Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Zdrowa Inwestycja (VIP)

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

 
Okres subskrypcji 14.10 – 27.10.2015 r.
Okres depozytowy 28.10.2015 r. – 26.10.2017 r.
Czas trwania lokaty 24 miesiące
Instrument bazowy STOXX® Europe 600 Health Care
Minimalna kwota lokaty 20.000 PLN
Oprocentowanie 50% dodatniego wyniku Indeksu powyżej poziomu 100% jego wartości początkowej (pod warunkiem, że poziom notowań indeksu na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego nie przekroczy Bariery)
lub
Kupon 5,0% (jeżeli na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego poziom notowań indeksu przekroczy Barierę)
Poziom Bariery:130% poziomu zamknięcia notowań Indeksu ustalonego w Dniu Referencyjnym
Wypłata ewentualnych odsetek możliwa tylko w przypadku realizacji danej strategii inwestycyjnej

Lokata strukturyzowana Zdrowa Inwestycja to propozycja produktu strukturyzowanego, który w 24-miesięcznym okresie inwestycji pozwala na udział w dodatnim wyniku indeksu STOXX® Europe 600 Health Care Index, w skład którego wchodzi 40 europejskich spółek giełdowych, których głównym źródłem dochodów jest działalność związana z szeroko rozumianą ochroną zdrowia – produkcją farmaceutyków, produktów diagnostycznych, aparatury medycznej, artykułów medycznych. Produkt chroni 100% kapitału na zakończenie okresu depozytowego

Pozostałe cechy produktu:

 • Lokata strukturyzowana Zdrowa Inwestycja to lokata składająca się z dwóch części:
  • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
  • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości do 50% (Współczynnik Partycypacji) dodatniego wyniku Indeksu powyżej poziomu 100% wartości początkowej Indeksu pod warunkiem, że poziom notowań indeksu na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego nie przekroczy Bariery
 • potencjał zysku związany jest z największymi spółkami akcyjnymi wchodzącymi w skład indeksu STOXX® Europe 600 Health Care Index
 •  w przypadku wzrostu notowań indeksu STOXX® Europe 600 Health Care Index lokata daje możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania na zakończenie okresu inwestycji. Jednocześnie maksymalny poziom oprocentowania Lokaty jest ograniczony z góry do wysokości 15% w całym okresie depozytowym.
 • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
 • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 6,00% do 0,75% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza

Lokata strukturyzowana Zdrowa Inwestycja dostępna jest w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

 • Lokata strukturyzowana Indeks Premium subskrypcja w terminie 14.10-27.10.2015 r.

Zakończone subskrypcje

 • Lokata strukturyzowana Indeks Premium subskrypcja w terminie 30.09-13.10.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana Indeks Premium subskrypcja w terminie 08.07-21.07.2015 r.
 • Lokata strukturyzowana Indeks Premium subskrypcja w terminie 24.06-07.07.2015 r.

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona wedle poniższej reguły:

 

100% Początkowo zainwestowanego kapitału +

Zainwestowany kapitał

X

50% dodatniego wyniku Indeksu STOXX® Europe 600 Health Care Index powyżej poziomu 100% jego wartości początkowej
(pod warunkiem, że poziom notowań indeksu na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego nie przekroczy Bariery)

  bądż
X

Kupon 5,0% x zainwestowany kapitał
(jeżeli na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego poziom notowań indeksu przekroczy Barierę)

Poziom Bariery = 130% poziomu zamknięcia notowań Indeksu STOXX® Europe 600 Health Care Index ustalonego w Dniu Referencyjnym (tj. drugim dniu okresu depozytowego)

 

Stopa zwrotu będzie liczona w okresie pomiędzy Dniem Referencyjnym tj. 15.10.2015 r., a Dniem Finalnej Obserwacji tj. 11.10.2017 r.

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku lokaty (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

SCENARIUSZ 1

Brak przekroczenia przez Indeks Bariery w Dniach Obserwacji Kursu

Dodatnia stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie 28%

20 000,00 PLN 128,00% NIE / 0,00% 128,00% 14,00% 14,00% /
22 800,00 PLN

SCENARIUSZ 2

Brak przekroczenia przez Indeks Bariery w Dniach Obserwacji Kursu

Ujemna stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie -25%

20 000,00 PLN 120,00% NIE / 0,00% 75,00% -12,50% 0,00% /
20 000,00 PLN

SCENARIUSZ 3

Przekroczenie przez Indeks Bariery w Dniach Obserwacji Kursu

Dodatnia stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie 44%

20 000,00 PLN 150,00% TAK / 5,00% 144,00% 22,00% 5,00% /
21 000,00 PLN

SCENARIUSZ 4

Przekroczenie przez Indeks Bariery w Dniach Obserwacji Kursu

Ujemna stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie -25%

20 000,00 PLN 150,00% TAK / 5,00% 75,00% -12,50% 5,00% /
21 000,00 PLN

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy procentowej. W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się notowań indeksu STOXX® Europe 600 Health Care Index, związane m.in. ze zmianą poziomu popytu i podaży na akcje firm wchodzących w skład tego indeksu. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm