Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto VIP 0,00%
Kont Godne Polecenia 0,00%
Konto Aktywni 50+ 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Konto 123

 
Saldo
od 0,01 zł do 1000 zł 1,00% 0,00%
od 1000,01 do 2000,00 zł 2,00% 0,00%
od 2000,01 zł do 3000,00 zł 3,00% 0,00%
3 000,01 zł i więcej 0,00%
(dla wszystkich środków)
0,00%
 

Konto oszczędnościowe a la Lokata

 
w PLN
od 0,01 zł (włącznie) do 49.999,99 zł 1,25%
od 50.000,00 zł (włącznie) do 99.999,99 zł 1,25%
od 100.000,00 zł (włącznie) i powyżej 1,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Konto oszczędnościowe

 
w PLN
od 0,01 (włącznie) do 49.999,99 zł 0,75%
od 50.000,00 zł (włącznie) do 99.999,99 zł 0,75%
od 100.000,00 zł (włącznie) i powyżej 1,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
w EUR
  0,30%
w GBP
  0,30%
w USD
  0,30%
 

Konta walutowe

 
Rodzaj rachunku
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.
 

Lokaty terminowe

Lokata Mobilna
4-miesięczna od 1.000 zł (włącznie) do 20.000 zł 2,50%

Lokata mobilna dostępna jest poprzez BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Posiadacz może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej.

Lokata24
od 1.000 zł (włącznie) do 10.000 zł* 1,00%
od 10.000 zł (włącznie) do 20.000 zł* 1,00%
od 20.000 zł (włącznie) do 50.000 zł* 1,00%
od 50.000 zł (włącznie) i powyżej* 1,00%
* dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24
Lokata terminowa 7 i 14 dniowa
Lokata 7 - dniowa 0,40%
Lokata 14 - dniowa 0,40%
Lokata Impet
3-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
3-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 0,75%
3-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,00%
6-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
6-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 0,75%
6-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,00%
12-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
12-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,00%
12-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,15%
24-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł 0,75%
24-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,00%
24-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) 1,15%
Lokata terminowa
1-miesięczna 0,75%
3-miesięczna 0,75%
6-miesięczna 0,75% 2,50%*
12-miesięczna 0,75%
24-miesięczna 0,75%
*Lokata z terminem 6-miesięcy objęta jest promocją „Prosta Lokata -nowe środki”, dla której obowiązuje stan bazowy z dnia 29.04.2015 r.
Lokata Dynamicznie Zarabiająca 5-miesięczna od 1.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 0,75%
II miesiąc trwania lokaty 1,00%
III miesiąc trwania lokaty 1,25%
IV miesiąc trwania lokaty 1,50%
V miesiąc trwania lokaty 2,00%

Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 1,31% w skali roku.


Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca 6-miesięczna
od 1.000 (włącznie) do 50.000 zł 1,00%
od 50.000 (włącznie) do 100.000 zł 1,25%
od 100 000 zł (włącznie) 1,50%

 

LOKATA POWITALNA 123 – 3 miesięczna od 1.000 zł do 20.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 2,00%
II miesiąc trwania lokaty 3,00%
III miesiąc trwania lokaty 5,00%

Klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty powitalnej 123 do Konta 123. Otwarcie rachunku Lokaty może nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez niego umowy Konta 123;
Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 3,35%.

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej, Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123).
Zerwanie Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 pkt. procentowego.

Zerwanie 5-miesięcznej Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123 – wypłata środków wraz z naliczonymi odsetkami za pełne miesiące trwania lokaty.


Kredyty

 
 
Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 10 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
powyżej 10 000 PLN
do 72 miesięcy
od 7,99% do 10,00% 1)

1)Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 27,90% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 11 361,28 zł, okres spłaty 57 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 10%, całkowity koszt kredytu 8 118,33 zł, w tym prowizja 9,99% (1 538,72 zł), składka z tytułu Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 256,46 zł i składka z tytułu Ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 246,14 zł (dla Kredytobiorcy w wieku 42 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), suma odsetek 4 077,01 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 479,61 zł, 56 rat w kwocie 341,89 zł, ostatnia rata 333,77 zł. Stan na 30.03.2015 r.

 
Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
Rodzaj konta
Sposób ustalenia oprocentowania
Wysokość oprocentowania limitu na dzień 09.10.2014 r.
RRSO1)2)
Wszystkie konta osobiste
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
11,67%

Stopa referencyjna NBP wynosi wg stanu na dzień 9 października 2014 r. – 1,5% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) RRSO wynosi 11,67 % przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5500 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, prowizja 1% (55 zł), okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek w wysokości 46,72 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5500 zł, całkowita kwota do zapłaty 6106,50 zł. Stan na 5.03.2015 r.


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne - ustalone na podstawie oprocentowania kredytu lombardowego NBP wynoszącego na dzień 05.03.2015 r – 2,50% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie).
Karta Kredytowa 123 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 14,07%
Karty Silver 3) 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 14,84%
Karty Gold 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe* 10,00% 13,57%
Karty Platinum 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 7 punktów procentowych* 10,00% 14,29%
Karta MasterCard<30 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 15,65%
Karta MasterCard PAYBACK 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 14,20%
Karta World MasterCard 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,06%

* W przypadku, gdy stopa oprocentowania karty kredytowej byłaby niższa niż 15 % w stosunku rocznym – oprocentowanie kredytu dla danej karty z tym dniem przekształci się w oprocentowanie stałe w wysokości 15 % w skali roku , z zastrzeżeniem iż stała stopa oprocentowania będzie stosowana do dnia, w którym stopa oprocentowania dla danego typu karty kredytowej ustalona zgodnie z zasadami powyżej przekroczy 15% w stosunku rocznym.


Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 48 miesięcy 7,99%
od 3 do 48 miesięcy dla Klienta VIP BZ WBK posiadającego kartę kredytową Platinum 6,99%

Stopa oprocentowania ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami w żadnym momencie nie będzie wyższa niż czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy procentowej lombardowej NBP.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 05.03.2015 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy: 1 000 PLN dla kart MasterCard <30, 3 500 PLN dla kart Silver, 4 100 PLN dla kart MasterCard PAYBACK, 6 700 PLN dla Karty Kredytowej 123, 10 100 PLN dla kart World MasterCard, 15 000 PLN dla kart Gold, 28 000 PLN dla kart platynowych,
- standardowa opłata roczna za kartę z wyjątkiem Karty Kredytowej 123 w przypadku której przyjęta jest standardowa opłata miesięczna za kartę,
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania tej transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia transakcji,
- powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu okresu ważności karty, tj. w ciągu 24 miesięcy,
- z uwagi na przyjęte wyżej założenie - miesięczna spłata zadłużenia wynosi 5% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanym na zestawieniach transakcji jako terminy płatności.
3) Dotyczy także kart kredytowych Visa Classic wydawanych we współpracy ze szkołami wyższymi oraz pozostałych kart kredytowych wydawanych we współpracy z innymi podmiotami (z wyłączeniem karty kredytowej Visa Gold Akcja Pajacyk i Visa Platinum Porsche).


Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 17))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,87% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,19% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 15) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,84% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,95% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,35% WIBOR 3M + marża 2,15 p.p. od 4,63% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 16)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,35 p.p od 3,70% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,95% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,28% 8)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.) od 3,95% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,99 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,28% 10)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 17)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,89 p.p. do 5,79 p.p.) od 5,35% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,19 p.p. do 6,09 p.p.) od 5,71% 12)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 5,85% WIBOR 3M + marża 3,65 p.p. od 6,53% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż” polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania projektu aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN

Obowiązuje od 18.05.2015

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 174 472,37 PLN.
2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku wtórnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 889,40 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 650,15 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 187 650,11 PLN.
3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,005% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 35. 217,08 EUR.
4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi 0,005% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 36 376,43 EUR.
5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 4,35%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), dla marży 2,15 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 266 500 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,5% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 6 500 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 210 360,87 PLN.
6) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,35 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 269 100 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 100 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 165 327,32 PLN.
7) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 177 593,24 PLN.
8) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 967,04 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 655,65 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 190 790,48 PLN.
9) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 177 593,24 PLN.
10) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,99 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 967,04 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 655,65 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 190 790,48 PLN.
11) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), dla marży 2,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2,5% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 109 276,76 PLN.
12) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), dla marży 3,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy pożyczki z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 838,88 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 2 482,15 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 115 243,72 PLN.
13) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 5,85%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,65% (wg stanu na dzień 15.04.2015), dla marży 3,65 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 184 500 PLN, (w tym 2,5% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 500 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 210 360,87 PLN.
14) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
15) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
16) Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
17) Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).


 

Rachunki i lokaty walutowe

 
Rodzaj rachunku/lokaty
Konto osobiste walutowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,10% 0,25% 0,40% 0,05%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,20% 0,30% 0,60% 0,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,30% 0,35% 0,60% 0,15%
Lokata terminowa 24 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,40% 0,50% 0,80% 0,15%
Lokata terminowa 36 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,50% 0,80% 0,80% 0,15%
 

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej).
Wszystkie stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

2015 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, karty przedpłacone (pre-paid) a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia (np. podróżne, samochodowe, nieruchomości, kart płatniczych). W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm