Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Lokata Strukturyzowana Złota Inwestycja (VIP)

Potencjał zysku przy 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału.

 

Podstawowe parametry

 
Okres subskrypcji 16.09 – 29.09.2015 r.
Okres depozytowy 30.09.2015 r. – 28.09.2017 r.
Czas trwania lokaty 24 miesięcy
Instrument bazowy notowania funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares
Minimalna kwota lokaty 20.000 PLN
Oprocentowanie 50% dodatniego wyniku Funduszu powyżej poziomu 100% jego wartości początkowej (pod warunkiem, że poziom notowań Funduszu na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego nie przekroczy Bariery)
lub
Kupon 4,0% (jeżeli na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego poziom notowań Funduszu przekroczy Barierę)
Poziom Bariery: 130% poziomu zamknięcia notowań Indeksu ustalonego w Dniu Referencyjnym
Wypłata ewentualnych odsetek możliwa tylko w przypadku realizacji danej strategii inwestycyjnej

Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja to propozycja produktu strukturyzowanego, który w 24-miesięcznym okresie inwestycji pozwala na udział w dodatnim wyniku funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares, którego głównym celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie zmian cen złota wyrażonej w dolarze amerykańskim. Produkt chroni 100% kapitału na zakończenie okresu depozytowego

Pozostałe cechy produktu:

  • Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja to lokata składająca się z dwóch części:
    • bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału
    • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości do 50% (Współczynnik Partycypacji) dodatniego wyniku funduszu powyżej poziomu 100% wartości początkowej funduszu pod warunkiem, że poziom notowań funduszu na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego nie przekroczy Bariery
  • w przypadku wzrostu notowań funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares lokata daje możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania na zakończenie okresu inwestycji. Jednocześnie maksymalny poziom oprocentowania Lokaty jest ograniczony z góry do wysokości 15% w całym okresie depozytowym.
  • od uzyskanych odsetek z tytułu naliczonego oprocentowania pobierany jest 19% podatek od dochodów kapitałowych
  • • likwidacja Lokaty strukturyzowanej w okresie depozytowym skutkuje utratą prawa do oprocentowania oraz opłatą obowiązującą w dniu likwidacji na rzecz Banku stanowiącą równowartość od 6,00% do 0,75% wysokości środków wpłaconych na rachunek Posiadacza

Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja dostępna jest w określonych terminach subskrypcji. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat środków na lokatę przed zakończeniem terminu subskrypcji. Szczegóły dostępne są w Regulaminie określającym warunki prowadzenia lokaty dostępnym w oddziałach Banku oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Bieżące subskrypcje:

  • Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja subskrypcja w terminie 16.09-29.09.2015 r.

Zakończone subskrypcje:

  • Lokata strukturyzowana Złota Inwestycja subskrypcja w terminie 02.09-15.09.2015 r.

Stopa procentowa lokaty zostanie ustalona wedle poniższej reguły:

 

100% Początkowo zainwestowanego kapitału +

Zainwestowany kapitał

X

50% dodatniego wyniku funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares powyżej 100% jego wartości początkowej (pod warunkiem, że poziom notowań Funduszu na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego nie przekroczy Bariery)

  lub
X

Kupon 4,0% x zainwestowany kapitał
(jeżeli na koniec dowolnego dnia roboczego okresu depozytowego poziom notowań Funduszu przekroczy Barierę)

Poziom Bariery = 130% poziomu zamknięcia notowań Funduszu ustalonego w Dniu Referencyjnym (tj. drugim dniu okresu depozytowego)

Stopa zwrotu będzie liczona w okresie pomiędzy Dniem Referencyjnym tj. 01.10.2015 r., a Dniem Finalnej Obserwacji tj. 27.09.2017 r.

PRZYKŁADOWE scenariusze wyniku lokaty (wyłącznie dla celów ilustracyjnych)*

SCENARIUSZ 1

Brak przekroczenia przez Fundusz Bariery w Dniach Obserwacji Kursu
Dodatnia stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie 26%

20 000 PLN 126% NIE / 0,00% 126% 13% 13% / 22 600,00 PLN

SCENARIUSZ 2

Brak przekroczenia przez Fundusz Bariery w Dniach Obserwacji Kursu
Ujemna stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie -24%

20 000 PLN 120% NIE / 0,00% 78% -11% 0% / 20 000,00 PLN

SCENARIUSZ 3

Przekroczenie przez Fundusz Bariery w Dniach Obserwacji Kursu
Dodatnia stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie 44%

20 000 PLN 155% TAK / 4,00% 144% 22% 4% / 20 800,00 PLN

SCENARIUSZ 4

Przekroczenie przez Fundusz Bariery w Dniach Obserwacji Kursu
Ujemna stopa zwrotu Funduszu w Dniu Finalnej Obserwacji na poziomie -22%

20 000 PLN 155% TAK / 4,00% 76% -12% 4% / 20 800,00 PLN

* Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy procentowej. W szczególności należy rozważyć ryzyko kształtowania się notowań funduszu inwestycyjnego SPDR Gold Shares. Symulacje i scenariusze pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny (obietnicy wyniku) składanej przez Bank. Wartość inwestycji na zakończenie okresu inwestycji wskazana w przedstawionych powyżej scenariuszach nie uwzględnia ewentualnego podatku dochodowego od dochodów kapitałowych

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm