Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Transakcja FX SWAP

Transakcja FX SWAP to kupno (lub sprzedaż) określonej kwoty waluty na bliższą datę i jednoczesna sprzedaż (lub kupno) tej samej kwoty waluty na dalszą datę, po kursach uzgodnionych w dniu zawarcia transakcji. Kursy w transakcji ustalane są na podstawie bieżącego kursu spot, oprocentowania rynkowego obu walut oraz terminu zapadalności. Różnicę w oprocentowaniu wymienianych walut w okresie trwania transakcji wyraża się za pomocą punktów swap

 

Mechanizm transakcji FX SWAP

 • I noga SWAP: natychmiastowe kupno/sprzedaż waluty po bieżącym kursie (A)
 • II noga SWAP: terminowa sprzedaż/kupno waluty po kursie terminowym (B) obliczonym na podstawie kursu bieżącego (A) i punktów swap.
 

 
 

Zastosowanie i korzyści dla klienta

 • Zarządzanie bieżącymi nadwyżkami i niedoborami finansowymi w różnych walutach. Przykładowo, firma posiadająca okresowe nadwyżki w walucie obcej i potrzebująca finansowania w PLN może zawrzeć transakcję FX SWAP jako alternatywę w stosunku do wykorzystywania kredytów obrotowych.
 • Zmiana terminów rozliczania zawartych wcześniej transakcji skarbowych. Poprzez zakup brakującej w danym momencie waluty i jednoczesną sprzedaż na datę planowanego wpływu można swobodnie dostosować daty zapadalności zawartych wcześniej transakcji skarbowych do nowych potrzeb.
 

Modyfikacje

 • Możliwe jest również Zawracie transakcji FX SWAP, z datą pierwszej wymiany (I noga SWAP) w dacie waluty spot, a nawet w przyszłości.
 

Ryzyko

 • Po potwierdzeniu transakcji, niezależnie od przyszłych zdarzeń i okoliczności, nie jest możliwe wycofanie się z zawartej transakcji ani też zmiana jej warunków.
 • Transakcja FX SWAP zobowiązuje Klienta do kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji. W dacie rozliczenia bieżący kurs rynkowy może być korzystniejszy niż kurs wymiany w transakcji FX SWAP. W takim wypadku Klient nie odniesie z tego tytułu korzyści i będzie zobligowany do rozliczenia transakcji po pierwotnie ustalonym kursie.
 • Zawarcie transakcji FX SWAP w sytuacji braku ekspozycji na ryzyko kursowe w danej walucie może mieć charakter spekulacyjny i może wiązać się z poniesieniem znacznych strat finansowych. Klient oświadcza w Umowie o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji, że zawierane z Bankiem transakcje nie będą miały charakteru spekulacyjnego.
 

Wymogi formalne

 • Transakcja jest dedykowana dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczających związane z nią ryzyko kursowe
 • Zawarcie z Bankiem Umowy o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji
 • Zabezpieczenie transakcji w formie depozytu zabezpieczającego lub przyznanego limitu skarbowego
 • Minimalna kwota transakcji: 50 000 EUR lub równowartość w innej walucie
 • Termin realizacji transakcji – standardowo od 1 dnia do 1 roku
 

Zamów:

 

Infolinia

Infolinia 1 9999 Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konto Firmowe Godne Polecenia
Konto Firmowe Godne Polecenia

dla firm o niskich potrzebach transakcyjnych (z jednym rachunkiem walutowym bez opłaty za prowadzenie)

Załóż kontoKredyt MŚP Online dostępny 24H Kredyt MŚP Online dostępny 24H

decyzja kredytowa bez wychodzenia z domu

Złóż wniosek

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm