Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Stabilna para Eurodolar

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

 
Okres subskrypcji 14.09 – 06.10.2016 r.
Okres depozytowy 07.10.2016 r. – 09.04.2018 r.
Czas trwania lokaty 18 miesięcy
Instrument bazowy Kurs EUR/USD wg serwisu Bloomberg
Minimalna kwota lokaty 5.000 EUR lub 5.000 USD
Oprocentowanie
EUR Stabilna para Eurodolar USD Stabilna para Eurodolar
do 0,9%
(0,6% w skali roku)
do 1,8%
(1,2% w skali roku)
Wypłata ewentualnych odsetek możliwa tylko w przypadku realizacji danej strategii inwestycyjnej

Możliwość krótkoterminowego inwestowania w walucie obcej, EUR i USD:

 • Lokata strukturyzowana EUR Stabilna para Eurodolar – waluta lokaty – EUR
 • Lokata strukturyzowana USD Stabilna para Eurodolar – waluta lokaty – USD

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar to lokaty składające się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku (oprocentowania) w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej
 • możliwy do uzyskania kupon w każdej z Dat obserwacji kursu (występujących w kwartalnych odstępach, konkretne daty zostały wskazane w Załączniku do Regulaminu Kont dla Ludności, zawierającym szczegółowe warunki danej strategii), w której kurs średni EUR wyrażony w USD ustalony przez serwis Bloomberg i publikowany na stronie http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings po godzinie 14:00 czasu polskiego przyjmuje wartości ze zdefiniowanego przedziału
 • możliwe do uzyskania oprocentowanie na koniec okresu inwestycji podawane jest w skali roku oddzielnie dla każdej strategii i zależne jest od kursu średniego EUR wyrażonego w USD wg serwisu Bloomberg
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość, odpowiednio:
  EUR Stabilna para Eurodolar USD Stabilna para Eurodolar
  od 1,20% do 0,20% od 2,4% do 0,40%
  wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza.
 

Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar dostępne są w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

Zakończone subskrypcje:

 • Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar subskrypcja w terminie 14.09-06.10.2016 r.
 • Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar subskrypcja w terminie 04.11-24.11.2015 r.
 • Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar subskrypcja w terminie 09.09-29.09.2015 r
 • Lokaty strukturyzowane Stabilna para Eurodolar subskrypcja w terminie 03.06-23.06.2015 r.

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona wedle poniższej reguły:


 

Gdzie:
EUR/USD1 – to kurs strategii, którego wartość jest równa fixingowi EUR wyrażonego w USD ustalonemu przez serwis Bloomberg jako fixing Frankfurt 2:00 PM w pierwszym dniu okresu depozytowego, publikowanego na stronie http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings, pomniejszonego o 0,0600 centów
EUR/USD2 – to Kurs strategii, którego wartość jest równa fixingowi EUR wyrażonego w USD ustalonemu przez serwis Bloomberg jako fixing Frankfurt 2:00 PM w pierwszym dniu okresu depozytowego, publikowanego na stronie http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings, powiększonego o 0,0200 centów

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku Lokaty Strukturyzowanej EUR Stabilna para Eurodolar (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*


 

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku Lokaty Strukturyzowanej USD Stabilna para Eurodolar (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

<

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Zachodni WBK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank Zachodni WBK informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez Bank kosztom refinansowania Lokaty. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank Zachodni WBK. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm