Kontrast
A A A
Chat Videorozmowa Zamknij

Kredyt gotówkowy

Tani, szybki kredyt gotówkowy na dowolny cel, bez zabezpieczeń i poręczycieli. Z możliwością zabezpieczenia kredytobiorcy na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 
 • szybko - decyzja już w 10 minut
 • dla aktywnych klientów – kredyt NA KLIK - pieniądze na koncie w 5 minut
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet do 120 000 zł
 • na dowolny cel
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli
 • okres spłaty to nawet 72 miesiące
 • kredyt możesz ubezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń takich jak utrata pracy, niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowita niezdolności do pracy – więcej o ubezpieczeniu Spokojny Kredyt
 • możliwość karencji – jeżeli spłacasz kredyt od minimum 6 miesięcy, w razie potrzeby będziesz mógł zawiesić spłatę kredytu nawet do 6 miesięcy

Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej. RRSO dla kredytu gotówkowego z pakietem ubezpieczeń "Spokojny kredyt" wynosi 29,42% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 12 863,76 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 16,00%, prowizja 3,40%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2 371,80 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 110,33 zł, 59 rat w kwocie 385,40 zł, ostatnia rata 371,73 zł. Szczegóły oferty, regulaminy promocji, warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK. Stan na 03.02.2014 r.

Kredyty na specjalnych warunkach dla pracowników instytucji finansowych i sfery budżetowej oraz przedstawicieli wolnych zawodów:

Kredyt dla pracowników instytucji finansowych

 • oferta skierowania do pracowników zatrudnionych w bankach, które posiadają zgodę na podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego:
  - dla opcji z pakietem ubezpieczeń do kredytu gotówkowego „Spokojny Kredyt”– oprocentowanie - 7,99%
  - dla opcji bez pakietu ubezpieczeń do kredytu gotówkowego – oprocentowanie - 9,99%
 • kwota kredytu w ramach standardowej oferty, nawet do 120 tys. zł

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. RRSO wynosi 11,29% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 16959,20 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 9,99%, prowizja 1,40% , całkowita kwota do zapłaty 21 981,39 zł, 59 rat w kwocie 366,78 zł, ostatnia rata w kwocie 341,37 zł. Szczegóły oferty, regulaminy promocji, warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK.
Stan na 03.02.2014 r.


Kredyt dla wolnych zawodów

 • oferta dla przedstawicieli wolnych zawodów takich jak:
  - lekarz
  - lekarz dentysta
  - lekarz weterynarii
  - adwokat
  - radca prawny
  - notariusz
  - rzeczoznawca majątkowy
  - biegły rewident
  - architekt
  - aptekarz
  - komornik
  - doradca podatkowy
 • gwarantowane oprocentowanie: 9,99%
 • minimum formalności: oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu idokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu nadane przez właściwą instytucję (legitymacja lub zaświadczenie)
 • w ramach standardowej oferty możesz otrzymać nawet 120 tys. zł

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w Placówkach Banku.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. RRSO wynosi 11,34 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 65 995 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 9,99%, prowizja 1,50%, całkowita kwota do zapłaty 85 624,60 zł, 59 rat w kwocie 1 428,77 zł, ostatnia rata w kwocie 1 327,17 zł. Stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego w kwocie do 5000 zł wynosi 16,00 % w skali roku. Szczegóły oferty, regulaminy promocji, warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK.
Stan na 03.02.2014 r.


Kredyt dla osób zatrudnionych w sferze budżetowej

 • oferta dla pracowników jednostek finansowanych przez budżet państwa:
  - jednostek administracji samorządu terytorialnego (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Urząd Powiatowy, Urząd Gminy)
  - ministerstw
  - państwowej straży pożarnej
  - policji
  - publicznej opieki zdrowotnej
  - publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych
  - sądów
  - służby więziennej
  - straży granicznej
  - urzędów i instytucji państwowych (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  - wojska.
 • gwarantowane oprocentowanie:
  - dla kredytu z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt”: 11,99%,
  - dla kredytu bez ubezpieczenia: 13,99%
 • w ramach standardowej oferty możesz otrzymać nawet 120 tys. zł

Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. RRSO wynosi 27,45% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 15 436,67 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 13,99% prowizja 4,50%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2885,10 zł, całkowita kwota do zapłaty 2687,84 zł, 59 rat w kwocie 448,47 zł, ostatnia rata w kwocie 415,14 zł. Stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego w kwocie do 5000 zł wynosi 16,00 % w skali roku. Szczegóły oferty, regulaminy promocji, warunki ubezpieczenia – w tym zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli – BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. – dostępne w placówkach BZ WBK.
Stan na 03.02.2014 r.


Aby uzyskać kredyt gotówkowy w BZ WBK wystarczy:

 • stałe zatrudnienie i zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletniość i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale BZ WBK).

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Poznaj szczegóły:

Oprocentowanie kredytów

Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 5%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)
o stopie stałej
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł 4) Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł 4) Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat
Za protest weksla min.16,00 zł + koszty

1) Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
do 5 000 PLN
do 72 miesięcy
16,00%
powyżej 5 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 16,00%1)

RRSO2) wynosi 29,42% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 12 863,76 zł, okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie w skali roku 16,00%, prowizja 3,40%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2 371,80 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 110,33 zł, 59 rat w kwocie 385,40 zł, ostatnia rata 371,73 zł..

1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

2) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).

Stan na 03.02.2014 r.

NA KLIK w serwisie bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę Oferta dla Ciebie. Jeśli jesteś klientem aktywnie korzystającym z konta i w ostatnim czasie nie korzystałeś z naszej oferty kredytowej, wyświetlimy Ci maksymalną kwotę kredytu dostępną bez zbędnych formalności.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu "NA KLIK" i wypełnij elektroniczny formularz.
 4. W kilka chwil otrzymasz środki na konto.

Kredyt NA KLIK to indywidualna oferta dla klientów Banku Zachodniego WBK, aktywnie korzystających z konta osobistego, usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Przez video

 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

2013 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 935 450 890 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Zamów produkty online

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Tanio - prowizja 0%, marża od 1,59%

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia