Bank Zachodni WBK S.A.

Aktualności

Tu mieszkam, tu zmieniam

19.05.2015 I edycja konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” w liczbach

Kluczowy etap konkursu I edycja konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” zakończył się 23 listopada 2014 – do tego dnia można było składać wnioski o przyznanie grantów w wysokości od 2,5 tys. do 20 tys. zł.

Spośród 247 zwycięskich projektów, wybranych przez kapitułę organizacji, między 15 a 21 grudnia internauci w specjalnym głosowaniu wskazywali swoich trzech faworytów, którzy otrzymali dodatkowe nagrody finansowe. 30 grudnia jury ogłosiło pełną listę laureatów. - To było niełatwe zadanie wybrania i nagrodzenia tych najlepszych z najlepszych - przyznaje Eliza Dzwonkiewicz, Prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK.

- Ogromne zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców najlepiej świadczy o tym, że Polacy doskonale wiedzą, jak praktycznie budować społeczeństwo obywatelskie, a nasz konkurs trafił do ich serc i umysłów - Eliza Dzwonkiewicz.

„Tu mieszkam, tu zmieniam” w liczbach

Powyższa mapa obrazuje nasycenie wnioskami z poszczególnych powiatów. W Polsce mamy 380 jednostek tego szczebla administracji samorządowej, co oznacza, że liczba 2861 złożonych wniosków daje średnią 7,5 wniosku z jednego powiatu.

Oczywiście zdarzały się powiaty, z których napłynęło znacznie więcej wniosków, w związku z tym było też wiele powiatów, z których wniosków napłynęło bardzo mało albo wcale. Jednostką z której napłynęło najwięcej wniosków było m. st. Warszawa. Ze stolicy napłynęło 119 wniosków, co zdecydowanie dystansuje inne miasta i powiaty. Wynika to po części z tego, że wiele ogólnopolskich stowarzyszeń i fundacji ma swoją siedzibę w Warszawie i to właśnie miasto wpisuje jako siedzibę wnioskodawcy, nawet jeśli projekt realizowany ma być w innej miejscowości, często bardzo odległej.

Najwięcej wniosków – 1403 wpłynęło na granty w wysokości 20 000 PLN stanowiąc 49% wszystkich przyjętych wniosków, na drugim miejscu oczywiście granty w wysokości 10 000 PLN, na które wpłynęło 768 wniosków stanowiąc 27% ogólnej sumy zgłoszeń, na trzecim miejscu znalazły się granty o wysokości 5000 PLN, na które wpłynęło 578 zgloszeń czyli 20% wniosków, na koniec najmniejsza kwota, na którą wpłynęło 112 wniosków co stanowi 4% wszyskich zgłoszeń.

Najczęściej projekty dotyczyły finansowania warsztatów i kursów – 22,4%, remontu przestrzeni – 13,4%, remontu i doposażenia budynków – 12,9%, budowy placów zabaw – 12,1% oraz obiektów sportowych – 11,9%. Najmniej wniosków dotyczyło wypoczynku dzieci – 0,8%, budowy Izb Pamięci i Muzeów – 0,9% oraz rewitalizacji zabytków.

Właśnie ruszamy II edycję konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” – zapraszamy do udziału!

Archiwum