Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Opcja walutowa Put

Zakup opcji Put daje prawo do sprzedaży waluty w przyszłości po określonym przez Klienta kursie zabezpieczenia. Nie stanowi natomiast zobowiązania i pozwala na sprzedaż waluty po kursie rynkowym, gdy ten okaże się korzystniejszy w dacie wygaśnięcia opcji. W dniu zawarcia transakcji nabywca opcji płaci wystawcy premię opcyjną, a w dacie wygaśnięcia decyduje o wykorzystaniu prawa do jej realizacji.

 

Opcja Put może być również przez Klienta wystawiona Bankowi lub stanowić składnik złożonej strategii opcyjnej. Należy wtedy dokładnie przeanalizować ryzyko związane z zawieraną transakcją. Wystawiający opcję Put (sprzedający Opcję) ma obowiązek na żądanie kupującego kupić od niego określoną kwotę waluty po określonym w Opcji Put kursie realizacji.

 
 

 
 

Zakup Opcji Put – efekt zabezpieczenia

 • Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie wyższy niż kurs realizacji opcji, Klient sprzeda walutę po bieżącym kursie rynkowym, a opcja wygaśnie.
 • Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie niższy niż kurs realizacji opcji, Klient ma prawo do sprzedaży waluty po kursie realizacji
 

Kursem referencyjnym jest średni kurs danej pary walutowej publikowany przez odpowiedni Bank Centralny w dniu wygaśnięcia opcji (np. Fixing EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego).

 

Korzyści

 • Ustalenie minimalnego kursu sprzedaży waluty
 • Możliwość sprzedaży waluty po kursie rynkowym, jeśli ten okaże się w dniu wygaśnięcia korzystniejszy niż kurs realizacji opcji
 • Swoboda w wyborze kursu realizacji
 • Możliwość rozliczenia transakcji przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • Możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż opcji rynku.
 

Ryzyko związane z nabyciem opcji PUT

 • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
 • W dniu zawarcia transakcji Klient płaci Bankowi premię opcyjną. W przypadku niewykorzystania praw z tytułu posiadanej opcji kwota premii nie jest Klientowi zwracana.
 • W przypadku decyzji o odsprzedaży opcji premia opcyjna, jaką Bank zapłaci Klientowi, może się znacznie różnić od kwoty zapłaconej przez niego premii w dniu zakupu opcji.
 

Ryzyko związane ze sprzedażą opcji PUT

 • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
 • Sprzedaż Opcji Put zobowiązuje Klienta do bezwarunkowego kupna kwoty transakcji po kursie realizacji lub rozliczenia różnicy kursowej, jeśli w dacie wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie niższy do kursu realizacji. Poniesiona w takim wypadku strata może znacznie przewyższać otrzymaną w dniu sprzedaży opcji premie.
 • W przypadku decyzji o odkupieniu opcji premia opcyjna, jaką Klient będzie musiał zapłacić Bakowi, może się znacznie różnić od kwoty premii uzyskanej w dniu sprzedaży opcji.
 • Sprzedaż opcji jako transakcja samoistna nie ma charakteru transakcji zabezpieczającej.
 • Transakcja sprzedaży opcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat finansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczenia transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego.
 

Wymogi formalne

 • Transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • Minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • Termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm