Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Promocja - Kredyt na EKOREMONT

Skorzystaj z oferty kredytu gotówkowego na EKOREMONT dzięki któremu Twój dom lub mieszkanie stanie się EKO! Poprawisz komfort swojego mieszkania i podniesiesz efektywność energetyczną. A to wszystko na atrakcyjnych warunkach z obniżoną prowizją.

 
 • W ramach promocji - Prowizja za udzielenie kredytu – 6,99%, nie mniej niż 50 zł.
 • Oprocentowanie stałe – od 4,99% (w skali roku)
 • Okres kredytowania – nawet do 120 miesięcy
 • Kwota kredytu – nawet do 150 000 zł

Złożenie wniosku jest bardzo proste a możesz to zrobić:

 • w dowolnej placówce Banku (również w placówkach BZ WBK Partner)
 • dzwoniąc pod numer infolinii 1 9999

Okres trwania promocji – od 1.11.2016 do 31.03.2017 (okres przyjmowania wniosków kredytowych), umowa może być podpisana do końca kwietnia 2017r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 26,49%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 983,79 zł, całkowita kwota do zapłaty 26 104,57 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%, całkowity koszt kredytu 11 120,78 zł (w tym: prowizja 1 416,21 zł, odsetki 5 844,01 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 884,36 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 976,20 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 61 miesięcy, 60 miesięcznych rat równych w kwocie 421,40 zł, ostatnia rata 399,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt z okresem spłaty powyżej 72 m-cy dla kwot kredytu od 20.000 zł dostępny jest w placówkach Banku, wniosek o kredyt można złożyć również dzwoniąc na numer infolinii 1 9999.

Kredyt bez zaświadczeń dostępny jest dla stałych Klientów Banku, tj. osób, które otrzymują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub świadczeń emerytalno-rentowych na konto osobiste posiadane w Banku oraz spełnią wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wyłącznie rachunki firmowe). Maksymalna kwota kredytu w wysokości 150 tys. zł dostępna jest dla Klientów uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, w pozostałych przypadkach maksymalna kwota kredytu to 120 tys.

Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Karty Produktów dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Bank (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A) oraz agenci prowadzący placówki pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji „Kredyt na EKOREMONT”, z której można skorzystać do 31.03.2017 r., dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.11.2016 r.

Dzięki podpisanej wspólnie przez Bank Zachodni WBK oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) bank przystąpił do programu PolREF (Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej). Celem programu jest wsparcie w postaci kredytu gotówkowego na atrakcyjnych warunkach właścicielom mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, poprawiających komfort mieszkania oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków.

Więcej informacji o programie PolREF i jego działaniu znajdą Państwo:

Oficjalna strona internetowa Programu PolREFF: http://polreff.org/

Poradnik PolREFF: http://polreff.org/poradnik-polreff.html

Wirtualny Doradca Technologiczny: http://polreff.org/wirtualny-doradca-technologiczny.html

Warto skorzystać ze strony Kalkulator Oszczędności Energii: http://polreff.org/kalkulator-oszczednosci-energii.html gdzie wyliczą Państwo oszczędności wynikające z zastosowania technologii podnoszącej efektywność energetyczną.

Standardowo

 • szybko - na decyzję kredytową czekasz w placówce nie więcej niż 10 minut od chwili złożenia wniosku,
 • bez zaświadczeń – dla naszych stałych klientów,
 • bezpiecznie - do kredytu możesz wykupić pakiet ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT. ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT - Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT oraz ubezpieczenie na życie SPOKOJNY KREDYT– mogą one zapewnić Tobie ochronę na wypadek rożnych sytuacji losowych, które mogą utrudnić spłatę kredytu (takich jak np.: utrata pracy, utrata zdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku),

Aby uzyskać kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK wystarczy:

 • posiadać miejsce zamieszkania w Polsce,
 • pełnoletność i pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
 • posiadanie stałego i udokumentowanego źródła dochodów
 • posiadać zdolność kredytową tzn. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy takie jak nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP, regon (znajdziesz np. na pieczęci firmowej),
 • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego / renty,
 • jeśli nie znasz średniej wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, poproś swojego pracodawcę o wyliczenie tej kwoty lub poproś pracodawcę o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach.

Poznaj szczegóły:

Wyszczególnienie czynności
Udzielenie kredytu 6,99%, nie mniej niż 50 zł
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) Bez opłat
Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:  
aneksu do umowy 30,00 zł
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) Bez opłat
KREDYT GOTÓWKOWY (udzielany w PLN) – promocja „Kredyt na EKOREMONT”
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe w skali roku
do 15 000 PLN
do 72 miesięcy
10,00%
od 15 001 do 19 999 PLN
do 72 miesięcy
od 4,99% do 10,00% 1)
od 20 000 PLN
do 72 miesięcy
od 4,99% do 10,00% 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 2)
od 7,99% do 10,00% 1)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 26,49%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 983,79 zł, całkowita kwota do zapłaty 26 104,57 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%, całkowity koszt kredytu 11 120,78 zł (w tym: prowizja 1 416,21 zł, odsetki 5 844,01 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 884,36 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 976,20 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 61 miesięcy, 60 miesięcznych rat równych w kwocie 421,40 zł, ostatnia rata 399,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl.

1) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-20)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych.
 2. W trakcie rozmowy Doradca wypełni z Tobą wniosek.
 3. Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową.
 4. Umowę podpiszesz w oddziale wybranym we wniosku, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

W placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę Banku Zachodniego WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
 4. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Zamów kontakt

Zamów kredyt

 

2017 © Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Bank Zachodni WBK oferuje: konta osobiste, konta walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, szybkie kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty płatnicze, karty kredytowe, a także fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: rachunki firmowe, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasingu.

Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A.
Infolinia 1 9999 – czynna całodobowo, opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm