Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

IKZE

Bank prowadzi obsługę uczestników funduszu KBC Parasol FIO w ograniczonym zakresie, zgodnie z treścią prospektu informacyjnego funduszu dostępnego na stronie internetowej http://kbctfi.pl.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to specjalnie wydzielone „konto” w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez specjalistów z KBC TFI w ramach dobrowolnego oszczędzania na emeryturę (tzw. III filar ubezpieczeń emerytalnych).

W ramach IKZE można oszczędzać w następujących funduszach:

KBC Parasol FIO

Suma wpłat dokonywanych na IKZE w danym roku kalendarzowym jest wyliczana indywidualnie dla każdego oszczędzającego i nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok ubiegły, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na IKZE w 2015 roku każdy klient może wpłacić nie więcej niż 4% podstawy jego wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok ubiegły. Górny limit wpłat na rok bieżący (2015 r.) to 4 750,80 PLN.

Przykład 1.

Założenia:

 • oszczędzający będący w I progu podatkowym
 • stawka podatku: 18%
 • miesięczne zarobki: 4 000 zł brutto
 • roczny przychód (podstawa wymiaru składki

na ubezpieczenie emerytalne) tej osoby wynosi 12 x 4 000 zł, czyli 48 000 zł

Przykład 2.

Założenia:

 • oszczędzający będący w II progu podatkowym
 • stawka podatku: 32%
 • miesięczne zarobki: 8 000 zł brutto
 • roczny przychód (podstawa wymiaru składki

na ubezpieczenie emerytalne) tej osoby wynosi 12 x 8 000 zł, czyli 96 000 zł

Przykład 3.

Założenia:

 • oszczędzający będący w II progu podatkowym
 • stawka podatku: 32%
 • miesięczne zarobki: 10 000 zł brutto
 • roczny przychód (podstawa wymiaru składki

na ubezpieczenie emerytalne) tej osoby wynosi 12 x 10 000 zł, czyli 120 000 zł

 

Informacja prawna
Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Niniejszy materiał został przygotowany przez KBC TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych z zastrzeżeniem IKZE, w przypadku którego środki pochodzące ze zwrotu lub wypłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według aktualnej skali podatkowej. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dlaczego IKZE?

W odróżnieniu od większości instytucji - nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych od wpłat na fundusze w ramach IKZE - dzięki czemu każda wpłacona złotówka od razu pracuje na Twoją emeryturę.

Coroczna ulga podatkowa

Środki wpłacone do IKZE w ramach indywidualnie wyliczonego limitu w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. Dodatkowo od zysków osiągniętych na IKZE nie musimy płacić podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku „Belki”. Natomiast w momencie rezygnacji z korzystania z IKZE (czy to w formie zwrotu, czy wypłaty) klient będzie miał obowiązek zaliczyć środki pochodzące z inwestycji w całości do dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym i rozliczyć je na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej.

Korzyści płynące z systematycznego odkładania pieniędzy

Im wcześniej zaczniesz odkładać na swoją emeryturę tym lepiej. Kluczem oszczędzania jest systematyczność. Nawet niewielkie kwoty odkładane systematycznie, które nie obciążają Twojego domowego budżetu, pozwalają na osiągnięcie znacznych kwot oszczędności w przyszłości.

Różnorodność strategii oszczędzania

W zależności od indywidualnych preferencji, nastawienia do ryzyka oraz oczekiwanych zysków istnieje możliwość lokowania środków w 8 różnych funduszy KBC TFI: od najbezpieczniejszych - pieniężnych po fundusze papierów dłużnych, stabilnego wzrostu rynku polskiego i globalne, czy najbardziej dynamiczne - polskiego rynku akcji, akcji małych i średnich jak również i globalnych akcji.

Wystarczą niskie oszczędności do oszczędzania w IKZE

Już od 100 złotych, pierwsza minimalna wpłata do funduszu/subfunduszu to 100 zł, zaś kolejne minimum 50 złotych.

Maksymalna wysokość wpłat na IKZE w 2015 roku: aa IKZE w 2015 roku każdy klient może wpłacić nie więcej niż 4% podstawy jego wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok ubiegły. Górny limit wpłat na rok bieżący (2015 r.) to 4 750,80 PLN.

 

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm