Możesz zostać Osobą Polecającą, jeżeli:

 • jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz dostęp do usług BZWBK24,
 • nie masz złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
 • Po otrzymaniu Kodu Polecającego przekażesz go osobom, którym chcesz polecić konto osobiste, lub konto firmowe, lub kartę kredytową,
 • osoba, która otrzyma od Ciebie Kod, skorzysta z niego:
  • a) wprowadzając go we wniosku o otwarcie konta osobistego lub konta firmowego, a następnie zawrze umowę za pośrednictwem kuriera, lub przelewu weryfikacyjnego, lub
  • b) wprowadzając go w formularzu kontaktowym dotyczącym karty kredytowej a następnie zawrze umowę o kartę.

Możesz zostać Osobą Poleconą, jeżeli:

Jesteś pełnoletnią osobą, która nie posiada w banku konta osobistego lub karty kredytowej oraz:

 • wypełnisz wniosek internetowy o otwarcie konta wprowadzając w nim otrzymany Kod Polecającego lub wprowadzając Kod w formularzu kontaktowym dotyczącym karty kredytowej i zawrzesz umowę o jeden z ww. produktów,
 • nie masz złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
 • wykonasz w trakcie trwania Programu transakcje: bezgotówkowe kartą debetową lub kredytową, lub mobilne, lub płatności BLIK na łączną kwotę 200 zł (płatności muszą zostać zaksięgowane w miesiącu ich wykonania).

Jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie posiada w banku konta firmowego w złotych polskich oraz:

 • wypełnisz wniosek internetowy o otwarcie konta wprowadzając w nim otrzymany Kod Polecającego oraz zawrzesz umowę o konto,
 • nie masz złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
 • wykonasz w trakcie trwania Programu transakcje: bezgotówkowe, kartą debetową, lub mobilne, lub płatności BLIK na łączną kwotę 200 zł.