Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Strategia Korytarz dla eksportera

Strategia Korytarz zabezpiecza przed ryzykiem spadku kursu walutowego poniżej kursu minimum i jednocześnie pozwala korzystać ze wzrostu kursu na rynku aż do określonego w strategii kursu maksimum.

 

Konstrukcja strategii

 • kupno przez Klienta Opcji Put z kursem realizacji równym kursowi minimum (A) Korytarza
 • sprzedaż przez Klienta Opcji Call z kursem realizacji równym kursowi maksimum (B) Korytarza
 • daty wygaśnięcia oraz nominały obu opcji są równe
 • kursy realizacji są ustalane w taki sposób, aby uzyskać satysfakcjonujące parametry zabezpieczenia oraz strategię zerokosztową

 

 

Efekt zabezpieczenia

Jeśli w dniu wygaśnięcia kurs referencyjny:

 
 • będzie niższy od kursu minimum (A), Klient ma prawo do sprzedaży waluty po kursie minimum (A),
 • znajdzie się pomiędzy kursem minimum (A) i maksimum (B) Korytarza, Klient sprzeda walutę po bieżącym kursie rynkowym
 • będzie wyższy od kursu maksimum (B), Klient ma obowiązek sprzedaży waluty po kursie maksimum (B).
 

Kursem referencyjnym jest średni kurs danej pary walutowej publikowany przez odpowiedni Bank Centralny w dniu wygaśnięcia opcji (np. Fixing EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego).

 

Możliwe modyfikacje strategii

 • akceptacja kosztu strategii (premii opcyjnej za zakup opcji) na określonym poziomie pozwala uzyskać lepsze parametry zabezpieczenia – podnieść kurs minimum lub maksimum Korytarza
 • częściowe zabezpieczenie ekspozycji poprzez zmniejszenie nominału kupionej opcji Put w stosunku do wystawionej opcji Call pozwala otrzymać wyższy kurs minimum lub maksimum w strategii
 

Korzyści

 • zabezpieczenie przed spadkiem kursu walutowego poniżej poziomu kursu minimum Korytarza
 • możliwość korzystania ze wzrostu kursu rynkowego do poziomu kursu maksimum Korytarza
 • możliwość rozliczenia przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż strategii na rynku
 

Ryzyko związane ze strategią korytarz

 • w strategii Klient jest wystawcą opcji Call, co zobowiązuje do sprzedaży nominału opcji po kursie maksimum Korytarza lub rozliczenia netto, jeśli w dacie wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie wyższy od kursu realizacji opcji Call
 • jeśli w strategii nominały opcji Put i opcji Call różnią się, w szczególności nominał opcji Call jest większy od nominału opcji Put, należy pamiętać, że w dacie wygaśnięcia Klient może być zobligowany do sprzedaży wyższego nominału strategii
 • wcześniejsze zamknięcie transakcji może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez Klienta premii opcyjnej, której wysokość będzie zależeć od bieżących warunków rynkowych
 • strategia Korytarz składa się z oferowanych przez Bank oddzielnych produktów bankowych. W ramach strategii Klient nabywa i wystawia poszczególne opcje walutowe wchodzące w jej skład, stąd wymagana jest ich znajomość
 • brak waluty w dniu rozliczenia transakcji może oznaczać poniesienie straty fnansowej wskutek konieczności nierzeczywistego rozliczenia wystawionej opcji Call. Strata w tym wypadku jest nieograniczona i będzie tym wyższa im wyższy będzie kurs referencyjny w dniu wygaśnięcia transakcji
 • zawarcie transakcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat fnansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm