Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A
Promocja kredytu mieszkaniowego - Prowizja 0% – kredyt hipoteczny – bzwbk.pl

Promocja – Obniżamy marże na wiosnę RRSO 4,29%

Skorzystaj z promocji kredytu mieszkaniowego.

Zapoznaj się z ochroną do kredytu mieszkaniowego BEZPIECZNA HIPOTEKA Kliknij

 

 

Warunki promocji:

Marża

 • 1,79 p.p. - w przypadku gdy LTV wynosi do 60% włącznie;
 • 1,99 p.p. - w przypadku gdy LTV wynosi powyżej 60% do 80% włącznie.

Aby skorzystać z promocyjnych warunków należy:

 • zawnioskować o kwotę od 200 000 zł, do maksymalnie 80% wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie (LTV).
 • posiadać lub zadeklarować posiadanie w naszym banku konta osobistego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz zapewnić comiesięczną wpłatę w wysokości minimum 2 000 zł.

Prowizja

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego w przypadku prowizji wartość ustalimy wspólnie, dogodną dla Ciebie.

PROMOCJA TRWA OD 26 LUTEGO 2018R. DO 31 MAJA 2018R.

Dodatkowo:
Do kredytu oferowane jest ubezpieczenie Locum Comfort, które zapewni ochronę na wypadek rożnych sytuacji losowych np.: pożaru, zalania, silnego wiatru, przepięcia, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem i rabunku, OC.


Wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu możesz złożyć: w dowolnej placówce Banku Zachodnie WBK lub w placówkach agencyjnych Banku działających pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner. Placówki możesz znaleźć na bzwbk.pl

O szczegółach oferty możesz również dowiedzieć się pod numerem naszej infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Banku Zachodnim WBK S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,29%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 295 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 311 982,02 zł, całkowita kwota do zapłaty 500 710,97 zł, oprocentowanie zmienne 4,71% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 2,99 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 188 728,95 zł (w tym: prowizja 6 052,45 zł, odsetki 170 304,33 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 11 817,00 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 525 198,29 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za wycenę nieruchomości zlecona za pośrednictwem Banku: 336,17 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 0,00 zł, 294 miesięczne raty równe w wysokości 1 655,22 zł, ostatnia rata 1 524,49 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1834,85 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu, Regulamin dostępne są w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz na stronie bzwbkaviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący placówki pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 26.02.2017 r.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji kredytu mieszkaniowego „Obniżamy marże na wiosnę” dostępne są w placówkach banku, na bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 23.02.2018 r

Środki z kredytu mieszkaniowego możesz przeznaczyć na:

 • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

Transze:

 • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • spłata kredytu następuje w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu.

Karencja:

 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowe zabezpieczenie:

 • obligatoryjnym i podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej,
 • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem działek niezabudowanych).

Dodatkowe zabezpieczenia:

 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK), w przypadku posiadania konta przez Klienta,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ustanowienie Banku jako uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy,
 • przelew wierzytelności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej lub developera,

Do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Bank może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p.
  Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipotek (-i) na Nieruchomości Bank Zachodni WBK S.A. obniża niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni oprocentowanie spłacanego kredytu o 1,00 punkt procentowy.

Wymagane dokumenty

 • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
 • karta informacyjna Klienta,
 • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Dokładniejsze informacje w zakresie wymaganych dokumentów oraz oferty można uzyskać:

 • w oddziałach BZ WBK,
 • pod numerem infolinii 1 9999

Poznaj szczegóły:

 

 

KREDYT MIESZKANIOWY w promocji - Obniżamy marże na wiosnę
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M 1,72% + marża 1,99 p.p. 4,29%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Banku Zachodnim WBK S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,29%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 295 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 311 982,02 zł, całkowita kwota do zapłaty 500 710,97 zł, oprocentowanie zmienne 4,71% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 2,99 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 188 728,95 zł (w tym: prowizja 6 052,45 zł, odsetki 170 304,33 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 11 817,00 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 525 198,29 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za wycenę nieruchomości zlecona za pośrednictwem Banku: 336,17 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 0,00 zł, 294 miesięczne raty równe w wysokości 1 655,22 zł, ostatnia rata 1 524,49 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1834,85 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przez telefon

Zadzwoń tel. 1 9999
z komórki 61 81 19999

(w dni robocze w godzinach 8-19)
opłata za połączenie zgodna taryfą danego operatora
 1. Doradca omówi z Tobą naszą ofertę
 2. Poinformuje, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku
 3. Umówi Cię na spotkanie z doradcą hipotecznym w placówce banku

w placówce Banku

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 2. Wypełnij wniosek wraz z Doradcą.
 3. Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto.

Zamów kontakt

Zamów kredyt

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm