Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Barierowe opcje walutowe Call/Put

Kupno opcji barierowych, podobnie jak opcji standardowych (waniliowych), daje prawo do kupna (opcja call) lub sprzedaży (opcja Put) waluty po ustalonym kursie realizacji. obok kursu realizacji w transakcji określa się również rodzaj oraz kurs bariery (lub dwóch barier). W zależności od rodzaju bariery oraz od tego, czy w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy (spot) osiągnie jej poziom, możliwe są następujące przypadki:

 

Opcja z górną barierą aktywującą (Knock-Up & in)

Opcja „wejdzie w życie”, jeśli górna bariera zostanie uderzona. Nabywca opcji uzyska prawo do jej realizacji, jeśli w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie w dowolnym momencie równy lub wyższy od poziomu bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.

 

 

Opcja z dolną barierą aktywującą (Knock-Down & in)

Opcja „wejdzie w życie”, jeśli dolna bariera zostanie uderzona. Nabywca opcji uzyska prawo do jej realizacji, jeśli w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie w dowolnym momencie równy lub niższy od poziomu bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.

 

Opcja z górną barierą wygaszającą (Knock-Up & out)

Opcja „przestanie istnieć”, jeśli górna bariera zostanie uderzona. Nabywca opcji zachowa prawo do jej realizacji, pod warunkiem, że w całym okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie niższy od poziomu bariery. Jeśli w dowolnym momencie okresu obserwacji bariery kurs rynkowy osiągnie poziom bariery lub będzie wyższy, opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.

 

Opcja z dolną barierą wygaszającą (Knock-Down & out)

Opcja „przestanie istnieć”, jeśli dolna bariera zostanie uderzona. Nabywca opcji zachowa prawo do jej realizacji, pod warunkiem, że w całym okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie wyższy od poziomu bariery. Jeśli w dowolnym momencie okresu obserwacji bariery kurs rynkowy osiągnie poziom bariery lub będzie niższy, opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.

 

Opcja z górną i dolną barierą aktywującą (Double Knock-in)

Opcja „wejdzie w życie”, jeśli dolna albo górna bariera zostanie uderzona. Nabywca opcji uzyska prawo do jej realizacji, jeśli w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie w dowolnym momencie równy lub niższy od poziomu dolnej bariery, albo równy lub wyższy od poziomu górnej bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.

 

Opcja z górną i dolną barierą wygaszającą (Double Knock-out)

Opcja „przestanie istnieć”, jeśli dolna albo górna bariera zostanie uderzona. Nabywca opcji zachowa prawo do jej realizacji, jeśli w całym okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie wyższy od poziomu dolnej bariery i jednocześnie niższy od poziomu górnej bariery. Jeśli w dowolnym momencie okresu obserwacji bariery kurs rynkowy będzie równy lub niższy od poziomu dolnej bariery albo równy lub wyższy od poziomu górnej bariery, opcja wygaśnie bez prawa do jej wykonania.

 

Rozliczenie opcji barierowych

 • jeśli opcja z barierą typu Knock-In lub Double Knock-In została aktywowana, podlega ona rozliczeniu na identycznych zasadach jak opcja standardowa (waniliowa). W przeciwnym wypadku opcja wygasa i nie podlega realizacji, niezależnie od relacji kursu realizacji do kursu referencyjnego w dniu wygaśnięcia
 • opcja z barierą typu Knock-Out lub Double Knock-Out, która została wygaszona, nie podlega realizacji, niezależnie od relacji kursu realizacji do kursu referencyjnego w dniu wygaśnięcia. Jeśli natomiast nie została wygaszona, opcja podlega realizacji na identycz- nych zasadach jak opcja standardowa (waniliowa)
 

Obserwacja bariery i agent kalkulacyjny

W okresie obserwacji bariery Agent Kalkulacyjny porównuje bieżący kurs rynkowy do poziomu bariery i sprawdza czy dana opcja została aktywowana lub wygaszona. Obserwacja bariery:

 
 • rozpoczyna się w momencie zawarcia transakcji i kończy w momencie wygaśnięcia opcji dla barier monitorowanych w całym okresie trwania transakcji (tzw. bariera amerykańska)
 • rozpoczyna się o godzinie ogłaszania fxingu danej waluty w pierwszym dniu okresu obserwacji bariery i kończy o godzinie ogłasza- nia fxingu w ostatnim dniu okresu obserwacji bariery (tzw. window barrier)
 • następuje jedynie w momencie wygaśnięcia opcji (tzw. bariera europejska)
 

Agentem Kalkulacyjnym jest Bank, który na podstawie obserwacji transakcji kupna i sprzedaży walut zawieranych na rynku między- bankowym decyduje o fakcie aktywacji bądź wygaszenia opcji barierowej.

 

Godziny funkcjonowania rynku – Porównywanie kursu rynkowego do kursu bariery odbywa się każdego dnia roboczego dla danej pary walutowej od poniedziałku godziny 5:00 czasu Sydney do piątku godziny 17:00 czasu Nowy Jork.

 

Korzyści w stosunku do opcji waniliowych

 • opcje barierowe są tańsze od opcji waniliowych o analogicznych parametrach
 • większe możliwości dopasowania strategii zabezpieczającej do indywidualnych przewidywań Klienta
 • możliwość budowania strategii zmieniających profl zabezpieczenia w zależności od spełnienia się konkretnego scenariusza rynkowego
 

Ryzyko związane z nabyciem opcji barierowej

 • po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków
 • w przypadku opcji z barierą dezaktywującą Klient może utracić prawa wynikające z opcji
 • w przypadku opcji z barierą aktywującą Klient może nie nabyć praw wynikających z opcji
 • konieczna jest znajomość opcji standardowych (waniliowych), aby w pełni zrozumieć istotę opcji barierowych
 

Ryzyko związane ze sprzedażą opcji barierowej

 • po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków
 • w przypadku opcji z barierą aktywującą Klient może w wyniku osiągnięcia przez kurs rynkowy poziomu bariery być zobligowany do nabycia bądź sprzedaży waluty po kursie wykonania opcji w dniu wygaśnięcia - identycznie, jak w przypadku opcji standardowej (waniliowej)
 • sprzedaż opcji jako transakcja samoistna nie ma charakteru transakcji zabezpieczającej
 • transakcja sprzedaży opcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat fnansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego
 • konieczna jest znajomość opcji standardowych(waniliowych), aby w pełni zrozumieć istotę opcji barierowych
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm