Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Range Accrual USD/PLN (VIP)

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

Okres subskrypcji 18.02 – 03.03.2015 r.
Okres depozytowy 04.03.2015 r. – 01.06.2016 r.
Czas trwania lokaty 15 miesięcy
Instrument bazowy Kurs USD/PLN wg NBP
Minimalna kwota lokaty 20.000 PLN
Oprocentowanie 6,00%
(4,80% w skali roku)
Wypłata ewentualnych odsetek
możliwa tylko w przypadku
realizacji danej strategii inwestycyjnej

Możliwość wyboru 2 strategii w zależności od własnych przewidywań wahań kursu USD względem PLN:

 • na spadek kursu USD/PLN (Lokata strukturyzowana Range Accrual USD Złoty Plus – tzn. umocnienie się złotego względem dolara,
 • na wzrost kursu USD/PLN (Lokata strukturyzowana Range Accrual USD Dolar Plus – tzn. osłabienie się złotego względem dolara.

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokata strukturyzowana Range Accrual USD/PLN to lokata składająca się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej
 • oprocentowanie za każdy dzień roboczy, w którym kurs średni USD wyrażony w PLN ogłaszany przez NBP i publikowany na stronie www.nbp.pl po godzinie 11:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału
 • możliwe do uzyskania oprocentowanie na koniec okresu inwestycji podawane jest w skali roku oddzielnie dla każdej strategii i zależne jest od kursu średniego NBP dla konkretnej waluty wyrażonego w PLN wg tabeli kursów z pierwszego, ostatniego, bądź z dnia poprzedzającego ostatni dzień danego okresu depozytowego, publikowanego na stronie NBP
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 3,75% do 0,75% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza

Lokata strukturyzowana Range Accrual USD/PLN dostępna jest w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Terminy planowanych subskrypcji podane są poniżej:

 • Lokata strukturyzowana Range Accrual USD/PLN subskrypcja w terminie 18.02-03.03.2015 r.

Zakończone subskrypcje

Archiwum 2014

Oprocentowanie (w skali roku) zostanie naliczone za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD względem PLN przyjmuje wartości ze zdefiniowanego dla danej strategii przedziału

Ostatecznie stopa procentowa zostanie ustalona według następującego wzoru:

6,00% * n/N,

gdzie:
n = liczba Dni obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie Warunek Naliczenia Oprocentowania
N = liczba wszystkich Dni obserwacji kursu

STRATEGIE:

Lokata strukturyzowana Range Accrual USD Złoty Plus na spadek kursu USD/PLN, tzn. umocnienie się złotego względem dolara,

Lokata strukturyzowana Range Accrual USD Dolar Plus na wzrost kursu USD/PLN, tzn. osłabienie się złotego względem dolara.

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku lokaty (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

SCENARIUSZ 1

20 000 PLN 318 190 3,58% 3,58% / 20 717 PLN

SCENARIUSZ 2

20 000 PLN 318 99 1,87% 1,87% / 20 374 PLN

SCENARIUSZ 3

20 000 PLN 318 283 5,34% 5,34% / 21 068 PLN

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy procentowej. W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się kursu USD/PLN, związane m.in. ze zmianą poziomu popytu i podaży na wskazane waluty, z obecnym parytetem stóp procentowych w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz z ewentualnymi zmianami w zakresie polityki monetarnej dokonywanymi przez banki centralne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w terminach subskrypcji oraz okresie depozytowym. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość indykatywną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm