Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Konto24 walutowe we frankach

Konto walutowe we frankach szwajcarskich szczególnie wygodne dla osób, które spłacają kredyt w CHF bezpośrednio w tej walucie.

 
 • wygodne konto dla osób spłacających kredyt w CHF bezpośrednio w tej walucie - umożliwi Ci kupowanie franków w dowolnym miejscu i czasie, po najlepszej dla Ciebie cenie
 • dostęp do konta w dowolnym miejscu i czasie przez internet, sms i telefon komórkowy
 • możesz otrzymywać wynagrodzenie w CHF na konto jeśli pracujesz za granicą lub dla zagranicznego pracodawcy
 • możliwość ustawienia powiadomień o zmianach na koncie dzięki usłudze Alerty24
 • możliwość wygodnego doładowania telefonu komórkowego przez BZWBK24, serwis www.tutajdoladuj.pl, w bankomatach i smsem
 • Możliwość korzystania z wygody e-FX wymiana walut

Poznaj szczegóły:

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 

 

Wyszczególnienie czynności
Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  
Saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe 1 Bez opłat
Saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku1 2 podstawowe jednostki monetarne 2
Transakcje na rachunek w BZ WBK  
Przelew złożony w placówce BZWBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi) 8,00 zł
Pozostałe transakcje Bez opłat
Wyciąg z rachunku
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat
wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  
klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat
klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat
wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł
duplikat wyciągu 5,00 zł1 Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.
2 Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

 
Wyszczególnienie czynności
Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK  
SEPA 5,00 zł
z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno - rentowych 35,00 zł
pozostałe 10,00 zł
Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty przychodzących na rachunek w BZ WBK opłaty nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca).
Polecenia wypłaty wychodzące  
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  
SEPA 8,00 zł
pozostałe 0,2%; min 20,00 zł; max 200,00 zł
złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max 200,00 zł
Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wysyłanych
zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi płatnik (zleceniodawca), tj. dla poleceń wypłaty z opcją kosztową OUR w walucie:
UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych.
EUR – polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej 5,00 EUR
EUR – polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EUR 25,00 EUR
USD 30,00 USD
GBP 12,00 GBP
CHF 25,00 CHF
Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) 15,00 zł


Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące poleceń wypłaty znajdują się w TOiP w rozdziale VII „Czynności w obrocie dewizowym”

 
Wyszczególnienie czynności
Opłata roczna za kartę 10,00 EUR 10,00 GBP 10,00 USD
Wypłata gotówki:      
w bankomatach sieci BZWBK24 0,25 EUR 0,25 GBP 0,25 USD
w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju 2,50 EUR 2,50 GBP 2,50 USD
w bankomatach sieci Cashzone 2,50 EUR 2,50 GBP 2,50 USD
w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 2,50 EUR 2,50 GBP 2,50 USD
kartą w kasie placówki BZ WBK - - -
Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku) 2,8% 2,8% 2,8%
Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 0,50 EUR 0,50 GBP 0,50 USD
Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce BZ WBK 2,00 EUR 2,00 GBP 2,00 USD
Wyszczególnienie czynności
SMS Kod
pierwsze 5 smsKodów w danym miesiącu Bez opłat
smsKod 6-ty i kolejny w danym miesiącu 0,20 zł
Sms w ramach usługi BZWBK24sms 0,50 zł

Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem lub tokenem (wydanym do 31.03.2011 r.).

W tabeli zaprezentowano najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące danego konta osobistego i dedykowanej karty płatniczej. Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [PDF 370KB]

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Doradca otworzy konto.
 3. Podpiszesz umowę i od razu będziesz mógł korzystać z konta.
 4. Możesz także od razu uzyskać dostęp do konta za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24.

Serwis bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 Internet.
 2. Wejdź w zakładkę Zamów produkty i wybierz opcję Konta złotowe i walutowe.
 3. Zapoznaj się z warunkami prowadzenia konta i wypełnij formularz.
 4. Twoje nowe konto pojawi się w zakładce Portfel w usłudze BZWBK24 Internet i od razu będziesz mógł z niego korzystać.

Załóż konto

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm