Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Opcje binarne

Opcja binarna daje nabywcy prawo do otrzymania ustalonej kwoty wypłaty. o jej wypłacie decyduje fakt aktywacji lub wygaszenia opcji na skutek osiągnięcia przez kurs rynkowy poziomu bariery. W zależności od typu opcji:

 

One Touch Up

Kurs musi dotknąć górnej bariery, aby nastąpiła wypłata. Nabywca w dacie rozliczenia opcji otrzyma kwotę wypłaty, jeśli w dowolnym momencie w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie równy lub wyższy od kursu bariery. W przeciw- nym wypadku opcja wygasa, a nabywca nie otrzymuje wypłaty.


 
 

One Touch Down

Kurs musi dotknąć dolnej bariery, aby nastąpiła wypłata. Nabywca w dacie rozliczenia opcji otrzyma kwotę wypłaty, jeśli w dowolnym momencie w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie równy lub niższy od kursu bariery. W przeciw- nym wypadku opcja wygasa, a nabywca nie otrzymuje wypłaty.

 

 

No Touch Up

Kurs nie może dotknąć górnej bariery, aby nastąpiła wypłata. Nabywca w dacie rozliczenia opcji otrzyma kwotę wypłaty, jeśli w całym okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie niższy od kursu bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygasa, a nabywca nie otrzymuje wypłaty.

 

 

No Touch Down

Kurs nie może dotknąć dolnej bariery, aby nastąpiła wypłata. Nabywca w dacie rozliczenia opcji otrzyma kwotę wypłaty, jeśli w całym okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie wyższy od kursu bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygasa, a nabywca nie otrzymuje wypłaty.

 

 

Double One Touch

Kurs musi dotknąć przynajmniej jednej bariery, aby nastąpiła wypłata. Nabywca w dacie rozliczenia opcji otrzyma kwotę wypłaty, jeśli w dowolnym momencie w okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie równy lub niższy od kursu dolnej bariery albo równy lub wyższy od kursu górnej bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygasa, a nabywca nie otrzymuje wypłaty.

 

 

Double No Touch

Kurs nie może dotknąć żadnej bariery, aby nastąpiła wypłata. Nabywca w dacie rozliczenia opcji otrzyma kwotę wypłaty, jeśli w całym okresie obserwacji bariery kurs rynkowy będzie wyższy od kursu dolnej bariery i jednocześnie niższy od kursu górnej bariery. W przeciwnym wypadku opcja wygasa, a nabywca nie otrzymuje wypłaty.

 

 

Obserwacja bariery i agent kalkulacyjny

W okresie obserwacji bariery Agent Kalkulacyjny porównuje bieżący kurs rynkowy do poziomu bariery i sprawdza, czy dana opcja została aktywowana lub wygaszona. Obserwacja bariery może:

 
 • rozpoczynać się w momencie zawarcia transakcji i kończyć w momencie wygaśnięcia opcji dla barier monitorowanych w całym okresie trwania transakcji (tzw. bariera amerykańska)
 • rozpoczynać się o godzinie ogłaszania fxingu danej waluty w pierwszym dniu okresu obserwacji bariery i kończyć o godzinie ogłaszania fxingu w ostatnim dniu okresu obserwacji bariery (tzw. window barrier)
 • nastąpić jedynie w momencie wygaśnięcia opcji (tzw. bariera europejska)
 

Agentem Kalkulacyjnym jest Bank, który na podstawie obserwacji transakcji kupna i sprzedaży walut zawieranych na rynku międzybankowym decyduje o fakcie aktywacji bądź wygaszenia opcji binarnej.

 

Godziny funkcjonowania rynku – Porównywanie kursu rynkowego do kursu bariery odbywa się każdego dnia roboczego dla danej pary walutowej od poniedziałku godziny 5:00 czasu Sydney do piątku godziny 17:00 czasu Nowy Jork.

 

Korzyści

 • opcje binarne mogą być wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych zakładających określony scenariusz zmiany kursu walutowego
 • możliwość budowania strategii zmieniających profl zabezpieczenia w zależności od spełnienia się konkretnego scenariusza rynkowego
 

Ryzyko związane z nabyciem opcji binarnej

 • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
 • W dniu zawarcia transakcji Klient płaci Bankowi premię opcyjną. W przypadku niewykorzystania praw z tytułu posiadanej opcji kwota premii nie jest Klientowi zwracana.
 • W przypadku decyzji o odsprzedaży opcji premia opcyjna, jaką Bank zapłaci Klientowi, może się znacznie różnić od kwoty zapłaconej przez niego premii w dniu zakupu opcji.
 

Ryzyko związane ze sprzedażą opcji binarnej

 • po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków
 • Klient, jako wystawca opcji, może być zobligowany do zapłacenia Bankowi kwoty rozliczenia opcji binarnej, na warunkach określonych w transakcji
 • sprzedaż opcji jako transakcja samoistna nie ma charakteru transakcji zabezpieczającej
 • transakcja sprzedaży opcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat fnansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm