Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata strukturyzowana – EUR/PLN (VIP)

Zarabiaj na zmianach kursu EUR/PLN

 

Podstawowe parametry

Okres subskrypcji 21.01 – 03.02.2015 r.
Okres depozytowy 04.02.2015 r. – 05.11.2015 r.
Czas trwania lokaty 9 miesięcy
Instrument bazowy Kurs EUR/PLN wg NBP
Minimalna kwota lokaty 20.000 PLN
Oprocentowanie 4,5% w skali roku
Wypłata ewentualnych odsetek
możliwa tylko w przypadku
realizacji danej strategii inwestycyjnej

Możliwość wyboru 3 strategii w zależności od własnych przewidywań wahań kursu EUR względem PLN:

 • Lokata strukturyzowana EUR Złoty Plus - strategia na spadek kursu EUR/PLN tzn. umocnienie się złotego względem Euro
 • Lokata strukturyzowana EUR Dolar Plus - strategia na wzrost kursu EUR/PLN tzn. osłabienie się złotego względem Euro
 • Lokata strukturyzowana EUR Złoty Stabilizacja - strategia na stabilizację kursu EUR/PLN tzn. stabilizacja złotego względem Euro

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokata strukturyzowana składa się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej
 • możliwe do uzyskania oprocentowanie na koniec okresu inwestycji podawane jest w skali roku oddzielnie dla każdej strategii i zależne jest od kursu średniego NBP dla konkretnej waluty wyrażonego w PLN wg tabeli kursów z pierwszego, ostatniego, bądź z dnia poprzedzającego ostatni dzień danego okresu depozytowego, publikowanego na stronie NBP
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych.
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą, obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 2,25% do 0,75% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu pozostającego do zakończenia okresu depozytowego.

Lokaty strukturyzowane dostępne są w określonych terminach subskrypcji.

Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty i pliki do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

 • Lokata Strukturyzowana EUR/PLN w terminie 21.01-03.02.2015 r.

Zakończone subskrypcje

 • Lokata Strukturyzowana EUR/PLN w terminie 10.12-22.12.2014 r.
 • Lokata Strukturyzowana EUR/PLN w terminie 26.11-09.12.2014 r.

Przykład strategii zakładający umocnienie się złotego względem waluty obcej

(wyłącznie dla celów ilustracyjnych, wartości kursów EUR/PLN są przykładowe)

Oprocentowanie 4,5% w skali roku Klient uzyskuje, jeśli kurs średni NBP dla EUR/PLN wg tabeli kursów z dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu depozytowego będzie miał wartość z przedziału (EUR/PLN2; EUR/PLN1>

 • zgodnie z powyższym oprocentowanie 4,5% uwzględnia kurs równy: 3,9400 (EUR/PLN1)
 • zgodnie z powyższym oprocentowanie 4,5% nie uwzględnia kursu równego: 3,7400 (EUR/PLN22)

W przypadku, gdy ww. kurs będzie miał wartość równą lub niższą EUR/PLN2 lub przyjmie wartość powyżej EUR/PLN1 zwracany jest zainwestowany kapitał na koniec okresu umownego.

Przykład strategii zakładający osłabienie się złotego względem waluty obcej

(wyłącznie dla celów ilustracyjnych, wartości kursów EUR/PLN są przykładowe)

Oprocentowanie 4,5% w skali roku Klient uzyska, jeśli kurs średni NBP dla EUR/PLN wg tabeli kursów z dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu depozytowego będzie miał wartość z przedziału (EUR/PLN1; EUR/PLN2>

 • zgodnie z powyższym oprocentowanie 4,5% uwzględnia kurs równy: 4,0600 (EUR/PLN1)
 • zgodnie z powyższym oprocentowanie 4,5% nie uwzględnia kursu równego: 4,2600 (EUR/PLN2)

W przypadku, gdy ww. kurs będzie miał wartość równą lub wyższą EUR/PLN2 lub przyjmie wartość poniżej EUR/PLN1 zwracany jest zainwestowany kapitał na koniec okresu umownego.

Przykład strategii – lokata strukturyzowana zakładająca stabilizację kursu walut

(wyłącznie dla celów ilustracyjnych, wartości kursów EUR/PLN są przykładowe)

Oprocentowanie 4,5% w skali roku Klient uzyska, jeśli kurs średni NBP dla EUR/PLN wg tabeli kursów z dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu depozytowego będzie miał wartość z przedziału (EUR/PLN1; EUR/PLN2>

 • zgodnie z powyższym oprocentowanie 4,5% uwzględnia kurs równy: 3,9400 (EUR/PLN1)
 • zgodnie z powyższym oprocentowanie 4,5% nie uwzględnia kursu równego: 4,0600 (EUR/PLN2)

W przypadku, gdy ww. kurs będzie miał wartość równą lub wyższą EUR/PLN2 lub przyjmie wartość poniżej EUR/PLN1 zwracany jest zainwestowany kapitał na koniec okresu umownego.

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Przed rozpoczęciem inwestycji w lokatę strukturyzowaną. Klient powinien zapoznać się z regulaminem prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy procentowej. W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się kursu EUR/PLN, związane m.in. ze zmianą poziomu popytu i podaży na wskazane waluty, z obecnym parytetem stóp procentowych w Rzeczypospolitej Polskiej i strefie euro oraz z ewentualnymi zmianami w zakresie polityki monetarnej dokonywanymi przez banki centralne Rzeczypospolitej Polskiej oraz strefy euro w terminach subskrypcji oraz okresie depozytowym. Symulacje pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość indykatywną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm