Kontrast
A A A

Kredyt gotówkowy

Tani, szybki kredyt gotówkowy na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli.

 
 • szybko - decyzja już w 10 minut,
 • łatwo dla klientów aktywnie korzystających z konta osobistego oraz usług bankowości elektronicznej BZWBK24 – kredyt NA KLIK,  do 31 marca 2015 r. w ramach promocji kredytu gotówkowego z obniżoną prowizją,
 • bez zaświadczeń – dla naszych stałych klientów kredyt dostępny bez zaświadczeń,
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet do 120 000 zł,
 • na co chcesz – na wszystko, czego potrzebujesz, w tym także na spłatę zobowiązań,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli,
 • okres spłaty to nawet 72 miesiące,
 • bezpiecznie – z ubezpieczeniem kredytobiorców - Klientów Banku Zachodniego WBK S.A SPOKOJNY KREDYT które daje możliwość ochrony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń takich jak utrata pracy, niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowita niezdolności do pracy, a nawet śmierć więcej o ubezpieczeniu Spokojny Kredyt,

Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego NA KLIK, który dostępny jest w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24, wynosi 24,72%%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5490,40 zł, okres spłaty 48 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 10% , całkowity koszt kredytu 2858,91 zł, w tym prowizja 5,99% (409,60 zł), opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 938,10 zł, suma odsetek 1511,21 zł, całkowita kwota do zapłaty 8349,31 zł, 47 rat w kwocie 174,10 zł, ostatnia rata 166,61 zł. Kredyt na spłatę zobowiązań w innym banku dostępny jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., wniosek o kredyt można złożyć również dzwoniąc na numer infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Kredyt bez zaświadczeń dostępny jest dla stałych klientów Banku tj. osób, które otrzymują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub świadczeń emerytalno-rentowych na konto osobiste posiadane w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz spełnią wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej (oferta nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu, Regulamin promocji cenowej kredytu gotówkowego NA KLIK ”Niższa prowizja w kredycie NA KLIK”, która trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2015 r. oraz warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT określające m.in. zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie www.bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związków Polskich). Infolinia 1 99999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 05.03.2015 r.

Kredyt na specjalnych warunkach dla pracowników wybranych firm z sektora finansowego:

 • atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego:
  - z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt”– oprocentowanie - 5,99%
  - bez ubezpieczenia „Spokojny Kredyt” do kredytu gotówkowego – oprocentowanie - 6,99%
 • kwota kredytu w ramach standardowej oferty, nawet do 120 tys. zł

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. . Oferta promocyjna ważna jest w okresie od 1 lutego 2015 r. do 29 marca 2015 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,69% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 15520 zł, okres spłaty 61 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 3579,24 zł, w tym prowizja 3% (480zł), suma odsetek 3099,24 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 099,24 zł, 60 rat w kwocie 313,31 zł, ostatnia rata w kwocie 300,64 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji i oprocentowaniu oraz Regulamin promocji dla pracowników wybranych firm – edycja I dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK. oraz na stronie www.bzwbk.pl. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK. Warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT określające m.in. zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie www.bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związków Polskich). Stan na 01.02.2015 r.

 

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK wystarczy:

 • stałe zatrudnienie i zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletniość i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale Banku Zachodniego WBK).

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Poznaj szczegóły:

Oprocentowanie kredytów  
Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 9,99%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
o stopie stałej
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat

Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Stan na 16.03.2015 r.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 10 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
powyżej 10 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 10,00% 1)

1)Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr. 126 z 2011 r. poz. 715) wynosi 24,79% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10 940 zł, okres spłaty 57 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 10%, całkowity koszt kredytu 6922,01 zł , w tym prowizja 7,50% ( 1059,30 zł), opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2124 zł, suma odsetek 3738,71 zł, całkowita kwota do zapłaty 17862,71 zł, 56 rat w kwocie 313,50 zł, ostatnia rata 306,71 zł. Stan na 16.03.2015 r.

przez Internet w serwisie bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę ZAMÓW PRODUKTY. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnić elektroniczny formularz.
 4. Środki na konto otrzymasz już po 60 sekundach.

Kredyt NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Banku Zachodniego WBK, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm