Infolinia: 1 9999

Rzetelny klient – na potrzeby tej oferty rozumiany jako wnioskodawca, który na podstawie analizy zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego banku będzie mógł skorzystać z oferty obniżonego oprocentowania do maksymalnie 50% podstawowej wysokości oprocentowania kredytu gotówkowego, które wynosi 10% w skali roku. Decyzja kredytowa i wysokość oprocentowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 29,27%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 13 148,75 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 792,29 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%, całkowity koszt kredytu 10 643,54 zł (w tym: prowizja 1851,25 zł, odsetki 5261,29 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1723,50 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1807,50 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 61 miesięcy, 60 miesięcznych rat równych w kwocie 390,26 zł, ostatnia rata 376,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.04.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, oraz karty produktów dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bzwbk.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Banku. Bank (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A) oraz agenci prowadzący placówki pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Maksymalna kwota kredytu wynosi dwudziestokrotność dochodu netto Kredytobiorcy, jednak nie więcej niż 120 000,00 zł, a w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej, uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, nie więcej niż 150 000,00 zł. 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 22.04.2016 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Na Podróż świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarszystwo Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekruacji. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Na Podróż, określające m.in.zakres ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Karta Produktu, informacja o składce dostępne są na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A.

Kliknij i sprawdź miejsca wykonywania zleceń przez DM BZ WBK oraz szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach, w tym o opłatach minimalnych oraz skarbowych. DM BZ WBK informuje, iż usługa automatycznego przewalutowania dostępna jest dla akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP

Szczegóły programu "Firmowe Ewolucje dostępne są na firmowe.ewolucje.bzwbk.pl/program. Funduszem nagrody 100 000 zł jest Bank Zachodni WBK. Program "Firmowe Ewolucje" składa się z 10 odcinków emitowanych na antenie TVP1. Data emisji pierwszego odcinka 06.09.2016 r. Stan na: 01.09.2016 r."

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. . „Kredyt bez zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w Banku lub dla klientów posiadających regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste potwierdzone historią konta z BZWBK lub z innego banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniami SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia rata 165,96 zł. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 01.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, karty produktów dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bzwbk.pl. Bank (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A) oraz agenci prowadzący placówki pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. . Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt 4%”, z której można skorzystać do 31.01.2017 r. dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016r.

blikomania czyli wielka loteria z blikiem w roli głównej Cash Back z kartą kredytową

Polecane

Wiadomości