Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana EUR Stabilna para, USD Stabilna para

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

 
Okres subskrypcji 20.04 – 17.05.2016 r.
Okres depozytowy 18.05.2016 r. – 16.11.2017 r.
Czas trwania lokaty 18 miesięcy
Instrument bazowy
EUR Stabilna para
Kurs EUR/PLN wg NBP
USD Stabilna para
Kurs USD/PLN wg NBP
Minimalna kwota lokaty
EUR Stabilna para
5.000 EUR
USD Stabilna para
5.000 USD
Oprocentowanie
EUR Stabilna para USD Stabilna para
do 1,2%
(0,80% w skali roku)
do 2,4%
(1,6% w skali roku)
Wypłata ewentualnych odsetek możliwa tylko w przypadku realizacji danej strategii inwestycyjnej

Możliwość krótkoterminowego inwestowania w walucie obcej, EUR i USD:

 • Lokata strukturyzowana EUR Stabilna para – waluta lokaty – EUR
 • Lokata strukturyzowana USD Stabilna para – waluta lokaty – USD

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokaty strukturyzowane Stabilna para to lokaty składające się z dwóch części:
  • o bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • o inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej
 • możliwy do uzyskania kupon w każdej z Dat obserwacji kursu (występujących w kwartalnych odstępach, konkretne daty zostały wskazane w Załączniku do Regulaminu Kont dla Ludności, zawierającym szczegółowe warunki danej strategii), w której kurs średni EUR wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału
 • możliwe do uzyskania oprocentowanie na koniec okresu inwestycji podawane jest w skali roku oddzielnie dla każdej strategii i zależne jest od kursu średniego EUR wyrażonego w PLN lub od kursu średniego USD wyrażonego w PLN wg NBP
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość, odpowiednio:
  EUR Stabilna para USD Stabilna para
  od 1,20% do 0,20% od 2,4% do 0,40%
  wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza.
 

Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar dostępne są w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Zakończone subskrypcje:

 • Lokaty strukturyzowane EUR Stabilna para oraz USD Stabilna para subskrypcje w terminie 20.04- 17.05.2016 r.

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona wedle poniższej reguły:

EUR Stabilna para

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona jako suma kuponów wedle poniższej reguły:

oprocentowanie za Okres depozytowy zostanie ustalone według następującego wzoru:

1,20% * n/6, gdzie:

n = liczba Dni obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczenia Oprocentowania

Warunek Naliczania Oprocentowania

 • Kupon 1,20%/6 za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania
 • Kupon 0% za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym niespełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania
  • w danym Dniu obserwacji kursu kurs średni EUR wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości z przedziału (EUR/PLN1, EUR/PLN2)

USD Stabilna para

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona jako suma kuponów wedle poniższej reguły:

 • Kupon 2,40%/6 za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania
 • Kupon 0% za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym niespełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania

Ostatecznie oprocentowanie za Okres depozytowy zostanie ustalone według następującego wzoru:

2,40% * n/6, gdzie:

n = liczba Dni obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczenia Oprocentowania

Warunek Naliczania Oprocentowania

 • w danym Dniu obserwacji kursu kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości z przedziału (USD/PLN1, USD/PLN2)

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku Lokaty Strukturyzowanej EUR Stabilna para (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

 

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku Lokaty Strukturyzowanej USD Stabilna para (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

 

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Zachodni WBK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank Zachodni WBK informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez Bank kosztom refinansowania Lokaty. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank Zachodni WBK. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm