Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto VIP 0,00%
Kont Godne Polecenia 0,00%
Konto Aktywni 50+ 0,00%
 

Konta Godnego Polecenia

Konto Godne Polecenia otwierane w ramach promocji zgodnie z obowiązującymi regulaminami promocji, w których wskazane jest promocyjne oprocentowanie konta.

Saldo
od 0,01 zł do 4000,00 zł całość środków 4,00%
powyżej 4000,00 zł 4000,00 zł 4,00%
nadwyżka powyżej 4000,00 zł 1,00%
 

Konto <20

 
Saldo
od 0 zł do 3000,00 zł całość środków 3,00%
Powyżej 3000,00 zł 3000,00 zł 3,00%
nadwyżka powyżej 3000,00 zł 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna kalendarzowa.
 

Konto 123

 
Saldo
od 0,01 zł do 1000 zł 1,00% 0,00%
od 1000,01 do 2000,00 zł 2,00% 0,00%
od 2000,01 zł do 3000,00 zł 3,00% 0,00%
3 000,01 zł i więcej 0,00%
(dla wszystkich środków)
0,00%
 

Konto oszczędnościowe a la Lokata (oprocentowanie zmienne)

 
Saldo
od 0,01 zł do 49.999,99 zł 1,01% 0,50% 1,51%
od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł 1,01% 0,50% 1,51%
100.000,00 zł i powyżej 1,26% 0,50% 1,76%
 

*Oprocentowanie rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji: „Aktywność procentuje 2” (od 7.06.2016 do 30.01.2017).

 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Konto oszczędnościowe (oprocentowanie zmienne)

 
Saldo
od 0,01 zł do 49.999,99 zł 0,51% 0,51% 1,02%
od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł 0,51% 0,51% 1,02%
100.000,00 zł i powyżej 0,76% brak 0,76%
 

*Oprocentowanie rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Podwajamy oprocentowanie 2”. W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie nie zostanie podwyższone.

 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Konta oszczędnościowe w walutach (oprocentowanie zmienne)

 
waluta
EUR 0,10%
GBP 0,30%
USD 0,30%
 

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym

 

Konta walutowe

 
Rodzaj rachunku
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.
 

Lokaty terminowe

 
Lokata bonusowa – od 1.000 zł do 100.000 zł
6-miesięczna 0,75% 1,90%

Regulamin „Lokata z premią 2”
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Lokata Mobilna
4-miesięczna od 1.000 zł (włącznie) do 20.000 zł 2,50%

Lokata mobilna dostępna jest poprzez BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Posiadacz może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej.

 

Lokata24
od 1.000 zł (włącznie)* 1,00%

* dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24

 

Lokata terminowa 7 i 14 dniowa
Lokata 7 - dniowa 0,40%
Lokata 14 - dniowa 0,40%

 

Lokata Impet
3-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%
6-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%
12-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%
24-miesięczna od 5.000 (włącznie) 0,50%

 

Lokata terminowa
1-miesięczna 0,50%  
3-miesięczna 0,50% 3,00%
6-miesięczna 0,50%  
12-miesięczna 0,50%  
24-miesięczna 0,50%  

*Oprocentowanie lokaty terminowej oznaczonej (promocja eInwestor) oferowanej w BZWBK24 - po podwyższeniu oprocentowania w ramach promocji eInwestor

 

Lokata Dynamicznie Zarabiająca 5-miesięczna od 1.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 0,50%
II miesiąc trwania lokaty 0,75%
III miesiąc trwania lokaty 1,00%
IV miesiąc trwania lokaty 1,25%
V miesiąc trwania lokaty 2,00%

Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 1,11% w skali roku.


 

Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca 6-miesięczna
od 1.000 (włącznie) do 50.000 zł 0,75%
od 50.000 (włącznie) do 100.000 zł 1,00%
od 100 000 zł (włącznie) 1,25%

 

Lokata Powitalna 123 – 3 miesięczna od 1.000 zł do 20.000 zł
I miesiąc trwania lokaty 2,00%
II miesiąc trwania lokaty 2,50%
III miesiąc trwania lokaty 3,00%

Klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty powitalnej 123 do Konta 123. Otwarcie rachunku Lokaty może nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez niego umowy Konta 123;
Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 2,51%.

Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej, Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123).
Zerwanie Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 pkt. procentowego.

Zerwanie 5-miesięcznej Lokaty Dynamicznie Zarabiającej oraz Lokaty Powitalnej 123 – wypłata środków wraz z naliczonymi odsetkami za pełne miesiące trwania lokaty.


Kredyty

 
 
Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 15 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
od 15 001 do 19 999 PLN
do 72 miesięcy
do 10,00% 1) 2)
Od 20 000 PLN
do 72 miesięcy
do 10,00% 1) 2)
od 73 do 120 miesięcy 3)
od 7,99% do 10,00% 1)

1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Dla rzetelnych klientów istnieje możliwość obniżenia oprocentowania nawet o 50% tj. na potrzeby niniejszej oferty rzetelny klient to Wnioskodawca, który na podstawie analizy zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego banku będzie mógł skorzystać z oferty oprocentowania do 50% niższego niż oferowane10% (stałe, w skali roku).
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

RRSO wynosi 28,98%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 375,97 zł, całkowita kwota do zapłaty 26 116,57 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%, całkowity koszt kredytu 11 740,60 zł (w tym: prowizja 2 024,03 zł, odsetki 5 856,01 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 884,36 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 976,20 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 62 miesięcy, 61 miesięcznych rat równych w kwocie 421,40 zł, ostatnia rata 411,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

RRSO wynosi 7,84%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 268 884,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 317 133,54 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 48 249,54 zł (w tym: prowizja 2 716,00 zł, odsetki 45 533,54 zł, umowa zawarta na okres 53 miesięcy, 52 miesięcznych rat równych w kwocie 5 988,48 zł, ostatnia rata 5 732,58 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

 
Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)6)
Kredyt
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt oraz ubezpieczeniem na życie Spokojny Kredyt
do 120 miesięcy3) 7)
5,99%
bez ubezpieczenia Spokojny Kredyt oraz ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt
do 120 miesięcy3) 7)
6,99%

3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
6) Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 5. Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 31 lipca 2016”.
7) Dla kredytów udzielonych w kwocie minimum 20 000 PLN.

RRSO wynosi 7,75%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 26 433,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 234,58 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 5 801,58 zł (w tym: prowizja 267,00 zł, odsetki 5 534,58 zł, umowa zawarta na okres 65 miesięcy, 64 miesięcznych rat równych w kwocie 496,05 zł, ostatnia rata 487,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.


KREDYT GOTÓWKOWY – PROMOCJA „KREDYT BEZ ODSETEK” (udzielany w PLN)5)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 30 000 PLN
do 12 miesięcy
0,00%

5) Oferta dostępna na zasadach określonych w Regulaminie promocji „Kredyt bez odsetek”.

RRSO wynosi 53,28%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 352,61 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 894,94 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 0%, całkowity koszt kredytu 542,33 zł (w tym: prowizja 347,39 zł, odsetki 0 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 90,99 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 103,95 zł, dla kredytobiorcy w wieku 37 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 263,17 zł, ostatnia rata 263,24 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.04.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.


Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
10,47%

RRSO4) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 270,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 570,00 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 570,00 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 48,41 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5 700,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.


Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5 p.p
6,06%
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 4 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3 p.p

4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)
8) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.

RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 761 904,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 807 053,87 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,80% (WIBOR12M z dnia 21.06.2016 r.: 1,80% + marża 3 p.p.), całkowity koszt kredytu 45 149,87 zł (w tym: prowizja 7 696,00 zł, odsetki 37 453,87 zł), okres spłaty 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne - ustalone na podstawie oprocentowania kredytu lombardowego NBP wynoszącego na dzień 04.01.2016 r – 2,50% (oprocentowanie jest publikowane na stronie www.nbp.pl oraz www.bzwbk.pl/oprocentowanie).
Visa Platinum 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 7 punktów procentowych* 10,00% 13,33%
MasterCard Gold 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe* 10,00% 12,63%
Visa Gold 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP minus 3 punkty procentowe* 10,00% 12,63%
World MasterCard 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,28%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,07%
MasterCard Silver 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 13,07%
MasterCard PAYBACK 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,66%
Karta Kredytowa 123 4-krotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP* 10,00% 12,77%

* W przypadku, gdy stopa oprocentowania karty kredytowej byłaby niższa niż 15 % w stosunku rocznym – oprocentowanie kredytu dla danej karty z tym dniem przekształci się w oprocentowanie stałe w wysokości 15 % w skali roku , z zastrzeżeniem iż stała stopa oprocentowania będzie stosowana do dnia, w którym stopa oprocentowania dla danego typu karty kredytowej ustalona zgodnie z zasadami powyżej przekroczy 15% w stosunku rocznym.


Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 72 miesięcy 7,99%
od 3 do 72 miesięcy dla Klienta VIP BZ WBK posiadającego kartę kredytową Platinum 6,99%

Stopa oprocentowania ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami w żadnym momencie nie będzie wyższa niż czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy procentowej lombardowej NBP.

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 04.01.2016 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy:, 4 200 PLN dla kart: MasterCard Silver, Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 5 000 PLN dla kart MasterCard PAYBACK, 7 500 PLN dla Kart Kredytowych 123, 10 300 PLN dla kart World MasterCard, 15 400 PLN dla kart: Visa Gold, MasterCard Gold 26 600 PLN dla kart Visa Platinum.
- standardowa opłata roczna za kartę z wyjątkiem Karty Kredytowej 123 w przypadku której przyjęta jest standardowa opłata miesięczna za kartę,
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania tej transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia transakcji,
- powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu okresu ważności karty, tj. w ciągu 24 miesięcy,
- z uwagi na przyjęte wyżej założenie - miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanym na zestawieniach transakcji jako terminy płatności.


Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 17))
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,11% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,79 p.p.) od 4,44% 2)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,11% 1)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,44% 2)
Waluta zobowiązania Klient Oferta 15) RRSO
EUR VIP, Premium, Classic, kredytowy LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,30 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,67% 3)
pozostali LIBOR 3M dla EUR + marża (od 3,40 p.p. do 4,50 p.p.) od 3,77% 4)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 3,95% WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. od 4,34% 5)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy 16)
Waluta zobowiązania Oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. od 4,06% 6)
KREDYT MIESZKANIOWY z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,11% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,79 p.p.) od 4,44% 8)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,11% 7)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,44% 8)
KREDYT MIESZKANIOWY z Mieszkanie dla Młodych (oprocentowanie zmienne)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 3,49 p.p.) od 4,11% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,79 p.p.) od 4,44% 10)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 1,89 p.p. do 2,99 p.p.) od 4,11% 9)
PLN WIBOR 3M + marża (od 2,19 p.p. do 3,29 p.p.) od 4,44% 10)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 17)
Waluta zobowiązania Oferta 14) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 6,29 p.p.) od 5,92% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,69 p.p. do 6,59 p.p.) od 6,28% 12)
Waluta zobowiązania Oferta dla pracowników wybranych firm18) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,39 p.p. do 5,29 p.p.) od 5,92% 11)
PLN WIBOR 3M + marża (od 3,69 p.p. do 5,59 p.p.) od 6,28% 12)
Waluta zobowiązania Oferta w okresie 5 lat Oferta po okresie 5 lat RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 5,45% WIBOR 3M + marża 3,60 p.p. od 6,24% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż” polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania projektu aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 01.06.2016

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 913, 69 PLN.
2)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 2,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku wtórnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 942,68 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 653,46 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 200 098,32 PLN.
3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi - 0,17% (wg stanu na dzień 28.01.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,30 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 30 324,78 EUR.
4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że LIBOR 3M dla EUR wynosi – 0,17% (wg stanu na dzień (28.01.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 3,40 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu na zakup nieruchomości na rynku wtórnym w wysokości 240 000 PLN (równowartość), 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 4 800 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 31 365,73 EUR.
5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 3,95%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,70% (wg stanu na dzień 28.01.2016), dla marży 1,90 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku wtórnym to 260 000 PLN powiększona o 2% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 197 869,05 PLN.
6) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,65 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 269 100 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 3,5% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 9 100 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 183 307,85 PLN
7)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 913, 69 PLN
8)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 2,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 942,68 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 653,46 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 200 098,32 PLN.
9) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 1,89 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 265 200 PLN, (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym to 260 000 PLN powiększona o 2,0% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 186 913, 69 PLN
10) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), w ofercie kredytu mieszkaniowego dla marży 2,19 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 360 miesięcy, dla kredytu w wysokości 260 000 PLN na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i prowizji 0% - dotyczy kredytu z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 942,68 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 3 653,46 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 200 098,32 PLN.
11) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), dla marży 3,39 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2,% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 122 277,24 PLN.
12) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,68% (wg stanu na dzień 30.05.2016), dla marży 3,69 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 180 000 PLN i prowizji 0% - dotyczy pożyczki z Ubezpieczeniem BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 1 974,24 PLN oraz Ubezpieczeniem na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 2 491,82 PLN, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 128 249,59 PLN.
13) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie stałe przez okres 5 lat wynosi 5,45%, a po okresie 5 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M, który wynosi 1,70% (wg stanu na dzień 28.01.2016), dla marży 3,60 p.p., rata równa kapitałowo-odsetkowa, okres spłaty 240 miesięcy, dla kredytu w wysokości 183 600 PLN, (w tym 2% prowizji dla Klienta wewnętrznego z tytułu udzielenia kredytu tj. 3 600 PLN), do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 PLN rocznie, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 129 573,89 PLN
14) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
15) Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR). Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
16) Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty w PLN.
17) Oferta dla kredytów i pożyczek z oprocentowaniem stałym od 80 tys. PLN.
18) Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 5, obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016r. do dnia 31 lipca 2016r.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).


 

Rachunki i lokaty walutowe

 
Rodzaj rachunku/lokaty
Konto osobiste walutowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,05% 0,25% 0,40% 0,05%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,10% 0,30% 0,60% 0,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,15% 0,35% 0,60% 0,15%

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej).
Wszystkie stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

2016 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub 781119999* Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm