Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Transakcja FORWARD

Celem transakcji FORWARD jest zabezpieczenie kursu kupna lub kursu sprzedaży waluty w przyszłości. W dniu zawarcia transakcji Klient ustala z Bankiem datę realizacji, kwotę waluty oraz kurs zabezpieczenia. Kurs zabezpieczenia wynika z aktualnego kursu rynkowego, poziomu oprocentowania walut i daty realizacji transakcji. Uzgodnione warunki transakcji nie ulegną zmianie do momentu rozliczenia transakcji.

 

Efekt zabezpieczenia

Niezależnie od kształtowania się kursu walutowego w przyszłości, Klient wymieni walutę po ustalonym w transakcji kursie zabezpieczenia (A).

 

 
 

Korzyści

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
 • ograniczenie wpływu zmian kursu walutowego na działalność Klienta
 • możliwość zmiany daty realizacji poprzez zawarcie transakcji FX SWAP
 • możliwość wcześniejszego zamknięcia transakcji
 

Ryzyko

 • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się lub zmiana warunków zawartej transakcji.
 • Transakcja FORWARD zobowiązuje Klienta do kupna/sprzedaży waluty w dniu realizacji po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji. W dniu realizacji bieżący kurs rynkowy może być korzystniejszy niż kurs określony w transakcji FORWARD. W takim wypadku Klient nie odniesie z tego tytułu korzyści lub w przypadku rozliczenia nierzeczywistego poniesie stratę równą różnicy kursowej pomnożonej przez kwotę transakcji.
 • Zawarcie transakcji FORWARD w sytuacji barku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych finansowych. Klient oświadcza w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charaktery spekulacyjnego.
 

Wymogi formalne

 • transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczających związane z nią ryzyko kursowe
 • zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • zabezpieczenie transakcji w formie depozytu zabezpieczającego lub przyznanego limitu skarbowego
 • minimalna kwota transakcji: 50 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm