Kontrast
A A A

Kredyt gotówkowy

Tani, szybki kredyt gotówkowy na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli.

 
 • szybko - decyzja już w 10 minut,
 • łatwo dla klientów aktywnie korzystających z konta osobistego oraz usług bankowości elektronicznej BZWBK24 – kredyt w BZWBK24 ,
 • bez zaświadczeń – dla naszych stałych klientów kredyt dostępny bez zaświadczeń,
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet do 150 000 zł,
 • na co chcesz – na wszystko, czego potrzebujesz, w tym także na spłatę zobowiązań,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli,
 • okres spłaty to nawet 72 miesiące,
 • bezpiecznie - biorąc kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK, możesz zawrzeć umowę Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT oraz Ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT, które mogą zapewnić finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach losowych związanych z Twoim zdrowiem, życiem, a także utratą zatrudnienia (np. utrata pracy, utrata zdolności do pracy czy śmierć). Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT i Ubezpieczenie na Życie SPOKOJNY KREDYT mogą zapewnić pomoc finansową Tobie i Twoim bliskim w trakcie spłaty kredytu, jak i po jego wcześniejszej spłacie. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, a w przypadku umowy Ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. więcej o ubezpieczeniach SPOKOJNY KREDYT,

Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. .Kredyt na spłatę zobowiązań w innym banku dostępny jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., wniosek o kredyt można złożyć również dzwoniąc na numer infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Kredyt bez zaświadczeń dostępny jest dla stałych klientów Banku tj. osób, które otrzymują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub świadczeń emerytalno-rentowych na konto osobiste posiadane w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz spełnią wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej (oferta nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Maksymalna kwota kredytu w wysokości 150 tys. zł, dostępna jest dla Klientów uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, w pozostałych przypadkach maksymalna kwota kredytu to 120 tys. zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu dostępne w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie www.bzwbk.pl . Szczegółowe informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym informacja o wysokości składek ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli i Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 15.04.2015 r.

Kredyt na specjalnych warunkach dla pracowników wybranych firm z sektora finansowego:

 • atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego:
  - 5,99% - oprocentowanie kredytu z Ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT oraz Ubezpieczeniem na życie SPOKOJNY KREDYT,
  - 6,99% - oprocentowanie kredytu bez ubezpieczeń.
 • kwota kredytu w ramach standardowej oferty, nawet do 120 tys. zł

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Oferta promocyjna ważna jest w okresie od 30 marca do 1 lipca 2015 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,77% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23760 zł, okres spłaty 62 miesiące, oprocentowanie w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 4975,11 zł, w tym prowizja 1% (240 zł), suma odsetek 4735,11 zł, całkowita kwota do zapłaty 28735,11 zł, 61 rat w kwocie 464,11 zł, ostatnia rata 424,40 zł. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz Regulamin promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 2. dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Szczegółowe informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym informacja o wysokości składek ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli i Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfa danego operatora. Stan na 30.03.2015 r.

 

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK wystarczy:

 • stałe zatrudnienie i zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletniość i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale Banku Zachodniego WBK).

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Masz kredyt – zapytaj, złóż dyspozycję

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca udzieli informacji dotyczących posiadanego zobowiązania.
 2. Przyjmie wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Przyjmie dyspozycję posprzedażową niewymagającą przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Poznaj szczegóły:

Oprocentowanie kredytów
Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 9,99%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
o stopie stałej
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat

Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Stan na 16.03.2015 r.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 10 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
powyżej 10 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 10,00% 1)

1)Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 27,90% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 11 361,28 zł, okres spłaty 57 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 10%, całkowity koszt kredytu 8 118,33 zł, w tym prowizja 9,99% (1 538,72 zł), składka z tytułu ubezpieczenia ”Spokojny kredyt” 1 256,46 zł i składka z tytułu ubezpieczenia na życie „Spokojny kredyt” 1 246,14 zł (dla Kredytobiorcy w wieku 42 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), suma odsetek 4 077,01 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 479,61 zł, 56 rat w kwocie 341,89 zł, ostatnia rata 333,77 zł. Stan na 30.03.2015 r.

przez Internet w serwisie bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę ZAMÓW PRODUKTY. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnić elektroniczny formularz.
 4. Środki na konto otrzymasz już po 60 sekundach.

Kredyt NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Banku Zachodniego WBK, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm