if(window.jQuery){$.ajaxSetup({statusCode:{307:function(){window.location.href="https://www.bzwbk.pl/ms/przekroczony-limit.html";}}});}"> BZWBK24 internet