Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Reklamacje

Masz zastrzeżenia odnośnie oferowanych przez nas produktów lub usług ?
Zgłoś reklamację.
Pomożemy !

 

Zgłoś nam swoje zastrzeżenia tak szybko jak będzie to możliwe.
Terminowe zgłoszenie ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Twojej sprawy !

Zgłoś reklamację w najdogodniejszej dla Ciebie formie

 
 • Elektronicznie


  Poprzez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet (Klient indywidualny) oraz iBiznes24 (Klient firmowy)
 • Telefonicznie


  Infolinia 19999
  Z zagranicy +48 61 81 19999

  Dla przedsiębiorstw i korporacji
  tel. 71 393 8888 (w godz. 8:00 -18:00)

  (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
 • Formularz


  Przez formularz reklamacyjny dostępny tutaj
 

Potwierdzenie złożenia reklamacji dostarczymy na życzenie.

Reklamacje rozpatrujemy w możliwie najkrótszym terminie. Wiemy, jak ważny jest to dla Was proces.

Ustawowy termin odpowiedzi na reklamację wynosi:

 • do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez bank.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni:

 • wyjaśniamy przyczynę opóźnienia,
 • wskazujemy okoliczności jakie muszą zostać sprawdzone,
 • określamy przewidywany termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą odpowiadamy na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na Twoje życzenie odpowiedź możemy przekazać na skrzynkę odbiorczą u usługach BZWBK24 internet (zakładka Kontakt – Wiadomości).

Powiedz nam, jaką formę wybierasz.

Informacja w usługach BZWBK24 (Klient indywidualny)

Jeśli wybierzesz tę formę odpowiedzi będzie ona czekała na Ciebie w Twojej skrzynce odbiorczej w usługach BZWBK24 internet (zakładka Kontakt – Wiadomości).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia odpowiedź wyślemy listownie, w formie papierowej na adres korespondencyjny posiadany przez bank i równocześnie będzie ona dostępna w Twojej skrzynce odbiorczej w usługach BZWBK24 internet.

SMS

Jeśli wybierzesz tę formę odpowiedzi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia wyślemy do Ciebie SMS na podany numer telefonu.

W innym przypadku odpowiedź wyślemy listownie, w formie papierowej na adres korespondencyjny posiadany przez bank.

Odpowiedź listowna, w formie papierowej może zostać, również wysłana dla reklamacji zakończonych pozytywnie, kiedy charakter wyjaśnień nie pozwala na zastosowanie SMS.

List na adres korespondencyjny

Jeśli wybierzesz tę formę odpowiedzi, odpowiedź w formie papierowej wyślemy do Ciebie listem na posiadany przez bank adres korespondencyjny.

W przypadku reklamacji / zgłoszeń, na które odpowiedzi udzielane są przez spółki zależne BZ WBK Factor, BZ WBK Finanse & Leasing oraz BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jak również Dom Maklerski BZ WBK obowiązują zasady rozpatrywania reklamacji ujęte w regulacjach tych podmiotów.

Pewne reklamacje wymagają złożenia dokumentów. Można je pobrać, wypełnić, zeskanować i dołączyć do formularza. Tak będzie najszybciej !

Oto one:

Karty - Płatność kartą

Do zgłoszenia dołącz: wydruk z terminala z odrzuceniem transakcji, wydruk z terminala potwierdzający zwrot / anulowanie transakcji, dokument potwierdzający zapłatę inną kartą lub w inny sposób.

Karty - Transakcja oszukańcza

Do zgłoszenia dołącz podpisane oświadczenie – link

Western Union – Transakcja oszukańcza

Do zgłoszenia dołącz podpisane oświadczenie – link oraz kopię wpłaty.

Dołączenie innych dokumentów, które nie są w posiadaniu banku a mają bezpośredni związek ze zgłoszeniem / dokumentują zgłoszenie bardzo pomoże nam w szybkim rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia.

W trakcie rozpatrywania zgłoszenia również możemy poprosić o dodatkowe dokumenty, które umożliwią nam rozpatrzenie zgłoszenia.

Jeśli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem lub chcesz wnieść dodatkowe informacje do rozpatrzonego zgłoszenia, odwołaj się !

 • od decyzji pracownika rozpatrującego reklamację – do dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację:
  • pisemnie na adres jednostki wskazany w otrzymanej odpowiedzi,
   lub
  • poprzez formularz odwołania dostępny tutaj
 • od decyzji dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację – do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK:
  • pisemnie na adres

   Rzecznik Klienta
   Bank Zachodni WBK
   Pl. Andersa 5
   61-894 Poznań
  • poprzez formularz odwołania dostępny tutaj
 1. Spór pomiędzy konsumentem a bankiem może być rozstrzygnięty polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 (a jeżeli dotyczy kredytów hipotecznych 20 000) złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy
   
 2. Spór między konsumentem a bankiem w sytuacji nieuwzględnienia przez bank reklamacji konsumenta może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl
   
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
   

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm