Karta kredytowa dla Studentów

Jeśli jesteś Studentem, możesz mieć kartę kredytową bez zbędnych formalności - wystarczy deklaracja przychodu minimum
650 zł miesięcznie z dowolnego źródła (stypendium, wpłaty od rodziców lub prace dorywcze).

Karta na dobry początek

MasterCard<30 to karta stworzona z myślą o młodych ludziach i ich potrzebach. Dzięki niej zyskasz dostęp do dodatkowych pieniędzy i rachunku karty w dowolnym miejscu i czasie.

Korzystaj z życia…

...ponieważ z kartą to o wiele prostsze. MasterCard<30 to:

 • bezpieczne płatności na całym świecie
 • akceptowany „plastik” zamiast gotówki, także poza granicami kraju
 • atrakcyjne zniżki w ponad 300 markowych sklepach internetowych i stacjonarnych
 • realizacja własnych potrzeb
 • wygodne narzędzie do łatwiejszego zarządzania finansami

Zobacz także: Konto Godne Polecenia

 • karta dla Studentów jest dostępna już od 650 zł przychodu miesięcznie, bez względu na źródło wpływów
 • dostępny limit na karcie to 500 zł – po ukończeniu pierwszego semestru aż do 2000 zł po ukończeniu pierwszego roku studiów

Korzystając z karty dla studentów zyskujesz:

 • dostęp do dodatkowych pieniędzy i rachunku karty w dowolnym miejscu i czasie;
 • atrakcyjne rabaty w ponad 300 markowych sklepach internetowych oraz bezpieczeństwo zakupów na całym świecie;
 • bezodsetkowy kredyt do 54 dni;
 • usługa Chargeback - możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy jeżeli za towar/usługę zapłacono kartą i usługodawca nie wywiązał się z umowy bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem – na podstawie procedury reklamacyjnej Bank może dochodzić Twoich racji przed drugą stroną transakcji
 • Przelew24 – łatwe i bezpieczne płatności w interencie
 • 0 zł za pakiet ubezpieczeń Bezpieczne Pieniądze, zapewniający ochronę na wypadek zgubienia lub kradzieży karty kredytowej oraz straty gotówki pobranej za jej pomocą z bankomatu lub w Oddziale BZ WBK
 • ‘usługę RATIO’ czyli możliwość rozłożenia zadłużenia karty w najbardziej korzystny dla Ciebie sposób (od 3 do 24 rat, minimum 200 zł i nie więcej niż 85% limitu karty kredytowej).

Z oferty mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Bank Zachodni WBK S.A. warunki oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) w okresie promocji Balance Transfer (12 m-cy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty) dla kart Silver wynosi 11,41%, całkowita kwota kredytu 4 200 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 8,99%. W kolejnym roku BZ WBK S.A. pobiera odsetki od wykorzystanej kwoty limitu kredytowego według zmiennej stopy procentowej, ustalonej dla kart Silver jako 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, RRSO dla kart Silver wynosi 21,81%, całkowita kwota kredytu 4 200 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 18%. Na całkowity koszt limitu w rachunku karty kredytowej w całym okresie kredytowania w wysokości 5 189,69 zł składają się: opłata roczna 116 zł i odsetki 873,69 zł. Dla wyliczeń RRSO przyjęto następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej; w okresie promocji Balance Transfer data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 m-cy, po upływie okresu promocji Balance Transfer data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji udostępnionego przez BZ WBK S.A. po upływie okresu promocji Balance Transfer a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 m-cy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 5% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności.

Okres bezodsetkowy nie dotyczy wypłat z bankomatu. Koszt przelewu z rachunku karty kredytowej: 1% (min. 10 zł). Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach oraz warunki ubezpieczenia "Bezpieczne Pieniądze" określające m.in. zasady rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. dostępne w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. Oferta będzie obowiązywać również w placówkach BZ WBK S.A. oznaczonych logo Kredyt Bank od dnia 08.07.2013r. Za połączenie z nr. telefonu 1 9999 – pobierana jest opłata wg cennika operatora.
Stan na dzień 01.06.2013 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Bezpieczne Pieniądze świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia określające m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dostępne w placówkach BZ WBK , z wyłączeniem placówek BZ WBK oznaczonych logo Kredyt Bank. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk bancassurance (rekomendacje Związku Banków Polskich).

 

Przez video

 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. W oddziale wybranym we wniosku podpiszesz umowę po pozytywnym zweryfikowaniu wymaganych dokumentów.
 5. Karta kredytowa zostanie przesłana pocztą lub odbierzesz ją w oddziale.

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy (w przypadku studentów – przychodów), dane pracodawcy (dla zatrudnionych) oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. W oddziale wybranym we wniosku podpiszesz umowę po pozytywnym zweryfikowaniu wymaganych dokumentów.
 5. Karta kredytowa MasterCard<30 zostanie przesłana pocztą lub odbierzesz ją w oddziale.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpiszesz umowę, a Kartę kredytową MasterCard<30 otrzymasz pocztą lub odbierzesz w oddziale.
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999