Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto VIP 0,00%
Kont Godne Polecenia 0,00%
Konto Aktywni 50+ 0,00%
 

Konta Godnego Polecenia

Konto Godne Polecenia otwierane w ramach promocji zgodnie z obowiązującymi regulaminami promocji, w których wskazane jest promocyjne oprocentowanie konta.

Saldo
od 0,01 zł do 4000,00 zł całość środków 4,00%
powyżej 4000,00 zł 4000,00 zł 4,00%
nadwyżka powyżej 4000,00 zł 1,00%
 

Konto <20

 
Saldo
od 0 zł do 3000,00 zł całość środków 3,00%
Powyżej 3000,00 zł 3000,00 zł 3,00%
nadwyżka powyżej 3000,00 zł 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna kalendarzowa.
 

Konto 123

 
Saldo
od 0,01 zł do 1000 zł 1,00% 0,00%
od 1000,01 do 2000,00 zł 2,00% 0,00%
od 2000,01 zł do 3000,00 zł 3,00% 0,00%
3 000,01 zł i więcej 0,00%
(dla wszystkich środków)
0,00%
 

Konto oszczędnościowe a la Lokata

 
w PLN
od 0,01 zł (włącznie) do 49.999,99 zł 1,25%
od 50.000,00 zł (włącznie) do 99.999,99 zł 1,25%
od 100.000,00 zł (włącznie) i powyżej 1,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Konto oszczędnościowe

 
w PLN
od 0,01 (włącznie) do 49.999,99 zł 0,75%
od 50.000,00 zł (włącznie) do 99.999,99 zł 0,75%
od 100.000,00 zł (włącznie) i powyżej 1,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
w EUR
  0,30%
w GBP
  0,30%
w USD
  0,30%
 

Konta walutowe

 
Rodzaj rachunku
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.
 

Lokaty terminowe

Lokata Swobodnie Zarabiająca – nowe środki 4-miesięczna
od 1 000 (włącznie) do 200 000 zł 2,60%

Na Lokatę Swobodnie Zarabiającą – nowe środki mogą zostać wpłacone jedynie nowe środki. Definicja nowych środków oraz definicja stanu bazowego określone zostały w regulaminie promocji „Duży procent za nowe środki” w ramach której oferowana jest Lokata Swobodnie Zarabiająca – nowe środki. Data stanu bazowego określona jest w „Tabeli oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych”.

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym


 
Lokata bonusowa – 6 miesięczna
od 1.000 zł (włącznie) 1,00%
Oprocentowanie podwyższone w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie „Promocja z premią” 2,50%

Lokata bonusowa oferowana jest w ramach Regulaminu oferty „Promocja z premią”.

 
Lokata bonusowa dla Inwestora – 6 miesięczna
od 1.000 zł (włącznie) 1,00%
Oprocentowanie podwyższone w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie „Inwestycja z bonusem 6” 2,70%

Lokata bonusowa dla Inwestora oferowana jest w ramach Regulaminu oferty „Inwestycja z bonusem 6”.

 
Lokata Mobilna
4-miesięczna od 1.000 zł (włącznie) do 20.000 zł 2,50%

Lokata mobilna dostępna jest poprzez BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Posiadacz może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej.

Lokata24
od 1.000 zł (włącznie) do 10.000 zł* 1,00%
od 10.000 zł (włącznie) do 20.000 zł* 1,00%
od 20.000 zł (włącznie) do 50.000 zł* 1,00%
od 50.000 zł (włącznie) i powyżej* 1,00%
* dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24
Lokata terminowa 7 i 14 dniowa
Lokata 7 - dniowa 0,40%
Lokata 14 - dniowa 0,40%
Lokata Impet
3-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
3-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 0,75%
3-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,00%
6-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
6-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 0,75%
6-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,00%
12-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
12-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,00%
12-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,15%
24-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
24-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,00%
24-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,15%
Lokata terminowa
1-miesięczna 0,75%
3-miesięczna 0,75%
6-miesięczna 0,75%
12-miesięczna 0,75%
24-miesięczna 0,75%
Lokata Dynamicznie Zarabiająca 5-miesięczna od 1.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 0,75%
II miesiąc trwania lokaty 1,00%
III miesiąc trwania lokaty 1,25%
IV miesiąc trwania lokaty 1,50%
V miesiąc trwania lokaty 2,00%

Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 1,31% w skali roku.


Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca 6-miesięczna
od 1.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,00%
od 50.000 (włącznie) do 100.000 zł 1,25%
od 100 000 zł (włącznie) 1,50%

 

LOKATA POWITALNA 123 – 3 miesięczna od 1.000 zł do 20.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 2,00%
II miesiąc trwania lokaty 3,00%
III miesiąc trwania lokaty 5,00%

Klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty powitalnej 123 do Konta 123. Otwarcie rachunku Lokaty może nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez niego umowy Konta 123;
Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 3,35%.

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej, Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123).
Zerwanie Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 pkt. procentowego.

Zerwanie 5-miesięcznej Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123 – wypłata środków wraz z naliczonymi odsetkami za pełne miesiące trwania lokaty.


Kredyty

 
 
Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 10 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
powyżej 10 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 10,00% 1)

1)Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 27,63% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 12418,14 zł, okres spłaty 58 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 10%, całkowity koszt kredytu 8955,05 zł, w tym prowizja 9,99% (1681,86 zł), składka z tytułu ubezpieczenia ”Spokojny kredyt” 1373,34 zł i składka z tytułu ubezpieczenia na życie „Spokojny kredyt” 1362,06 zł (dla Kredytobiorcy w wieku 42 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), suma odsetek 4537,79 zł, całkowita kwota do zapłaty 21373,19 zł, 57 rat w kwocie 368,66 zł, ostatnia rata 359,57 zł. Stan na 01.07.2015 r.

Kredyt gotówkowy – promocja „Kredyt bez odsetek” (udzielany w PLN)2)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 50 000 PLN
do 12 miesięcy
0,00%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego w promocji „Kredyt bez odsetek”, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 53,60% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 2 439,40 zł, okres spłaty 11 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 0%, całkowity koszt kredytu 565,56 zł, w tym prowizja 12% (360,60 zł), składka z tytułu ubezpieczenia ”Spokojny kredyt” 107,80 zł i składka z tytułu ubezpieczenia na życie „Spokojny kredyt” 97,16 zł (dla Kredytobiorcy w wieku 38 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), suma odsetek 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 004,96 zł, 10 rat w kwocie 273,17 zł, ostatnia rata 273,26 zł. Stan na 1.07.2015 r.
2) Oferta dostępna na zasadach określonych w Regulaminie promocji „Kredyt bez odsetek”. Obowiązuje. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 
Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)3)
Kredyt
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt oraz ubezpieczeniem na życie Spokojny Kredyt
do 72 miesięcy
5,99%
bez ubezpieczenia Spokojny Kredyt oraz ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt
do 72 miesięcy
6,99%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego w ofercie dla pracowników wybranych firm, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 7,77% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23 463,00 zł, okres spłaty 62 miesiące, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 4 911,78 zł, w tym prowizja 1,00% (237,00 zł), suma odsetek 4 674,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 28 374,78 zł, 61 rat w kwocie 458,31 zł, ostatnia rata 417,87 zł. Stan na 02.07.2015 r.
3) Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 3. Obowiązuje do dnia 31 stycznia 2016”.

 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego zabezpieczonego aktywami płynnymi, wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715) wynosi 8,54% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 94 446,00 zł, okres spłaty 21 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 7 284,61 zł, w tym prowizja 1% (954,00 zł), suma odsetek 6 330,61 zł, całkowita kwota do zapłaty 101 730,61 zł, raty równe, 20 rat w kwocie 4 858,47 zł, ostatnia rata w kwocie 4 561,21 zł. Stan na 1.07.2015 r.


Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5 p.p
7,18%
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 4 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3 p.p

Stawka WIBOR 12M publikowana jest na stroniehttp://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 01.07.2015.

1) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu
2) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715)
3) RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 397 881,00 zł, okres spłaty 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 5,82% (WIBOR12M z dnia 19.06.2015 r. – 1,82% + marża 4 p.p.), całkowity koszt kredytu 27 799,42 zł, w tym prowizja 1% (4 019,00 zł), suma odsetek 23 780,42 zł, całkowita kwota do zapłaty 425 680,42 zł, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 2 014,19 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 401 900,00 zł.
 


Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
10,50%

Stopa referencyjna NBP wynosi wg stanu na dzień 5 marca 2015 r. – 1,50% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie


Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.


1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).


2) RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 600,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, prowizja 0,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 47,57 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5 600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 161,53 zł. Stan na 01.07.2015 r.


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne - ustalone na podstawie oprocentowania kredytu lombardowego NBP wynoszącego na dzień 01.07.2015 r – 2,50% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie).
Karta Kredytowa 123 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,05%
Karty Silver 3) 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,28%
Karty Gold 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe* 10,00% 12,68%
Karty Platinum 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 7 punktów procentowych* 10,00% 13,36%
Karta MasterCard<30 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 14,19%
Karta MasterCard PAYBACK 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,97%
Karta World MasterCard 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,35%

* W przypadku, gdy stopa oprocentowania karty kredytowej byłaby niższa niż 15 % w stosunku rocznym – oprocentowanie kredytu dla danej karty z tym dniem przekształci się w oprocentowanie stałe w wysokości 15 % w skali roku , z zastrzeżeniem iż stała stopa oprocentowania będzie stosowana do dnia, w którym stopa oprocentowania dla danego typu karty kredytowej ustalona zgodnie z zasadami powyżej przekroczy 15% w stosunku rocznym.


Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 48 miesięcy 7,99%
od 3 do 48 miesięcy dla Klienta VIP BZ WBK posiadającego kartę kredytową Platinum 6,99%

Stopa oprocentowania ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami w żadnym momencie nie będzie wyższa niż czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy procentowej lombardowej NBP.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy: 1 000 PLN dla kart MasterCard <30, 3 900 PLN dla kart Silver, 4 400 PLN dla kart MasterCard PAYBACK, 6 700 PLN dla Karty Kredytowej 123, 10 000 PLN dla kart World MasterCard, 15 100 PLN dla kart Gold, 26 400 PLN dla kart platynowych,
- standardowa opłata roczna za kartę z wyjątkiem Karty Kredytowej 123 w przypadku której przyjęta jest standardowa opłata miesięczna za kartę,
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania tej transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia transakcji,
- powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu okresu ważności karty, tj. w ciągu 24 miesięcy,
- z uwagi na przyjęte wyżej założenie - miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanym na zestawieniach transakcji jako terminy płatności.
3) Dotyczy także kart kredytowych Visa Classic wydawanych we współpracy ze szkołami wyższymi oraz pozostałych kart kredytowych wydawanych we współpracy z innymi podmiotami (z wyłączeniem karty kredytowej Visa Gold Akcja Pajacyk i Visa Platinum Porsche).


Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 17))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,95% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,28% 2)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,59 p.p.) od 3,95% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 2,89 p.p.) od 4,28% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 15) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,77% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,88% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,35% WIBOR 3M + marża 1,90 p.p. od 4,45% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 16)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,35 p.p od 3,79% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,03% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,36% 8)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,59 p.p.) od 4,03% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 2,89 p.p.) od 4,36% 8)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,03% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,36% 10)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,59 p.p.) od 4,03% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 2,89 p.p.) od 4,36% 10)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 17)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,89 p.p. do 5,79 p.p.) od 5,42% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,19 p.p. do 6,09 p.p.) od 5,79% 12)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,89 p.p. do 4,79 p.p.)) od 5,42% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,19 p.p. do 5,09 p.p.) od 5,79% 12)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 5,85% WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. od 6,43% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż” polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania projektu aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 06.11.2015

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 178 743,30 PLN.
2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku wtórnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 907,76 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 651,17 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 191 957,95 PLN.
3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi - 0,07% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 32 753,22 EUR.
4)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi - 0,07% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 33 854,13 EUR.
5)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 4,35%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), dla marży 1,90 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 201 225,37 PLN.
6)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,35 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 269 100 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 100 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 169 595,85 PLN
7)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 181 893,39 PLN
8)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 985,76 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 656,55 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 195 100,58 PLN.
9)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 181 893,39 PLN
10)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 985,76 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 656,55 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 195 100,58 PLN.
11)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), dla marży 2,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2,% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 111 187,15 PLN.
12)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), dla marży 3,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy pożyczki z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 851,00PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 2 482,79 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 117 154,84 PLN.
13)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 5,85%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,73% (wg stanu na dzień 26.10.2015), dla marży 3,50 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 132 657,32 PLN
14)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
15)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
16)Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
17)Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.
18)Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 3, obowiązuje od dnia 2 lipca 2015r. do dnia 31 stycznia 2016r.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).


 

Rachunki i lokaty walutowe

 
Rodzaj rachunku/lokaty
Konto osobiste walutowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,10% 0,25% 0,40% 0,05%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,20% 0,30% 0,60% 0,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,30% 0,35% 0,60% 0,15%
 

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej).
Wszystkie stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm