Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Indeks Premium (VIP)

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

Okres subskrypcji 29.04 – 12.05.2015 r.
Okres depozytowy 13.05.2015 r. – 09.11.2016 r.
Czas trwania lokaty 18 miesięcy
Instrument bazowy Euro Stoxx 50®
Minimalna kwota lokaty 20.000 PLN
Oprocentowanie odpowiada dodatniej stopie zwrotu Indeksu skorygowanej współczynnikiem partycypacji 25% Wypłata ewentualnych odsetek możliwa tylko w przypadku realizacji strategii inwestycyjnej

Lokata strukturyzowana Indeks Premium to propozycja produktu strukturyzowanego, który w 18 miesięcznym okresie inwestycji pozwala na udział w dodatnim wyniku indeksu Euro Stoxx 50®, w skład którego wchodzi pięćdziesiąt największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek państw strefy Euro. Produkt chroni 100% kapitału na zakończenie okresu depozytowego

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokata strukturyzowana Indeks Premium to lokata składająca się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 25% (Współczynnik Partycypacji) dodatniego wyniku Indeksu powyżej poziomu 100% wartości początkowej Indeksu
 • potencjał zysku związany jest z największymi spółkami akcyjnymi wchodzącymi w skład indeksu Euro Stoxx 50®
 • w przypadku wzrostu notowań indeksu Euro Stoxx 50® lokata daje możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania na zakończenie okresu inwestycji. Jednocześnie maksymalny poziom oprocentowania Lokaty nie jest ograniczony z góry.
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 4,50% do 0,75% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza

Lokata strukturyzowana Indeks Premium dostępna jest w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

 • • Lokata strukturyzowana Indeks Premium subskrypcja w terminie 29.04-12.05.2015 r.

Zakończone subskrypcje

 • • Lokata strukturyzowana Indeks Premium subskrypcja w terminie 15.04-28.04.2015 r.

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona wedle poniższej reguły:

 

 

Stopa zwrotu będzie liczona w okresie pomiędzy Dniem Referencyjnym tj. 14.05.2015 r., a Dniem Finalnej Obserwacji tj. 08.11.2016 r.

20 000 zł +28,00% 25% 7,00% 21 400 zł
20 000 zł +12,00% 25% 3,00% 20 600 zł
20 000 zł -8,00% 25% 0,00% 20 000 zł

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku lokaty (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

SCENARIUSZ 1

20 000 PLN 12,00% 25,00% 3,00% 3,00% / 20 600,00 PLN

SCENARIUSZ 2

3 000 PLN 28,00% 25,00% 7,00% 7,00% / 21 400,00 PLN

SCENARIUSZ 3

3 000 PLN -8,00% 25,00% 0,00% 0,00% / 20 000,00 PLN

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy procentowej. W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się notowań indeksu Euro Stoxx 50®, związane m.in. ze zmianą poziomu popytu i podaży na akcje firm wchodzących w skład tego indeksu. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm