Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes (CSR: Corporate Social Responsibility) w Banku Zachodnim WBK rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, uwzględniający wpływ realny naszych decyzji biznesowych na wszystkich interesariuszy – naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności oraz na środowisko naturalne. Dążymy także do tego, aby stale przyczyniać się do rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali całego kraju, do pozytywnych zmian.

Polityka zrównoważonego rozwoju Banku Zachodniego WBK, porządkuje najważniejsze aspekty społecznej odpowiedzialności w Banku oraz określa zobowiązania w tym zakresie w ramach 4 obszarów

4 obszary zobowiązania

 • RYNEK
 • SPOŁECZEŃSTWO
 • MIEJSCA PRACY
 • ŚRODOWISKO

Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, do każdej podejmowanej przez nas decyzji stosujemy kryteria społeczne, etyczne oraz środowiskowe. Jest to integralna część zarządzania naszą działalnością, długoterminowe zobowiązanie oraz inwestycja w przyszły rozwój. Naszą politykę CSR opieramy na 5 fundamentach:

Naszą politykę CSR opieramy na 5 fundamentach:

 • 1

  Wsparciu szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości

 • 2

  Działaniach na rzecz lokalnych społeczności

 • 3

  Prowadzeniu aktywnego dialogu z interesariuszami: klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi, lokalnymi społecznościami oraz inwestorami

 • 4

  Ochronie środowiska naturalnego

 • 5

  Działalności charytatywnej oraz finansowaniu ważnych społecznie projektów poprzez Fundację Banku Zachodniego WBK

Edukacja finansowa

Edukacja finansowa obywateli jest bardzo ważnym elementem działań Banku Zachodniego WBK. Wartości jakie płyną z wczesnej edukacji finansowej są istotne dla całego społeczeństwa, warto zdobywać taką wiedzę od najmłodszych lat oraz poszerzać ją w każdym wieku. Lekcje z przedsiębiorczości są obowiązkowym elementem programu kształcenia. Jak prowadzić je w atrakcyjny i przyjazny dla uczniów sposób?

Komiksy ekonomiczne i gry edukacyjne

Dowiedz się więcej

Raport CSR

Raportowanie działań pozafinansowych Banku Zachodniego WBK podsumowuje i pokazuje zaangażowanie Banku w zrównoważony rozwój, opowiada o sukcesach i wyzwaniach oraz daje możliwość sprawdzenia w jakim stopniu realizowana jest strategia firmy w obszarze CSR. Bardzo istotne jest abyśmy byli instytucją wiarygodną, transparentną i przejrzystą. Raporty tworzymy w oparciu o dialog z interesariuszami, zaangażowani są również pracownicy, dyrektorzy i osoby operacyjne.

 

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016

To już czwarta edycja naszego dorocznego sprawozdania, a zatem kolejne potwierdzenie konsekwencji, z jaką udostępniamy dane pozafinansowe. Raport ten odróżnia się od poprzednich innowacyjną formą, całość raportu dostępna jest wyłącznie w formie strony WWW, a do uważnej lektury zachęca mechanizm grywalizacji. Wyniki grywalizacji wszystkich czytelników raportu zadecydują o realizacji dodatkowego projektu społecznego banku. Raport został przygotowany zgodnie standardem raportowania danych pozafinansowych GR4 (Global Reporting Initiative). Strona jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz posługujących się programami czytającymi i asystującymi. Jak w ubiegłych latach raport został poddany weryfikacji niezależnego audytora. Treść oraz formę publikacji konsultowaliśmy nie tylko wewnątrz banku, ale także z panelem ekspertów podczas sesji dialogowej.

Raport CSR 2015

Podobnie jak w latach poprzednich raport za rok 2015 został przygotowany w ścisłym dialogu z głównymi interesariuszami, zgodnie ze standardami międzynarodowych wytycznych raportowania zrównoważonego rozwoju - G4. Raport ten to całościowy obraz zarządzania organizacją uwzględniający społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania banku. Znaleźć w nim można informacje o naszych działaniach w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, kluczowe dane biznesowe, opis wpływu jaki bank wywiera na otoczenie oraz kluczowe dane o najważniejszych projektach i inwestycjach społecznych instytucji. Opisano w nim m.in. Santander Universidades, Program „Obsługa bez barier”, działalność Fundacji Banku Zachodniego WBK, ale też działania realizowane np. na rzecz ochrony środowiska, wpierania przedsiębiorczości czy zwiększania dostępności usług dla klientów.

Raport CSR 2014

Drugi Raport CSR za rok 2014 przygotowany został w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative, przy zastosowaniu metodologii tworzenia raportu GRI G.4. Raport informuje o działaniach społecznych podejmowanych i kontynuowanych przez Bank w 2014 roku, pokazuje te obszary i cele, które udało się osiągnąć i zrealizować oraz te, które wciąż są wyzwaniem i wymagają dalszych działań, pokazuje skutki prowadzonych wcześniej projektów oraz daje możliwość postawienia nowych celów.

Raport CSR 2013

Raport został wyróżniony w 8. edycji prestiżowego konkursu „Raporty Społeczne" za „umiejętne oparcie struktury raportu na oczekiwaniach interesariuszy", dodatkowo Bank Zachodni WBK był jedyną wyróżnioną w konkursie firmą z branży finansowej oprócz wyróżnienia przyznanego przez jury Raport otrzymał także wysokie noty w towarzyszącym konkursowi głosowaniu internetowym

Aktualności

Bank Zachodni WBK ponownie w RESPECT INDEX

RESPECT Index to projekt realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z zewnętrznymi partnerami. W badaniach uwzględniane są polskie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które w swojej działalności uwzględniają czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze, kierują się zasadami ładu korporacyjnego oraz dbają o relacje z interesariuszami i inwestorami. Do tegorocznej, jubileuszowej, X edycji zakwalifikowała się rekordowa liczba 25. spółek

NOWY PORTAL EDUKACJI FINANSOWEJ - FINANSIAKI

Aby ułatwić rodzicom i nauczycielom wprowadzanie dzieci w świat finansów i przedsiębiorczości, uruchamiamy portal edukacji finansowej. To jedyny portal tego typu zawierający materiały dla rodziców dzieci w wieku już od 3 lat oraz nauczycieli nauczania początkowego. Wszystkie materiały znajdujące się na Finansiaki.pl mają pozytywną opinię metodyka i są zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów www.Finansiaki.pl.

Konkurs Raporty Społeczne

W 10, jubileuszowej edycji konkursu Raporty Społeczne, Bank Zachodni WBK otrzymał dwie nagrody. Raport „Pomagamy Klientom w rozwoju” za 2015 r. został wyróżniony przez internautów oraz przez dziennikarzy i był jedynym nagrodzonym raportem z branży finansowej. W uzasadnieniu tegorocznego werdyktu jury dziennikarskie podkreśliło uwzględnienie przez Bank Zachodni WBK danych istotnych z punktu widzenia kluczowych interesariuszy, równowagę pomiędzy formą a treścią oraz narzędziowość i kompleksowość publikacji. Druga nagroda została przyznana przez Internautów w głosowaniu online – nasz raport otrzymał 889 głosów. Więcej o konkursie oraz pełna lista laureatów 10. Edycji konkursu Raporty Społeczne znajduje się tutaj. Zapraszamy na stronę www raportu.

Śniadanie biznesowe – „eko-standardy”

W dniu 04.04.2016 roku w siedzibie Banku Zachodniego WBK w budynku Atrium w Warszawie odbyło się spotkanie firm uczestniczących w programie eko-standardów rozwijanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, z którą współpracujemy w procesie wdrażania w oddziałach banku certyfikatów Zielone Biuro. Zaprezentowane zostały działania prowadzone w banku na rzecz ochrony środowiska w kontekście klienta, pracownika, rynku oraz społeczności lokalnych.

Zobacz wszystkie