Jak złożyć wniosek
w BZWBK24 internet

1. Możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej Banku Zachodniego WBK, jeśli masz konto osobiste w BZ WBK i dostęp do usługi BZWBK24 internet, czyli posiadasz NIK, hasło PIN. Do zatwierdzenia dyspozycji przekazywania pieniędzy z tytułu świadczenia wychowawczego na konto w innym banku potrzebujesz dodatkowo narzędzia autoryzacji (smsKod lub token).

Chcesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w BZ WBK, a nie masz jeszcze konta w BZ WBK z aktywnym dostępem do BZWBK24 internet?

 • Kliknij poniżej w Załóż konto,
 • Koniecznie wybierz sposób podpisania umowy ZA POŚREDNICTWEM KURIERA. Pamiętaj! Wybór ścieżki podpisania umowy za pomocą przelewu internetowego z innego banku pozwoli na złożenie Wniosku Rodzina 500+ tylko po dodatkowej weryfikacji Klienta w oddziale,
 • Wypełnij i wyślij wniosek,
 • W ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku powinien się z Tobą skontaktować kurier w celu umówienia się na podpisanie umowy,
 • Konto będzie aktywne po dostarczeniu podpisanych dokumentów przez kuriera do banku.

Załóż konto

2. Przygotuj dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku:

gdy ubiegasz się o świadczenie na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko przygotuj zeskanowane oświadczenia* o dochodach wymienionych poniżej wszystkich członków rodziny, którzy takie dochody osiągają:

 1. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zał. 2),
 2. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (zał. 3),
 3. w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (zał. 4),
 4. inne dokumenty np. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów.

Jeśli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, to wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń (wystarczające są oświadczenia złożone za pośrednictem BZWBK24 internet).

zeskanowane pozostałe oświadczenia wymagane do poprawnego złożenia wniosku np.:

 1. w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 2. inne uzależnione od indywidualnej sytuacji.


* Informacje dotyczące załączników:
− maksymalny rozmiar załączanych skanów to 3,5 MB,
− maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB,
− liczba dokumentów nie może przekroczyć 7 szt.
− nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku,
− dopuszczalne formaty plików to .pdf, .jpg, .png.

Jeśli załączniki nie będę spełniały ww. kryteriów otrzymasz komunikat systemu. Możesz skorzystać z automatycznej optymalizacji załączników lub samodzielnie usunąć załączniki i zmniejszyć ich rozmiar zgodnie z Instrukcją zmniejszania załączników.

ustal organ właściwy prowadzący postępowanie o świadczenie wychowawcze – to urząd lub ośrodek pomocy społecznej najbliższy Twojego miejsca zamieszkania, zwany dalej urzędem. Lista urzędów.

Jeśli Twojego urzędu nie ma na liście w BZWBK24 internet, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub przez internet w BZWBK24 internet w innym terminie, ale nie później niż wynika to z określonych terminów. Brak urzędu na liście w BZWBK24 internet oznacza, że urząd w gminie/mieście nie został jeszcze podłączony do centralnego systemu informatycznego. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci urzędu do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

Złóż wniosek

Zobacz, jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ krok po kroku!

Możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w BZWBK24 internet. Rolą Banku jest przekazanie informacji w nim zawartych do urzędu, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Wszelkie pytania dotyczące:

 • sposobu wypełniania wniosku – prosimy zgłaszać na infolinie wojewódzkie oraz Infolinię Ministerstwa. Numery telefonów znajdziesz TU,
 • statusu złożonych wniosków prosimy zgłaszać do urzędu, który wskazałeś na wniosku: Lista urzędów właściwych dla miejsca zamieszkania,
 • w przypadku problemów ze złożeniem wniosków poprzez BZWBK24 internet prosimy o kontakt pod nr 1 9999.

Dowiedz się więcej
Więcej o programie „Rodzina 500 plus”

Zachowaj ostrożność podczas składania Wniosku Rodzina 500+:

 • Wniosek Rodzina 500+ w BZWBK24 internet jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu.
 • Nie trzeba instalować na komputerze lub telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • System poprosi o podanie smsKodu lub kodu z tokena, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek w innym banku niż Bank Zachodni WBK S.A. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona po wprowadzeniu numeru rachunku i kliknięciu przycisku Złóż wniosek. Jest to jedyny moment w trakcie wypełniania wniosku, w którym możesz zostać poproszony o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego.
 • Kliknięcie klawisza Złóż wniosek powoduje automatyczne przeniesienie zalogowanego użytkownika do wypełniania formularza Wniosku Rodzina 500+ i wylogowanie (w tle) z BZWBK24 internet.
 • Po wysłaniu wniosku na adres e-mail wskazany we wniosku otrzymasz powiadomienia o zmianie statusu wniosku. Powiadomienia będą wysyłane z adresu Alerty24@bzwbk.pl o tytule e-maila: BZWBK Alert24: Wniosek Rodzina 500+ w BZWBK24 internet - status: <status wniosku>
 • Jako potwierdzenie wysłania Wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP) z adresu e-mail upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do centralnego systemu informatycznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Emp@tia),
 • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e-mail w sprawie Wniosku Rodzina 500+ od nieznanego nadawcy lub zostaniesz poproszony o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w sytuacji związanej z Wnioskiem Rodzina 500+ innej niż opisana powyżej (tj. potwierdzenie wprowadzenia numeru rachunku do wypłat 500+ prowadzonego poza Bankiem Zachodnim WBK S.A.), prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego na Infolinii Banku. Przypominamy, że w związku z Wnioskiem Rodzina 500+ nie prosimy o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Przypominamy kilka zasad bezpiecznego korzystania z BZWBK24 internet:

 • Aby zalogować się do usługi BZWBK24 internet i w prawym górnym rogu wybierz czerwony przycisk „Zaloguj” lub wpisz adres www.centrum24.pl w linii adresowej przeglądarki. Logując się do BZWBK24 internet, zawsze upewnij się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.
  Po kliknięciu na kłódkę sprawdź poprawność oraz ważność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko podanie poprawnego adresu oraz potwierdzenie poprawności certyfikatu gwarantuje, że strona jest legalna.
  Poprawny adres logowania do BZWBK24 internet zaczyna się od https://...
 • Nigdy nie prosimy o podanie smsKodu ani kodu z tokena podczas logowania, chyba, że samodzielnie ustawiłeś taki sposób zabezpieczenia. Nie prosimy także o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.
 • Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, pamiętaj o korzystaniu z legalnego oprogramowania i jego regularnej aktualizacji. O bezpieczeństwo własnego komputera dbaj także poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz programów typu firewall. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego lub zaufanego komputera.

Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z BZWBK24 internet znajdziesz TU.
Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z Infolinią Banku 19999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

Złożenie wniosku w BZWBK24 internet krok po kroku

Wniosek Rodzina 500+ składasz w BZWBK24 internet, tam będziesz mógł wypełnić wniosek i wysłać go do odpowiedniego urzędu.
Wniosek składasz w swoim imieniu, nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
Zakres wniosku i lista niezbędnych do jego złożenia dokumentów uzależniona jest od tego, czy składasz wniosek na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) czy też na drugie i kolejne dziecko.

Aby złożyć wniosek:

 • zaloguj się do BZWBK24 internet,
 • wejdź do zakładki „Zamów produkty”, wybierz sekcję „Złóż wniosek” w podzakładce „Rodzina 500 plus”,
 • zaakceptuj „Regulamin składania Wniosków 500 plus w usługach BZWBK24”
 • wskaż rachunek do wypłaty świadczenia:

  – rachunek w BZ WBK wybierzesz z dostępnej listy,
  – jeśli chcesz otrzymać pieniądze na rachunek w innym banku, wskaż nr rachunku i potwierdź tę dyspozycję bezpłatnym kodem z narzędzia autoryzacji (smsKod/token),
  Brak wyboru rachunku oznacza chęć odbioru pieniędzy przekazem pocztowym.

 • wybierz przycisk „Złóż wniosek”,
 • Kliknięcie klawisza Złóż wniosek powoduje automatyczne przeniesienie zalogowanego użytkownika do wypełniania formularza Wniosku Rodzina 500+ i wylogowanie (w tle) z BZWBK24 internet.

 • wypełnij wniosek w kolejnych krokach:

1UZUPEŁNIENIE OGÓLNYCH DANYCH

 • Uzupełnij dane teleadresowe część Twoich danych personalnych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail zostanie uzupełniona przez system bankowy BZWBK; możesz zmienić adres e-mail);
 • Wybierz właściwy urząd.

2WYBÓR ŚWIADCZENIA

 • Pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko,
 • Drugie i kolejne dziecko.

3INFORMACJE O RODZINIE

 • Uzupełnij dane dzieci,
 • Wypełnij dane pozostałych członków rodziny,
 • Pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka.

4OŚWIADCZENIA

 • Wypełnij oświadczenia dotyczące ustalenia prawa do świadczenia,
 • Wypełnij oświadczenie o dochodach (dotyczy świadczenia na pierwsze dziecko),
 • Dołącz zeskanowane załączniki,
 • Poprawnie wypełniony wniosek będzie opatrzony Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

5ZŁOŻENIE WNIOSKU

 • Za pomocą BZWBK24 internet wyślij swój wniosek,
 • Wydrukuj wniosek. Możliwość wydruku wniosku w PDF będzie dostępna po wysłaniu wniosku, na stronie z podziękowaniem za jego wypełnienie (nie możemy przechowywać Twojego wniosku, więc możesz wydrukować wniosek tylko raz po jego wysłaniu),
 • na Twój adres e-mail wskazany we wniosku otrzymasz powiadomienia o zmianie statusu wniosku. Powiadomienia będą wysyłane z adresu Alerty24@bzwbk.pl o tytule e-maila: BZWBK Alert24: Wniosek Rodzina 500+ w BZWBK24 internet - status: <status wniosku>
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPO/UPP)*, otrzymasz w ciągu kilku dni z adresu centralnego systemu informatycznego: upo500plus@mrpips.gov.pl na Twój adres e-mail wskazany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność,
 • W BZWBK24 internet sprawdzisz status wniosku.

* Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPO/UPP) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany urząd.

Statusy wniosków

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w Potwierdzeniu złożenia wniosku:

 • Błąd dostarczenia – wysłanie wniosku nie powiodło się. Złóż wniosek ponownie.
 • Przetwarzany – wniosek został wysłany do urzędu wskazanego we wniosku. Sprawdź status przekazania wniosku w kolejnych dniach.
 • Dostarczony wniosek oczekuje na potwierdzenie odbioru przez urząd, który wskazałeś we wniosku. Po przyjęciu wniosku urząd wyśle UPO/UPP na adres e-mail wskazany we wniosku.

Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do urzędu, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten urząd w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.