Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A
Kredyt gotówkowy – bzwbk.pl

Kredyt gotówkowy - Zero Ciążenia

Przenieś swoje kredyty do nas i zamień dotychczasowe raty w jedną lekką. Poczuj jak ciążenie kredytu maleje. Sprawdź!

 

Dzięki kredytowi gotówkowemu na spłatę zobowiązań które posiadasz w innym banku lub instytucji finansowej takie jak kredyty, pożyczki, zadłużenie na kartach kredytowych oraz limitach w koncie możesz skonsolidować w łatwy sposób a dodatkowo dobrać sobie dowolną kwotę kredytu.
Nasi doradcy pomogą Tobie we wszystkich formalnościach abyś mógł poczuć jak ciążenie kredytu maleje.

Teraz w promocji!

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu na spłatę zobowiązań w innym banku

Standardowo:

 • oprocentowanie już od 4,99% w skali roku (RRSO 19,23%),
 • okres spłaty - nawet 120 miesięcy dla kwoty od 20 000 zł,
 • oprócz spłacanych zobowiązań, możesz dobrać dowolną kwotę kredytu,
 • atrakcyjna kwota kredytu – od 1000 zł do 150 000 zł (w skład kwoty kredytu wchodzi kwota prowizji i ewentualne składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT),
 • możesz wybrać dogodny dzień dnia spłaty kredytu,
 • wakacje kredytowe – możesz zawiesić spłatę rat kapitałowych nawet do 6 miesięcy
 • bezpieczeństwo – możesz skorzystać z ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT

Aby skorzystać z promocji, złóż wniosek o kredyt do 19 czerwca 2017 r. i podpisz umowę do 19 lipca 2017 r.

Kredyt dostępny jest:

 • w dowolnej placówce banku (lista placówek dostępna jest na bzwbk.pl/placówki),
 • pod numerem infolinii 1 9999

Decyzja kredytowa, minimalna wysokość oprocentowania oraz maksymalny okres kredytowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanych przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bank). Maksymalna kwota kredytu jaką możesz otrzymać to dwudziestokrotność Twojego dochodu netto, jednak nie więcej niż 120 000,00 zł, a jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i uzyskujesz dochody z tytułu umowy o pracę, nie więcej niż 150 000,00 zł. 0% prowizji dotyczy części kredytu przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych (tj. kredytów, pożyczek, zadłużenia na kartach kredytowych oraz limitach w koncie – za wyjątkiem kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie oraz przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) udzielonych przez inny bank lub instytucję finansową. Oprocentowanie zmienne dostępne jest powyżej 24 miesięcy okresu kredytowania natomiast oprocentowanie stałe dostępne jest do 24 miesięcy okresu kredytowania. W trakcie okresu kredytowania, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od uruchomienia kredytu, istnieje możliwość wielokrotnego zawnioskowania o zawieszenie rat kapitałowych, przy czym łączny okres karencji nie może przekroczyć 6 miesięcy. Skorzystanie z tej możliwości może powodować wydłużenie okresu spłaty kredytu, przy czym łączny okres kredytowania nie może przekraczać 72 miesięcy.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniami SPOKOJNY KREDYT wynosi 19,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 31 560,30 zł, całkowita kwota do zapłaty 52 106,35 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 8,14% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 1,5% i marży banku w wysokości 6,64 p.p.), całkowity koszt kredytu 20 546,05 zł (w tym: prowizja 1 339,70 zł, odsetki 11 386,02 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT 7 820,33 zł, dla kredytobiorcy w wieku 41 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 74 miesięcy, 73 miesięczne raty równe w kwocie 704,46 zł, ostatnia rata 680,77 zł. Okres kredytowania objęty ubezpieczeniem wynosi 72 miesiące. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.03.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A) oraz agenci prowadzący placówki pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji kredytu gotówkowego „Brak ciążenia”, której organizatorem jest Bank, z której można skorzystać od 20.03.2017 r. do 19.06. 2017 r., dostępne są w placówkach Banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 20.03.2017 r.

Aby uzyskać kredyt gotówkowy na spłatę zobowiązań w innym banku:

 • jeśli jesteś Klientem naszego banku i Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy o prace wpływa na Twoje konto osobiste wystarczy:
  • oświadczenie o dochodach
 • jeśli nie jesteś jeszcze Klientem naszego banku do wypełnienia wniosku przygotuj:
  • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
  • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
  • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
  • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
  • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
  • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.
  • umowa kredytowa wraz z aneksami dotycząca spłacanego zobowiązania (jeżeli umowa nie zawiera numeru rachunku do spłaty dodatkowo dowolny dokument, w którym wskazany jest ten rachunek, np. w przypadku karty kredytowej zestawienie transakcji)
   albo
   zaświadczenie z banku, zawierające informacje dotyczące spłacanego zobowiązania (kwota udzielonego kredytu/ przyznanego limitu, saldo zadłużenia, data umowy oraz nr rachunku do spłaty)
   albo
   w przypadku, gdy kwota nowego zobowiązania tj. środki na spłatę zobowiązań oraz kredytu w BZ WBK nie przekracza 30 tys. zł (z kredytowanymi składkami ubezpieczeniowymi oraz prowizją w przypadku kredytu gotówkowego) – „Oświadczenie klienta dotyczące spłacanych zobowiązań”.

Ogólne warunki otrzymania kredytu gotówkowego

 • zamieszkanie w Polsce,
 • pełnoletność i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o kredyt gotówkowy tylko osobiście, w dowolnym Oddziale Banku Zachodniego WBK).
 • posiadać zdolność kredytową tzn. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.

Informacje o ubezpieczeniach


Masz kredyt – zapytaj, złóż dyspozycję

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca udzieli informacji dotyczących posiadanego zobowiązania.
 2. Przyjmie wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Przyjmie dyspozycję posprzedażową niewymagającą przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Poznaj szczegóły:

Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 9,99%; min. 50,00 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty)  
o stopie stałej  
Udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 80.000 zł Bez opłat
udzielony do dnia 17.12.2011 r. w kwocie powyżej 80.000 zł 4%; min 16,00 zł
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie mniejszej lub równej 255.550 zł Bez opłat
udzielony od dnia 18.12.2011 r. w kwocie powyżej 255.550 zł Bez opłat
o stopie zmiennej -
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:  
aneksu do umowy 30,00 zł 1)
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat

Opłata nie dotyczy aneksu do umowy związanego z konwersją kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy.

Stan na 17.08.2015 r.

Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
10%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,50 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 6,49 p.p. do 8,50 p.p. 1)
od 7,99% do 10,00% 2)

RRSO4) wynosi 28,74%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 112,99 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 724,37 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 20.03.2017 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 11 611,38 zł (w tym: prowizja 1 987,01 zł, odsetki 5 834,43 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 849,89 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 940,05 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 63 miesięcy, 62 miesięczne raty równe w kwocie 408,68 zł, ostatnia rata 386,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

przez Internet w serwisie usług bankowości elektronicznej BZWBK24

Zaloguj się
 1. Zaloguj się do BZWBK24 internet.
 2. Wejdź w zakładkę ZAMÓW PRODUKTY i skorzystaj z opcji Zamów kontakt. Nasi doradcy oddzwonią do Ciebie i w trakcie rozmowy wypełnią z Tobą wniosek.
 3. Zapoznaj się z warunkami kredytu gotówkowego i wypełnij elektroniczny formularz.

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy, informacje o swoich zobowiązaniach finansowych oraz numery rachunków spłacanych kedytów
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki na spłatę zobowiązań w zostaną przelane wskazane konto we wniosku a dodatkową kwotę mogą zostać również przelane na wskazane konto lub wypłacone gotówką w oddziale który ma taką możliwość.

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę Banku Zachodniego WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki na spłatę zobowiązań w zostaną przelane wskazane konto we wniosku a dodatkową kwotę może zostać również przelana na wskazane konto lub wypłacone gotówką w oddziale który ma taką możliwość.

Zamów kontakt

Zamów kredyt

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm