Promocja Konto Firmowe Godne Polecenia z terminalem płatniczym

Co zyskujesz?

W okresie trwania promocji masz możliwość uzyskania zwolnienia z miesięcznej opłaty za prowadzenie konta maksymalnie przez 24 miesiące jeżeli spełnisz warunki udziału w promocji.

Regulamin promocji

Co zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Weryfikacja spełnienia ww. warunków będzie następowała w każdym miesiącu trwania promocji za miesiąc poprzedni

Czas promocji

Okres przystąpienia do promocji trwa od 1.09.2017 r. do 28.02.2018 r.

Okres trwania promocji od 1.09.2017 r. do 28.02.2020 r.

Jak założyć Konto Firmowe Godne Polecenia