internet w serwisie bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę ZAMÓW PRODUKTY. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnić elektroniczny formularz.
 4. Środki na konto otrzymasz już po 60 sekundach.

Kredyt NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Banku Zachodniego WBK, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

2013 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

W związku z planowanymi pracami technologicznymi w serwisie BZWBK24, informujemy, że od godziny 00:00 w sobotę 25.10.2014 do godziny 06:00 w poniedziałek 27.10.2014, nastąpi przerwa w dostępie do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 oraz Przelew24.

Przerwa w dostępie do usług bankowości elektronicznej KB24 nastąpi od godziny 16:00 w piątek 24.10.2014 do godziny 06:00 w poniedziałek 27.10.2014.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm