Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Podwójna Szansa

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

Okres subskrypcji 14.06.2017 – 11.07.2017 r
Okres depozytowy 12.07.2017 r. – 11.07.2019 r
Czas trwania lokaty 24 miesiące
Instrument bazowy indeks Euro Stoxx 50® (kod indeksu SX5E)
Minimalna kwota lokaty 3.000 PLN
Oprocentowanie do 16,0%
(do 7,70% w skali roku)
Wypłata ewentualnych odsetek
możliwa tylko w przypadku
realizacji danej strategii inwestycyjnej

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa to propozycja produktu strukturyzowanego, który w 24-miesięcznym okresie inwestycji pozwala na udział w wyniku indeksu Euro Stoxx 50® (Indeks) w skład którego wchodzi pięćdziesiąt największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek państw strefy Euro. Produkt chroni 100% kapitału w terminie wykupu.

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa składa się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia oprocentowania w wysokości do 16,0% (do 7,70 % w skali roku) uzależnionego od zachowania Indeksu w okresie depozytowym
 • Klient może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu zarówno dzięki wzrostowi, jak i spadkowi notowań Indeksu w okresie depozytowym.
 • Dodatkowo dzięki zastosowaniu wypłaty kuponów przy przekroczeniu Barier strategia pozwala uzyskać dodatkowe oprocentowanie w związku ze wzrostem (spadkiem) notowań Indeksu, a następnie ich spadkiem (wzrostem).
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych.
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 4,0% do 0,50% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa dostępna jest w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 14.06.2017-11.07.2017 r.

Zakończone subskrypcje:

 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 31.05.2017-13.06.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 17.05.2017-30.05.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 26.04-16.05.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 12.04-25.04.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 29.03-11.04.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 15.03-28.03.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 01.03-14.03.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 15.02-28.02.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 01.02-14.02.2017 r.
 • Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa subskrypcja w terminie 18.01-31.01.2017 r.

Archiwum 2016

Archiwum 2015

Archiwum 2014

Ewentualny zysk uzależniony jest od zmiany notowań Indeksu a wypłata następuje na zakończenie okresu depozytowego Lokaty:

100% początkowo zainwestowanego kapitału +

100% dodatniej stopy zwrotu Indeksu (poziom zamknięcia notowań Indeksu w Dniu Finalnej Obserwacji (tj, 10.07.2019) w stosunku do poziomu zamknięcia notowań Indeksu ustalonego w Dniu Referencyjnym (tj. 13.07.2017)

(pod warunkiem, że poziom notowań Indeksu na koniec dowolnego dnia okresu depozytowego, w którym jest on wyznaczany*, nie przekroczy Poziomu Bariery Górnej)

albo

Kupon 1,0% (~~0,50% w skali roku)

(pod warunkiem, że poziom notowań Indeksu na koniec dowolnego dnia okresu depozytowego, w którym jest on wyznaczany*, przekroczy Poziom Bariery Górnej)

 
+

100% przeciwnej** wartości ujemnej stopy zwrotu Indeksu (poziom zamknięcia notowań Indeksu w Dniu Finalnej Obserwacji (tj, 10.07.2019) w stosunku do poziomu zamknięcia notowań Indeksu ustalonego w Dniu Referencyjnym (tj. 13.07.2017)

(pod warunkiem, że poziom notowań Indeksu na koniec dowolnego dnia okresu depozytowego, w którym jest on wyznaczany*, nie przekroczy Poziomu Bariery Dolnej)

 

albo

Kupon 1,0% (~~0,50% w skali roku)

(pod warunkiem, że poziom notowań Indeksu na koniec dowolnego dnia okresu depozytowego, w którym jest on wyznaczany*, przekroczy Poziom Bariery Dolnej)

 

* Przypadającego pomiędzy Dniem Referencyjnym tj. 13.07.2017 r. (z wyłączeniem Dnia Referencyjnego) a Dniem Finalnej Obserwacji tj. 10.07.2019 r. włącznie

** Przeciwna wartość ujemnej stopy zwrotu – oznacza wartość stopy zwrotu z pominięciem znaku ujemnego „-”.

Jeśli w którymkolwiek dniu okresu depozytowego notowania Indeksu przekroczą poziom Górnej (Dolnej) Bariery, a następnie poziom Dolnej (Górnej) Bariery – wówczas stopa zwrotu będzie równa sumie dwóch kuponów w wysokości 1,0% - razem 2,0%.

Poziom Bariery Górnej – 115% poziomu zamknięcia notowań Indeksu ustalonego w Dniu Referencyjnym

Poziom Bariery Dolnej – 85% poziomu zamknięcia notowań Indeksu ustalonego w Dniu Referencyjnym

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku lokaty (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)**

SCENARIUSZ 1

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® nie doszło do przekroczenia obu Barier.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie 14%.

3 000,00 PLN 115,00% 93,00% NIE / 0,00% NIE / 0,00% 114,00% 14,00% [14,0%+0,0%]=14,0% / 3 420,00 PLN

SCENARIUSZ 2

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® nie doszło do przekroczenia obu Barier.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie -13%.

3 000,00 PLN 111,00% 87,00% NIE / 0,00% NIE / 0,00% 87,00% -13,00% [0,0%+13,0%]=13,0% / 3 390,00 PLN

SCENARIUSZ 3

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® doszło do przekroczenia Bariery Górnej, Bariera Dolna nie została przekroczona.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie 11%.

3 000,00 PLN 125,00% 100,00% TAK / 1,00% NIE / 0,00% 111,00% 11,00% [1,0%+0,0%]=1,0% / 3 030,00 PLN

SCENARIUSZ 4

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® doszło do przekroczenia Bariery Górnej, Bariera Dolna nie została przekroczona

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie -11%.

3 000,00 PLN 125,00% 87,00% TAK / 1,00% NIE / 0,00% 89,00% -11,00% [1,0%+11,0%]=12,0% / 3 360,00 PLN

SCENARIUSZ 5

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® doszło do przekroczenia Bariery Dolnej, Bariera Górna nie została przekroczona.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie 10%.

3 000,00 PLN 114,00% 71,00% NIE / 0,00% TAK / 1,00% 110,00% 10,00% [10,0%+1,0%]=11,0% / 3 330,00 PLN

SCENARIUSZ 6

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® doszło do przekroczenia obu Barier.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie 4%.

3 000,00 PLN 125,00% 73,00% TAK / 1,00% TAK / 1,00% 104,00% 4,00% [1,0%+1,0%]=2,0% / 3 060,00 PLN

SCENARIUSZ 7

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® doszło do przekroczenia Bariery Dolnej, Bariera Górna nie została przekroczona.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na poziomie -8%.

3 000,00 PLN 114,00% 75,00% NIE / 0,00% TAK / 1,00% 92,00% -8,00% [0,0%+1,0%]=1,0% / 3 030,00 PLN

SCENARIUSZ 8

W dniach obserwacji notowań indeks Euro Stoxx 50® nie doszło do przekroczenia obu Barier.

Wynik Indeksu na zakończenie okresu depozytowego w stosunku do 100% jego wartości początkowej uplasowała się na tym samym poziomie, co w dniu jego wyznaczenia.

3 000,00 PLN 115,00% 86,00% NIE / 0,00% NIE / 0,00% 100,00% 0,00% [0,0%+0,0%]=0,0% / 3 000,00 PLN

** Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Przed rozpoczęciem inwestycji w lokatę strukturyzowaną. Klient powinien zapoznać się z regulaminem prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się notowań indeks Euro Stoxx 50®, związane m.in. ze zmianą poziomu popytu i podaży na akcje firm wchodzących w skład tego Indeksu. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm