Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto VIP 0,00%
Kont Godne Polecenia 0,00%
Konto Aktywni 50+ 0,00%
 

Konta Godnego Polecenia

Konto Godne Polecenia otwierane w ramach promocji zgodnie z obowiązującymi regulaminami promocji, w których wskazane jest promocyjne oprocentowanie konta.

Saldo
od 0,01 zł do 4000,00 zł całość środków 4,00%
powyżej 4000,00 zł 4000,00 zł 4,00%
nadwyżka powyżej 4000,00 zł 1,00%
 

Konto <20

 
Saldo
od 0 zł do 3000,00 zł całość środków 3,00%
Powyżej 3000,00 zł 3000,00 zł 3,00%
nadwyżka powyżej 3000,00 zł 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna kalendarzowa.
 

Konto 123

 
Saldo
od 0,01 zł do 1000 zł 1,00% 0,00%
od 1000,01 do 2000,00 zł 2,00% 0,00%
od 2000,01 zł do 3000,00 zł 3,00% 0,00%
3 000,01 zł i więcej 0,00%
(dla wszystkich środków)
0,00%
 

Konto oszczędnościowe a la Lokata (oprocentowanie zmienne)

 
Saldo
od 0,01 zł do 49.999,99 zł 1,01% 0,50% 1,51%
od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł 1,01% 0,50% 1,51%
100.000,00 zł i powyżej 1,26% 0,50% 1,76%
 

*Oprocentowanie rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji: „Aktywność procentuje 2” (od 7.06.2016 do 30.01.2017).

 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Konto oszczędnościowe (oprocentowanie zmienne)

 
Saldo
od 0,01 zł do 49.999,99 zł 0,51% 0,51% 1,02%
od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł 0,51% 0,51% 1,02%
100.000,00 zł i powyżej 0,76% brak 0,76%
 

*Oprocentowanie rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Podwajamy oprocentowanie 2”. W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie nie zostanie podwyższone.

 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Konta oszczędnościowe w walutach (oprocentowanie zmienne)

 
waluta
EUR 0,10%
GBP 0,30%
USD 0,30%
 

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym

 

Konta walutowe

 
Rodzaj rachunku
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.
 

Lokaty terminowe

 
Lokata bonusowa – od 1.000 zł do 100.000 zł
6-miesięczna 0,75% 1,90%

Regulamin „Lokata z premią 2”
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Lokata Mobilna
4-miesięczna od 1.000 zł (włącznie) do 20.000 zł 2,50%

Lokata mobilna dostępna jest poprzez BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Posiadacz może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej.

 

Lokata24
od 1.000 zł (włącznie)* 1,00%

* dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24

 

Lokata terminowa 7 i 14 dniowa
Lokata 7 - dniowa 0,40%
Lokata 14 - dniowa 0,40%

 

Lokata Impet
3-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%
6-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%
12-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%
24-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%

 

Lokata terminowa
1-miesięczna 0,50%  
3-miesięczna 0,50% 3,00%
6-miesięczna 0,50%  
12-miesięczna 0,50%  
24-miesięczna 0,50%  

*Oprocentowanie lokaty terminowej oznaczonej (promocja eInwestor) oferowanej w BZWBK24 - po podwyższeniu oprocentowania w ramach promocji eInwestor

 

Lokata Dynamicznie Zarabiająca 5-miesięczna od 1.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 0,50%
II miesiąc trwania lokaty 0,75%
III miesiąc trwania lokaty 1,00%
IV miesiąc trwania lokaty 1,25%
V miesiąc trwania lokaty 2,00%

Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 1,11% w skali roku.


 

Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca 6-miesięczna
od 1.000 (włącznie) do 50.000 zł 0,75%
od 50.000 (włącznie) do 100.000 zł 1,00%
od 100 000 zł (włącznie) 1,25%

 

Lokata Powitalna 123 – 3 miesięczna od 1.000 zł do 20.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 2,00%
II miesiąc trwania lokaty 2,50%
III miesiąc trwania lokaty 3,00%

Klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty powitalnej 123 do Konta 123. Otwarcie rachunku Lokaty może nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez niego umowy Konta 123;
Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 2,51%.

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej, Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123).
Zerwanie Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 pkt. procentowego.

Zerwanie 5-miesięcznej Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123 – wypłata środków wraz z naliczonymi odsetkami za pełne miesiące trwania lokaty.


Kredyty

 
 
Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 15 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
od 15 001 do 19 999 PLN
do 72 miesięcy
do 10,00% 1) 2)
Od 20 000 PLN
do 72 miesięcy
do 10,00% 1) 2)
od 73 do 120 miesięcy 3)
od 7,99% do 10,00% 1)

1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Dla rzetelnych klientów istnieje możliwość obniżenia oprocentowania nawet o 50% tj. na potrzeby niniejszej oferty rzetelny klient to Wnioskodawca, który na podstawie analizy zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego banku będzie mógł skorzystać z oferty oprocentowania do 50% niższego niż oferowane10% (stałe, w skali roku).
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

RRSO wynosi 28,98%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 375,97 zł, całkowita kwota do zapłaty 26 116,57 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%, całkowity koszt kredytu 11 740,60 zł (w tym: prowizja 2 024,03 zł, odsetki 5 856,01 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 884,36 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 976,20 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 62 miesięcy, 61 miesięcznych rat równych w kwocie 421,40 zł, ostatnia rata 411,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

RRSO wynosi 7,84%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 268 884,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 317 133,54 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 48 249,54 zł (w tym: prowizja 2 716,00 zł, odsetki 45 533,54 zł, umowa zawarta na okres 53 miesięcy, 52 miesięcznych rat równych w kwocie 5 988,48 zł, ostatnia rata 5 732,58 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

 
Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)6)
Kredyt
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt oraz ubezpieczeniem na życie Spokojny Kredyt
do 120 miesięcy3) 7)
5,99%
bez ubezpieczenia Spokojny Kredyt oraz ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt
do 120 miesięcy3) 7)
6,99%

3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
6) Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 5. Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 31 lipca 2016”.
7) Dla kredytów udzielonych w kwocie minimum 20 000 PLN.

RRSO wynosi 7,75%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 26 433,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 234,58 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 5 801,58 zł (w tym: prowizja 267,00 zł, odsetki 5 534,58 zł, umowa zawarta na okres 65 miesięcy, 64 miesięcznych rat równych w kwocie 496,05 zł, ostatnia rata 487,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.


KREDYT GOTÓWKOWY – PROMOCJA „KREDYT BEZ ODSETEK” (udzielany w PLN)5)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 30 000 PLN
do 12 miesięcy
0,00%

5) Oferta dostępna na zasadach określonych w Regulaminie promocji „Kredyt bez odsetek”.

RRSO wynosi 53,28%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 352,61 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 894,94 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 0%, całkowity koszt kredytu 542,33 zł (w tym: prowizja 347,39 zł, odsetki 0 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 90,99 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 103,95 zł, dla kredytobiorcy w wieku 37 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 263,17 zł, ostatnia rata 263,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.


Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
10,47%

RRSO4) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 270,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 570,00 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 570,00 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 48,41 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5 700,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.


Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5 p.p
6,06%
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 4 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3 p.p

4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)
8) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.

RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 761 904,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 807 053,87 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,80% (WIBOR12M z dnia 21.06.2016 r.: 1,80% + marża 3 p.p.), całkowity koszt kredytu 45 149,87 zł (w tym: prowizja 7 696,00 zł, odsetki 37 453,87 zł), okres spłaty 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne - ustalone na podstawie oprocentowania kredytu lombardowego NBP wynoszącego na dzień 04.01.2016 r – 2,50% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie).
Visa Platinum 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 7 punktów procentowych* 10,00% 13,33%
MasterCard Gold 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe* 10,00% 12,63%
Visa Gold 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe* 10,00% 12,63%
World MasterCard 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,28%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,07%
MasterCard Silver 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,07%
MasterCard PAYBACK 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,66%
Karta Kredytowa 123 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,77%

* W przypadku, gdy stopa oprocentowania karty kredytowej byłaby niższa niż 15 % w stosunku rocznym – oprocentowanie kredytu dla danej karty z tym dniem przekształci się w oprocentowanie stałe w wysokości 15 % w skali roku , z zastrzeżeniem iż stała stopa oprocentowania będzie stosowana do dnia, w którym stopa oprocentowania dla danego typu karty kredytowej ustalona zgodnie z zasadami powyżej przekroczy 15% w stosunku rocznym.


Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 72 miesięcy 7,99%
od 3 do 72 miesięcy dla Klienta VIP BZ WBK posiadającego kartę kredytową Platinum 6,99%

Stopa oprocentowania ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami w żadnym momencie nie będzie wyższa niż czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy procentowej lombardowej NBP.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 04.01.2016 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy:, 4 200 PLN dla kart: MasterCard Silver, Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 5 000 PLN dla kart MasterCard PAYBACK, 7 500 PLN dla Kart Kredytowych 123, 10 300 PLN dla kart World MasterCard, 15 400 PLN dla kart: Visa Gold, MasterCard Gold 26 600 PLN dla kart Visa Platinum.
- standardowa opłata roczna za kartę z wyjątkiem Karty Kredytowej 123 w przypadku której przyjęta jest standardowa opłata miesięczna za kartę,
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania tej transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia transakcji,
- powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu okresu ważności karty, tj. w ciągu 24 miesięcy,
- z uwagi na przyjęte wyżej założenie - miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanym na zestawieniach transakcji jako terminy płatności.


Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 17))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,11% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,79 p.p.) od 4,44% 2)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,11% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,44% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 15) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,67% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,77% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,15% WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. od 4,43% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 16)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. od 4,06% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,11% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,79 p.p.) od 4,44% 8)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,11% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,44%8)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,11% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,79 p.p.) od 4,44% 10)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,11% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,44% 10)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 17)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 6,29 p.p.) od 5,92% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,69 p.p. do 6,59 p.p.) od 6,28% 12)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 5,29 p.p.) od 5,92% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,69 p.p. do 5,59 p.p.) od 6,28% 12)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 5,65% WIBOR 3M + marża 3,60 p.p. od 6,36% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż” polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania projektu aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 06.07.2016

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 913, 69 PLN.
2)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 2,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku wtórnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 942,68 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 653,46 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 200 098,32 PLN.
3)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi - 0,17% (wg stanu na dzień 28.01.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 30 324,78 EUR.
4)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi – 0,17% (wg stanu na dzień (28.01.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 31 365,73 EUR.
5)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 4,15 %, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,71% (wg stanu na dzień 01.07.2016), dla marży 2,00 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, okres spłaty 360 miesięcy, wysokość raty 1 460, 42 PLN, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, wartość nieruchomości 300 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 461 332,90 PLN, Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 201 332,90 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu 5 200 PLN (stanowiąca 2% od kwoty kredytu); odsetki 187 613,90 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN.
6)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,65 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 269 100 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 100 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 183 307,85 PLN
7)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 913, 69 PLN
8)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 2,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 942,68 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 653,46 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 200 098,32 PLN.
9)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 913, 69 PLN
10)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 2,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 942,68 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 653,46 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 200 098,32 PLN.
11)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), dla marży 3,39 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2,% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 122 277,24 PLN.
12)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), dla marży 3,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy pożyczki z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 974,24 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 2 491,82 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00 p.p., wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 128 249,59 PLN.
13)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 5,65 %, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,71% (wg stanu na dzień 01.07.2016), dla marży 3,60 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, okres spłaty 240 miesięcy, wysokość raty 1 395,78 PLN, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, wartość nieruchomości 300 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 311 760,84 PLN, Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 131 760,84 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu 3 600 PLN (stanowiąca 2% od kwoty kredytu); odsetki 122 341,84 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN.
14)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
15)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
16)Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
17)Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.
18)Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 5, obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016r. do dnia 31 lipca 2016r.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).


 

Rachunki i lokaty walutowe

 
Rodzaj rachunku/lokaty
Konto osobiste walutowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,05% 0,25% 0,40% 0,05%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,10% 0,30% 0,60% 0,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,15% 0,35% 0,60% 0,15%

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej).
Wszystkie stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm