Pliki cookie

Wsparcie w działaniu

W każdej dziedzinie działalności placówki Partner otrzymuje wsparcie naszych specjalistów. Do dyspozycji Partnerów pozostają:

Koordynator Regionalny

Wyjaśni wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem biznesu. Koordynator czuwa nad podpisaniem Umowy Agencyjnej oraz przygotowaniem placówki do uruchomienia.

Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich

Przygotowuje Umowy Agencyjne, wspiera Partnerów w zakresie marketingu oraz procesów regulujących pracę placówek. Po stronie BRPP jest również wdrażanie nowych produktów i rozwiązań biznesowych.

Menedżer Regionalny

Wspiera Partnerów w realizacji zadań sprzedażowych i biznesowych. Wspólnie z Partnerem opracowuje działania aktywizujące sprzedaż, wspiera Partnera w zakresie marketingu, zarządzania placówką i ludźmi.

Help Desk

Specjaliści z Help Desku pomagają Partnerom w kwestiach technicznych, informatycznych oraz w bieżącej obsłudze klientów.

 • Jesteś zainteresowany
  otwarciem placówki?
 • wyślij zapytanie
 • Kontakt

 • Sławomir Kaczmarek
  tel. 695 352 457
  slawomir.kaczmarek@bzwbk.pl
 • kontakt.partner@bzwbk.pl
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.