Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie


Konta osobiste

Rodzaj rachunku
Konto24 VIP 1,25%
Kont Godne Polecenia 0,00%
Konto Aktywni 50+ 0,00%

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Konto 123

Saldo
od 0,01 zł do 1000 zł 1,00%
od 1000,01 do 2000,00 zł 2,00%
od 2000,01 zł do 3000,00 zł 3,00%
3 000,01 zł i więcej 0,00%
(dla wszystkich środków)

*Przy wpływach niższych niż 5000 zł, oprocentowanie w bieżącym miesiącu wynosi 0%, niezależnie od salda na koncie.

W okresie promocji trwającej od 23.09.2013 r. do 31.10.2014 r. oprocentowanie naliczane jest wg stawek wskazanych w tabeli niezależnie od spełnienia warunku wpływów.

Konto oszczędnościowe a la Lokata

w PLN
od 0,01 zł (włącznie) do 49.999,99 zł 1,50%
od 50.000,00 zł (włącznie) do 99.999,99 zł 1,75%
od 100.000,00 zł (włącznie) i powyżej 2.00%

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Konto oszczędnościowe

w PLN
od 0,01 (włącznie) do 49.999,99 zł 1,00%
od 50.000,00 zł (włącznie) do 99.999,99 zł 1,25%
od 100.000,00 zł (włącznie) i powyżej 1,50%

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
w EUR
0,30%
w GBP
0,30%
w USD
0,30%

Konta walutowe

Rodzaj rachunku
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Niedozwolone zadłużenie na koncie

Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 16% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 4 lipca 2013 roku wynosi 4,00%

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Lokaty terminowe

Lokata24
od 1.000 zł (włącznie) do 10.000 zł* 1,25%
od 10.000 zł (włącznie) do 20.000 zł* 1,50%
od 20.000 zł (włącznie) do 50.000 zł* 1,75%
od 50.000 zł (włącznie) i powyżej* 2,00%
* dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24
Lokata terminowa 7 i 14 dniowa
Lokata 7 - dniowa (za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 0,45%
Lokata 14 - dniowa (za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 0,45%
Lokata 7 - dniowa do 50.000 zł 0,45%
Lokata 7 - dniowa od 50.000 zł (włącznie) do 100.000 zł 0,50%
Lokata 7 - dniowa od 100.000 zł (włącznie) i powyżej 0,55%
Lokata 14 - dniowa do 50.000 zł 0,45%
Lokata 14 - dniowa od 50.000 zł (włącznie) do 100.000 zł 0,50%
Lokata 14 - dniowa od 100.000 zł (włącznie) i powyżej 0,55%

Stawki obowiązujące od 21 marca 2014 roku.

Lokata Impet
3-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 1,00%
3-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,25%
3-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,50%
6-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 1,00%
6-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,25%
6-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,50%
12-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 2,50%
12-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 2,75%
12-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 3,00%
24-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 3,00%
24-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 3,00%
24-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 3,00%
Lokata terminowa
1-miesięczna 1,00%
3-miesięczna 1,00%
6-miesięczna 1,00%
12-miesięczna 1,00%
24-miesięczna 1,00%
Lokata Dynamicznie Zarabiająca 5-miesięczna od 1.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 1,00%
II miesiąc trwania lokaty 1,50%
III miesiąc trwania lokaty 2,00%
IV miesiąc trwania lokaty 2,50%
V miesiąc trwania lokaty 3,50%

Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 2,12% w skali roku.


Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca 6-miesięczna
od 1.000 (włącznie) do 50.000 zł 2,00%
od 50.000 (włącznie) do 100.000 zł 2,25%
od 100 000 zł (włącznie) 2,50%
Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca – nowe środki (24-miesięczna)
od 1.000 (włącznie) 3,50%

Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca – nowe środki (12-miesięczna)
od 1.000 (włącznie) do 50.000 zł 3,00%
od 50.000 (włącznie) do 100.000 zł 3,10%
od 100 000 zł (włącznie) 3,25%
W przypadku wypłaty środków z lokaty 12-miesięcznej albo 24-miesięcznej, przed upływem okresu umownego, na jaki została założona lokata, odsetki naliczane są wg stopy oprocentowania z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, pomniejszonej o 50% (połowa stopy procentowej z dnia otwarcia lub odnowienia). Oprocentowanie naliczane będzie za okres od dnia otwarcia lub odnowienia do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków.

 

LOKATA POWITALNA 123 – 3 miesięczna od 1.000 zł do 20.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 2,00%
II miesiąc trwania lokaty 3,00%
III miesiąc trwania lokaty 5,00%

Klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty powitalnej 123 do Konta 123. Otwarcie rachunku Lokaty może nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez niego umowy Konta 123;
Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 3,35%.


Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej, Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123).
Zerwanie Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 pkt. procentowego.

Zerwanie 5-miesięcznej Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123 – wypłata środków wraz z naliczonymi odsetkami za pełne miesiące trwania lokaty.


Kredyty

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.


Kredyt sezonowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 5 000 PLN
do 18 miesięcy
16,00%
powyżej 5 000 PLN
do 18 miesięcy
7,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 2) wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz 715) wynosi 32,77% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 7 104,50 zł, okres spłaty 17 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 7,99 %, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w kwocie kredytu) 604,50 zł, całkowita kwota do zapłaty 8 501,31 zł, raty równe w wysokości 445,13 zł. Stan na 04.11.2013 r.


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 5 000 PLN
do 72 miesięcy
16,00%
powyżej 5 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 16,00% 1)

RRSO2) wynosi 31,73% przy następujących założeniach: kwota kredytu uwzględniająca opłatę z tytułu ubezpieczenia 15 646,50 PLN, oprocentowanie 16,00%, prowizja 3,30%, okres spłaty 44 miesiące, spłata w ratach równych.


Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
8,99%

RRSO2) wynosi 10,65% przy następujących założeniach: kwota kredytu 80 000 PLN, oprocentowanie 8,99%, prowizja 1%, okres spłaty 23 miesiące, spłata w ratach równych.

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.


Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
Rodzaj konta
Wysokość oprocentowania limitu od dnia 09.09.2013r.
oprocentowanie zmienne
RRSO2)
Konto24 VIP
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,74 p.p.
11,24%
17,23%
Konto24 Prestiż, Konto 123
stopa referencyjna NBP powiększona o 12,40 p.p.
14,90%
pozostałe konta osobiste
stopa referencyjna NBP powiększona o 13,50 p.p.
16,00%

RRSO2) została wyliczona przy następujących założeniach: kwota limitu 4 500 PLN, oprocentowanie 16,00%, prowizja 0,00 PLN, okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek - miesięcznie, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Wysokość stopy referencyjnej NBP obowiązująca od dnia 4 lipca 2013 r. – 2,50% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl. oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie).Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
Kwota kredytu
oprocentowanie stałe 3)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 7,5 p.p
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5,5 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3,5 p.p

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne - ustalone na podstawie oprocentowania kredytu lombardowego NBP wynoszącego na dzień 09.09.2013 r – 4,00% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie).
oprocentowanie zmienne
oprocentowanie na dzień 09.09.2013
RRSO1),2)
Karty Silver3)
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP*
16,00%
20,75%
Karty Gold
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe*
15,00%
18,83%
Karty Platinum
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 7 punktów procentowych*
15,00%
18,72%
Karta MasterCard<30
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP*
16,00%
22,99%
Karta MasterCard PAYBACK
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP*
16,00%
19,92%
Karta World MasterCard
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP*
16,00%
19,65%
Karta Kredytowa 123
4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP*
16,00%
20,02%
* W przypadku, gdy stopa oprocentowania karty kredytowej byłaby niższa niż 15% w stosunku rocznym – oprocentowanie kredytu dla danej karty z tym dniem przekształci się w oprocentowanie stałe w wysokości 15% w skali roku, z zastrzeżeniem iż stała stopa oprocentowania będzie stosowana do dnia, w którym stopa oprocentowania dla danego typu karty kredytowej ustalona zgodnie z zasadami powyżej przekroczy 15% w stosunku rocznym.


Spłata ratalna "Ratio" (udzielana w PLN)
oprocentowanie stałe
od 3 do 24 miesięcy
13,90%
od 3 do 24 miesięcy dla Klienta VIP BZ WBK posiadającego kartę kredytową Platinum
9,99%

 

Dla klientów korzystających z kart kredytowych na podstawie usługi Balance transfer (dla zadłużenia przenoszonego z karty kredytowej innego banku) oprocentowanie obniża się do poziomu 8,99% na okres 12 miesięcy od daty podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej.

Dla klientów korzystających z kart kredytowych na podstawie usługi Balance transfer (dla zadłużenia przenoszonego z karty kredytowej innego banku) obniża się do poziomu 8,99% oprocentowanie Spłat ratalnych RATIO uruchomionych w okresie 12 miesięcy od daty podjęcia decyzji pozytywnej o przyznaniu karty kredytowej.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje od dnia 09.09.2013 r.


1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy: 900 PLN dla kart MasterCard <30, 3 400 PLN dla kart Silver, 4 400 PLN dla kart MasterCard PAYBACK, 10 500 PLN dla kart World MasterCard, 16 500 PLN dla kart Gold, 39 000 PLN dla kart platynowych, 8 000 PLN dla Karty Kredytowej 123.
- standardowa opłata roczna za kartę z wyjątkiem Karty Kredytowej 123 w przypadku której przyjęta jest standardowa opłata miesięczna za kartę, brak opłaty za umieszczenie na karcie zdjęcia i podpisu,
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania tej transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia transakcji,
- powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu okresu ważności karty, tj. w ciągu 24 miesięcy,
- z uwagi na przyjęte wyżej założenie - miesięczna spłata zadłużenia wynosi 5% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanym na zestawieniach transakcji jako terminy płatności
3) Dotyczy także kart kredytowych Visa Classic wydawanych we współpracy ze szkołami wyższymi.


Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 15))
Waluta zobowiązania Oferta 12) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,59 p.p. do 2,89 p.p.) od 4,86% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,19 p.p.) od 5,20% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 13) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 4,12%( 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 4,23%( 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 7,60% WIBOR 3M + marża 1,90 p.p. od 6,55% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 14)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,35 p.p. od 4,82% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 12) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,59 p.p. do 2,89 p.p.) od 4,86% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,19 p.p.) od 5,20% 8)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 15)
Waluta zobowiązania Oferta 12) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,79 p.p. do 5,69 p.p.) od 6,35% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,09 p.p. do 5,99 p.p.) od 6,72% 10)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat - 9,10% WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. od 8,90% 11)

Obowiązuje od 24.03.2014

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,59 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 275 400 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 400 PLN)
2) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 270 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
3) RRSO została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,28% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, prowizja z tytułu udzielenia kredytu 2,0% dla Klienta wewnętrznego, dla kredytu w wysokości 240 000 PLN (równowartość)
4) RRSO została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,28% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, prowizja z tytułu udzielenia kredytu 2,0% dla Klienta wewnętrznego, dla kredytu w wysokości 240 000 PLN (równowartość)
5) RRSO została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 7,60%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), dla marży 1,90 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 276 750 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta z tytułu udzielenia kredytu tj. 6 750 PLN)
6) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie na zakup nieruchomości od developerów z listy dla marży 1,35 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 279 450 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 450 PLN)
7) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,59 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 275 400 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości 270 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 400 PLN)
8) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata stała, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 270 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
9) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie pożyczki hipotecznej dla marży 2,79 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 183 600 PLN, (w tym kwota 180 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia pożyczki tj. 3 600 PLN)
10) RRSO została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), w ofercie pożyczki hipotecznej dla marży 3,09 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Pakietem Ubezpieczeń Hipoteka+
11) RRSO została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 9,10%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M wynosi 2,71% (według stanu na dzień 19.03.2014), dla marży 3,50 p.p., rata stała, okres spłaty 240 miesięcy, dla pożyczki w wysokości 184 500 PLN, (w tym kwota 180 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta z tytułu udzielenia pożyczki tj. 4 500 PLN)
12) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
13) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
14) Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
15) Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).Rachunki i lokaty walutowe

Rodzaj rachunku/lokaty
Konto osobiste walutowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,10% 0,25% 0,40% 0,05%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,20% 0,30% 0,60% 0,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,30% 0,35% 0,60% 0,15%
Lokata terminowa 24 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,40% 0,50% 0,80% 0,15%
Lokata terminowa 36 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,50% 0,80% 0,80% 0,15%

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej).
Wszystkie stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

2013 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 935 450 890 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Zamów produkty online

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Tanio - prowizja 0%, marża od 1,59%

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia