Pliki cookie

Kontakt

Sławomir Kaczmarek

Bank Zachodni WBK S.A.
Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich

ul. Kasprzaka 22
01-211 Warszawa

tel kom. 695 352 457
e-mail: slawomir.kaczmarek@bzwbk.pl; kontakt.partner@bzwbk.pl

 • Jesteś zainteresowany
  otwarciem placówki?
 • wyślij zapytanie
 • Kontakt

 • Sławomir Kaczmarek
  tel. 695 352 457
  slawomir.kaczmarek@bzwbk.pl
 • kontakt.partner@bzwbk.pl
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.