Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Obowiązki wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – MiFID

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) przed przyjęciem zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, dla których Bank Zachodni WBK SA („Bank”) pełni funkcję dystrybutora,  Bank jest zobowiązany zawrzeć z klientem umowę o przyjmowane i przekazywane zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych („Umowa”).

„Umowa” stanowi niezbędny warunek świadczenia przez Bank  usług w zakresie przyjmowania i przekazywania do wykonania przez właściwy fundusz zleceń nabycia, zbycia oraz pozostałych zleceń i dyspozycji  dotyczących  jednostek uczestnictwa w funduszach Arka, zarządzanych przez BZ WBK TFI SA oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI SA i  tytułach uczestnictwa w funduszach zagranicznych zarządzanych w ramach grupy kapitałowej  KBC.

Dodatkowo, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (j. t. Dz. U. z  2015r.  poz. 878 ze zm.), warunkiem niezbędnym świadczenia przez Bank usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych  jest zaoferowanie klientowi możliwości wykonania testu badającego jego wiedzę i doświadczenie (dalej „Test”), na podstawie którego Bank przekaże klientowi informację, czy jednostki i tytuły uczestnictwa w funduszach są dla niego produktem odpowiednim.

Niezależnie od wyniku ww. Testu (bądź w przypadku odmowy jego wykonania) klient podejmuje samodzielną decyzję odnośnie inwestowania w fundusze inwestycyjne. Z uwagi jednak na ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne Bank zachęca klientów do wykonania Testu.

W przypadku braku zawarcia wyżej wymienionej „Umowy” Bank  nie może przyjmować od Klientów zleceń dotyczących wyżej wymienionych funduszy .

W naszych oddziałach uzyskają Państwo szczegółowe informacje nt. wymogów związanych z „Umową” oraz Testem.

Zamów lokatę

 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm