Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN (VIP)

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

Okres subskrypcji 09.12 – 21.12.2015 r.
Okres depozytowy 22.12.2015 r. – 20.12.2016 r.
Czas trwania lokaty 12 miesięcy
Instrument bazowy Kurs EUR/PLN wg NBP
Minimalna kwota lokaty 20.000 PLN
Oprocentowanie do 3,60%
(3,60% w skali roku)
Wypłata ewentualnych odsetek
możliwa tylko w przypadku
realizacji danej strategii inwestycyjnej

Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR Złoty Stabilizacja to strategia na stabilizację kursu EUR/PLN

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN to lokata składająca się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej
 • możliwy do uzyskania kupon w każdej z Dat obserwacji kursu (występujących w miesięcznych odstępach, konkretne daty zostały wskazane w Załączniku do Regulaminu Kont dla Ludności, zawierającym szczegółowe warunki danej strategii), w której kurs średni EUR wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału
 • możliwe do uzyskania oprocentowanie na koniec okresu inwestycji podawane jest w skali roku i zależne jest od kursu średniego NBP dla konkretnej waluty wyrażonego w PLN wg tabeli kursów
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 3,00% do 0,75% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza

Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN dostępna jest w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 09.12-21.12.2015 r.

Zakończone subskrypcje

 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 25.11-08.12.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 12.11-24.11.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 28.10-09.11.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 19.08-01.09.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 05.08-18.08.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 22.07-04.08.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 10.06-23.06.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 27.05-09.06.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 01.04-14.04.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 18.03-31.03.2015 r.
 • • Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR/PLN subskrypcja w terminie 04.03-17.03.2015 r.

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona jako suma kuponów wedle poniższej reguły:

 

 • Kupon 3,60%/12 za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania
 • Kupon 0% za każdy Dzień obserwacji kursu, w którym niespełniony zostanie Warunek Naliczania Oprocentowania

Ostatecznie oprocentowanie za Okres depozytowy zostanie ustalone według następującego wzoru:

3,60% * n/12,

gdzie:
n = liczba Dni obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczenia Oprocentowania

Warunek Naliczania Oprocentowania:

w danym Dniu obserwacji kursu kurs średni EUR wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału.

STRATEGIE:

Lokata strukturyzowana Range Accrual EUR Złoty Stabilizacja, tzn. brak istotnych zmian złotego względem euro.

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku lokaty (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

SCENARIUSZ 1

20 000 PLN 12 10 3,00% 3,00% / 20 600 PLN

SCENARIUSZ 2

20 000 PLN 12 3 0,90% 0,90% / 20 180 PLN

SCENARIUSZ 3

20 000 PLN 12 6 1,80% 1,80% / 20 360 PLN

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Zachodni WBK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank Zachodni WBK informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez Bank kosztom refinansowania Lokaty. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank Zachodni WBK. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm