Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Strategia Ratio Forward 1:2 dla eksportera

Strategia zabezpiecza Klienta przed ryzykiem spadku kursu walutowego poniżej ustalonego w strategii kursu zabezpieczenia. W strategii kwoty nominałów kupionej opcji Put i sprzedanej opcji call są różne, ustalone np. w stosunku 1:2. otrzymany w strategii kurs zabezpieczenia jest wyższy niż analogiczny kurs FX forward. W zależności od kształtowania się kursu rynkowego w przyszłości Klient skorzysta z prawa do sprzedaży mniejszego nominału (zabezpieczenie np. 50% ekspozycji), albo zobowiązany będzie do sprzedaży większego nominału (sprzedaż po kursie zabezpieczenia 100% ekspozycji).

 

Konstrukcja strategii

 • kupno Opcji Put z kursem realizacji równym kursowi zabezpieczenia (A) na kwotę 50% zabezpieczanego nominału
 • sprzedaż Opcji Call z kursem realizacji równym kursowi zabezpieczenia (A) na kwotę 100% zabezpieczanego nominału
 • daty wygaśnięcia obu opcji są równe
 • kurs zabezpieczenia jest ustalany w taki sposób, aby uzyskać strategię zerokosztową

 

 

Efekt zabezpieczenia

Jeśli w dniu wygaśnięcia kurs referencyjny:

 
 • będzie niższy od kursu zabezpieczenia (A), Klient ma prawo do sprzedaży nominału Opcji Put po kursie zabezpieczenia (A) (50% zabezpieczonego nominału),
 • będzie wyższy od kursu zabezpieczenia (A), Klient ma obowiązek sprzedaży nominału opcji Call (100% zabezpieczonego nominału) po kursie zabezpieczenia (A).
 

Kursem referencyjnym jest średni kurs danej pary walutowej publikowany przez odpowiedni Bank Centralny w dniu wygaśnięcia opcji (np. Fixing EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego).

 

Modyfikacje strategii

 • akceptacja kosztu strategii (premii opcyjnej za zakup opcji) na określonym poziomie pozwala uzyskać wyższy kurs zabezpieczenia
 • nominały obu opcji mogą być ustalone inaczej niż w stosunku 1:2. Zmieniają się wtedy kurs zabezpieczenia (A) oraz proporcja zabezpieczonego nominału w Opcji Put w stosunku do nominału w wystawionej Opcji Call
 

Korzyści

 • zabezpieczenie określonej części ekspozycji przed spadkiem kursu walutowego poniżej kursu zabezpieczenia strategii
 • kurs zabezpieczenia wyższy niż w przypadku zawarcia transakcji FX Forward
 • możliwość rozliczenia przez dostawę waluty lub rozliczenia nierzeczywistego
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji poprzez odsprzedaż strategii na rynku
 

Ryzyko związane ze strategią korytarz

 • w strategii Klient jest wystawcą opcji Call, co zobowiązuje do sprzedaży nominału opcji po kursie zabezpieczenia lub rozliczenia netto, jeśli w dacie wygaśnięcia opcji kurs referencyjny będzie wyższy od kursu realizacji opcji Call
 • w strategii nominał Opcji Call jest większy od nominału Opcji Put. Należy pamiętać, że w dacie wygaśnięcia Klient może być zobligowany do sprzedaży wyższego nominału strategii
 • wcześniejsze zamknięcie transakcji może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez Klienta premii opcyjnej, której wysokość będzie zależeć od bieżących warunków rynkowych
 • strategia Ratio Forward składa się z oferowanych przez Bank oddzielnych produktów bankowych. W ramach strategii Klient nabywa i wystawia poszczególne opcje walutowe wchodzące w jej skład, stąd wymagana jest ich znajomość
 • brak waluty w dniu rozliczenia transakcji może oznaczać poniesienie straty finansowej wskutek konieczności nierzeczywistego rozliczenia wystawionej opcji Call. Strata w tym wypadku jest nieograniczona i będzie tym wyższa im wyższy będzie kurs referencyjny w dniu wygaśnięcia transakcji
 • zawarcie transakcji w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat finansowych. Klient zastrzega w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • minimalna kwota transakcji: 30 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm