Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto VIP 0,00%
Kont Godne Polecenia 0,00%
Konto Aktywni 50+ 0,00%
 

Konta Godnego Polecenia

Konto Godne Polecenia otworzone w ramach promocji "Konto z kartą procentuje" do której można było przystąpić od 2.11.2016 do 15.12.2016) oraz "Konto z kartą procentuje II"( do której można przystąpić od 2.11.2016 do 31.01.2017)

Saldo
od 0,01 zł do 4000,00 zł (włącznie) 0,00% 4,00%
nadwyżka powyżej 4000,00 zł 0,00%

*Oprocentowanie rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie w/w promocji. Oprocentowanie obowiązuje do 31.12.2017r.

 

Konta Godnego Polecenia - zakończone promocje

Konto Godne Polecenia otworzone w ramach promocji "Konto na 4%" (26.10.2015 -  30.06.2016) oraz Konto na 4% - edycja 2" (1.07.2016 - 31.08.2016)

Saldo
od 0,01 zł do 4000,00 zł całość środków 4,00%
powyżej 4000,00 zł 4000,00 zł 4,00%
nadwyżka powyżej 4000,00 zł 1,00%
 

Konto <20

 
Saldo
od 0 zł do 3000,00 zł całość środków 3,00%
Powyżej 3000,00 zł 3000,00 zł 3,00%
nadwyżka powyżej 3000,00 zł 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. Obowiązuje kapitalizacja miesięczna kalendarzowa.
 

Konto 123

 
Saldo
od 0,01 zł do 1000 zł 1,00% 0,00%
od 1000,01 do 2000,00 zł 2,00% 0,00%
od 2000,01 zł do 3000,00 zł 3,00% 0,00%
3 000,01 zł i więcej 0,00%
(dla wszystkich środków)
0,00%
 

Konto oszczędnościowe VIP (oprocentowanie zmienne)

(w tym rachunki prowadzone do dnia 31.07.2016r. pod nazwą Konto oszczędnościowe a’la Lokata)

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 1,01% 1,51%
100.000,00 zł i powyżej 1,26% 1,76%
 

*Oprocentowanie promocyjne dotyczy rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Aktywność procentuje 3” (10.01.2017 do 30.07.2017). Przystępowanie do promocji do 30.05.2017

 

Konto oszczędnościowe (oprocentowanie zmienne)

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 0,51% 1,02%
100.000,00 zł i powyżej 0,76% 0,76%
 

*Oprocentowanie rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Podwajamy oprocentowanie 3” (10.01.2017 do 30.07.2017). W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie nie zostanie podwyższone.
Przystępowanie do promocji do 30.05.2017

Konto Max oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 0,51% 2,00%
100.000,00 zł i powyżej 0,76% 1,50%
 

Oprocentowanie standardowe jest zmienne i podane w skali roku – wg stanu na 1.03.2017 r.

*Oprocentowanie promocyjne dotyczy wyłącznie Nowych środków zgodnie z regulaminem promocji „Nowe środki na koncie oszczędnościowym – edycja II”, której organizatorem jest Bank Zachodni WBK S.A. Oprocentowanie promocyjne to suma oprocentowania standardowego i Bonusu dla Nowych środków. Oprocentowanie promocyjne naliczane jest do 30.07.2017 r. dla rachunków wskazanych do promocji w okresie od 1.03.2017 do 30.06.2017 r.

 

Konta oszczędnościowe w walutach (oprocentowanie zmienne)

 
Konto oszczędnościowe w walutach obcych
EUR 0,10%
GBP 0,30%
USD 0,30%
 

Konta walutowe

 
Rodzaj rachunku
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 
Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.
 

Lokaty terminowe

 

Lokata nowe środki – od 1.000 zł do 1.000.000 zł
12-miesięcy 0,50% 1,00%

*Oprocentowanie promocyjne naliczane jest przez okres pierwszych 12miesięcy i dotyczy wyłącznie nowych środków ulokowanych na Lokacie nowe środki zgodnie z regulaminem promocji „Nowe środki na lokacie – edycja I”. Saldo nowych środków wyliczane jest każdego dnia w oparciu o wszystkie aktywa klienta w Banku zgodnie z ww. regulaminem. Stan bazowy z dnia 27.10.2016. Klient może otworzyć jedną lokatę indywidualną w ramach w/w promocji.Dotyczy rachunków otwieranych od 16.01.2017.

 

Lokata bonusowa
6-miesięczna 0,50% 1,90%

Maksymalna kwota lokaty to 100.000 zł.
*Oprocentowanie promocyjne w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Lokata z premią 3”. Promocja trwa do 30.06.2017

 

Lokata Mobilna
4-miesięczna od 1.000 zł (włącznie) do 20.000 zł 2,50%

Lokata mobilna dostępna jest poprzez BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Posiadacz może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej.

 

eLokata
od 1.000 zł (włącznie)* 1,00%

* dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24

 

Lokata terminowa
3-miesięczna 0,50% 3,00% *
6-miesięczna 0,50% 1,70% **
12-miesięczna 0,50%  
24-miesięczna 0,50%  

* Oprocentowanie lokaty terminowej oznaczonej (promocja eInwestor) oferowanej w BZWBK24 - po podwyższeniu oprocentowania w ramach promocji eInwestor

** Oprocentowanie promocyjne rachunku w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Lokata procentuje”. Z promocji mogą skorzystać klienci, którym podczas rozmowy telefonicznej lub czatu z pracownikiem zespołu telefonicznego Banku przedstawiona została promocja „Lokata Procentuje”. Promocja nie jest przyznawana na wniosek klienta. Promocje są oferowane do 30.06.2017.

 

Lokata rentierska
18 miesięcy 1,75%
Odsetki płatne co 3 miesiące na rachunek wskazany przez Klienta lub kapitalizowane do salda lokaty.
Stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.
W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty rentierskiej).
Zerwanie Lokaty rentierskiej skutkuje umniejszeniem oprocentowania do wysokości 1% za wszystkie pełne okresy kapitalizacji w okresie umownym.

 


Kredyty

 
 
KREDYT GOTÓWKOWY (udzielany w PLN) – promocja „Kredyt 4%”
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
od 1000 PLN do 4 000 PLN
od 3 miesięcy do 12 miesięcy
4,00%

RRSO 1) dla kredytu z ubezpieczeniami SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT  139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN) również Kredyt na EKOREMONT
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
10%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,50 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 6,49 p.p. do 8,50 p.p. 1)
od 7,99% do 10,00% 2)

RRSO4) wynosi 28,74%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 112,99 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 724,37 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 20.03.2017 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 11 611,38 zł (w tym: prowizja 1 987,01 zł, odsetki 5 834,43 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 849,89 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 940,05 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 63 miesięcy, 62 miesięczne raty równe w kwocie 408,68 zł, ostatnia rata 386,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
10%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,50 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 6,49 p.p. do 8,50 p.p. 1)
od 7,99% do 10,00% 2)

RRSO4) wynosi 28,74%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 112,99 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 724,37 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 20.03.2017 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 11 611,38 zł (w tym: prowizja 1 987,01 zł, odsetki 5 834,43 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 849,89 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 940,05 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 63 miesięcy, 62 miesięczne raty równe w kwocie 408,68 zł, ostatnia rata 386,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)1)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt oraz ubezpieczeniem na życie Spokojny Kredyt
do 24 miesięcy
stałe
5,99%
od 25 miesięcy do 120 miesięcy 2) 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 4,49 p.p.
bez ubezpieczenia Spokojny Kredyt oraz ubezpieczenia na życie Spokojny Kredyt
do 24 miesięcy
stałe
6,99%
do 120 miesięcy 2) 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 5,49 p.p.

RRSO 4) wynosi 7,70%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 26 928,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 33 558,34 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 6,99% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 20.03.2017 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 6 630,34 zł (w tym: prowizja 272,00 zł, odsetki 6 358,34 zł, umowa zawarta na okres 73 miesięcy, 72 miesięczne raty równe w kwocie 459,83 zł, ostatnia rata 450,58 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1)Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 7. Obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017 do dnia 31 sierpnia 2017”.
2) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Dla kredytów udzielonych powyżej 72 miesięcy w kwocie minimum 20 000 PLN.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

RRSO 1) wynosi 7,81%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 187 800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 221 056,74 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 35 134,74 zł (w tym: prowizja 1 878,00 zł, odsetki 33 256,74 zł, umowa zawarta na okres 56 miesięcy, 55 miesięcznych rat równych w kwocie 3 951,44 zł, ostatnia rata 3 727,54 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
11,64%

RRSO 1) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 550,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 550,00 zł (w tym: prowizja 50,00 zł, odsetki 500,00 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 42,47 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 5 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5 p.p
6,11%
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 4 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3 p.p

RRSO 2) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 227 006,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 300 345,77 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,85% (WIBOR12M z dnia 20.12.2016 r.: 1,85% + marża 3 p.p.), całkowity koszt kredytu 73 339,77 zł (w tym: prowizja 12 394,00 zł, odsetki 60 945,77 zł), okres spłaty 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.
2) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)br /> 7) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 1.01.2017 r.


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
Visa Platinum 10,00% 13,51%
World MasterCard 10,00% 12,11%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 10,00% 13,80%
MasterCard Silver 10,00% 13,80%
Karta Kredytowa 123 10,00% 13,20%
 
Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 72 miesięcy 7,99%
 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 02.01.2017 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy:, 4 100,00 PLN dla kart: MasterCard Silver, Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 6 300,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 11 400,00 PLN dla kart World MasterCard, 25 100,00 PLN dla kart Visa Platinum.
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia operacji,
- powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
- miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.

Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe 14))
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,99 p.p. do 2,59 p.p. 4,50% 1) 4,70% 2)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP oraz pracowników wybranych firm 17) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,79 p.p. do 2,39 p.p. 4,28% 3) 4,48% 4)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta 15) RRSO
EUR LIBOR 3M + marża od 3,30 p.p. do 3,80 p.p. 3,78% 5)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP 15) RRSO
EUR LIBOR 3M + marża od 3,10 p.p. do 3,60 p.p. 3,57% 6)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,50% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 4,59% 7)
Kredyt mieszkaniowy - oferta na zakup nieruchomości od developerów z listy
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta 16) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. 4,03% 8)
Pożyczka hipoteczna (oprocentowanie zmienne i stałe) 14)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,29 p.p. do 3,69 p.p. 6,08% 9) 6,41% 10)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP oraz pracowników wybranych firm17) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,09 p.p. do 3,49 p.p. 5,86% 11) 6,19% 12)
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 6,00% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 6,40% 13)

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN. Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż”, polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Oferta w okresie od 1 do 5 lat
(wskazanym w aneksie do umowy kredytu)
Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 4.05.2017

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 467 083,99 PLN, oprocentowanie zmienne 3,92% (marża 2,19 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 207 083,99 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 192 554,99 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 266,53 PLN (1 422,58 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 471 863,45 PLN, oprocentowanie zmienne 3,92% (marża 2,19 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 211 863,45 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 2 600 PLN, odsetki wynoszą 190 664,92 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 238,08 PLN, ubezpieczenie na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 6 031,45 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 254,12 PLN (1 408,64 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 455 972,19 PLN, oprocentowanie zmienne 3,72% (marża 1,99 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 195 972,19 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 181 443,19 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 235,80 PLN (1 389,89 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,48%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 460 777,59 PLN, oprocentowanie zmienne 3,72% (marża 1,99 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 200 777,59 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 2 600 PLN, odsetki wynoszą 179 665,89 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 160,32 PLN, ubezpieczenie na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 6 022,38 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 223,68 PLN (1 376,25 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

5) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 59 583,80 EUR, całkowita kwota do zapłaty wynosi 96 389,91 EUR, oprocentowanie zmienne 3,24% (marża 3,60 p.p. + LIBOR 3M wynoszący -0,36%), całkowity koszt kredytu wynosi 36 806,11 EUR (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1191,68 EUR, odsetki wynoszą 35 614,43 EUR, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 266,64 EUR (300,87 EUR do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2017.

6) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 59 583,80 EUR, całkowita kwota do zapłaty wynosi 93 959,35 EUR, oprocentowanie zmienne 3,04% (marża 3,40 p.p. + LIBOR 3M wynoszący -0,36%), całkowity koszt kredytu wynosi 34 375,55 EUR (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1191,68 EUR, odsetki wynoszą 33 183,87 EUR, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 259,90 EUR (293,67 EUR do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2017.

7) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,59%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 467 976,06 PLN, oprocentowanie stałe 4,50% (obowiązujące w okresie 5 lat), po tym okresie oprocentowanie zmienne 3,72% (marża 1,99 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%) całkowity koszt kredytu wynosi 207 976,06 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 5 200 PLN, odsetki wynoszą 193 447,06 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 910 PLN (297 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych. Wysokość raty w okresie oprocentowania stałego wynosi 1 357,93 PLN (1 519,37 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

8)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 260 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 442 956,54 PLN, oprocentowanie zmienne 3,38% (marża 1,65 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 182 956,54 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 3,5% od kwoty kredytu wynosi 9 100 PLN, odsetki wynoszą 165 337,54 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 8 100 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 360 miesięcznych rat równych w wysokości 1 201,67 PLN (1 354,70 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

9)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,08%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 306 071,30 PLN, oprocentowanie zmienne 5,22% (marża 3,49 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 126 071,30 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 116 652,30 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 246,20 PLN (1 348,73 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

10)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 310 333,66 PLN, oprocentowanie zmienne 5,22% (marża 3,49 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 130 333,66 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 1% od kwoty kredytu wynosi 1 800 PLN, odsetki wynoszą 115 508,77 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), ubezpieczenie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi 3 161,04 PLN, ubezpieczenie na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA, którego koszt wynosi: 4 044,85 PLN, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 233,96 PLN (1 335,67 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

11)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 301 089,09 PLN, oprocentowanie zmienne 5,02% (marża 3,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 121 089,09 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 111 670,09 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 225,36 PLN (1 327,13 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

12)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,19%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 305 340,51 PLN, oprocentowanie zmienne 5,02% (marża 3,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%), całkowity koszt kredytu wynosi 125 340,51 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 1 800 PLN, odsetki wynoszą 110 574,75 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych w wysokości 1 213,35 PLN (1 314,12 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki) Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017.

13)Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,40%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty wynosi 311 048,22 PLN, oprocentowanie stałe 6,00% (obowiązujące w okresie 5 lat), po tym okresie oprocentowanie zmienne 5,02% (marża 3,29 p.p. + WIBOR 3M wynoszący 1,73%) całkowity koszt kredytu wynosi 131 048,22 PLN (w tym: prowizja dla klienta wewnętrznego za udzielenie kredytu stanowiąca 2% od kwoty kredytu wynosi 3 600 PLN, odsetki wynoszą 121 629,22 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 5 400 PLN (270 PLN rocznie), opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN), 240 miesięcznych rat równych. Wysokość raty w okresie oprocentowania stałego wynosi 1 328,95 PLN (1 434,91 PLN do czasu obniżenia marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 26.04.2017

14)Oferta dla kredytów i pożyczek, dla których minimalna kwota kredytu wynosi: 20 tys. PLN (oprocentowanie zmienne), 80 tys. PLN (oprocentowanie stałe). Marże dostępne tylko pod warunkiem posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego i wpływu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie w okresie 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. W pozostałych przypadkach oferowane są marże wyższe o 0,2 p.p. Wysokość marży ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

15)Marże minimalne dostępne są tylko pod warunkiem posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego i wpływu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 zł. miesięcznie, lub 500 EUR (dla konta prowadzonego w EUR) w okresie 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. W pozostałych przypadkach oferowane są marże wyższe o 0,2 p.p. Wysokość marży ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

16)Oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A. ograniczona tylko do waluty PLN.

17)Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 7, obowiązuje od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Klient wewnętrzny to Klient posiadający konto osobiste w BZ WBK spełniające następujące warunki: otwarte od minimum 4 pełnych miesięcy kalendarzowych, aktywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy (a w przypadku kont prowadzonych krócej niż od 6 miesięcy - w całym okresie posiadania konta), na koncie nie występowało zadłużenie niedozwolone, w przypadku posiadania limitu kredytowego wpływy na konto były nie mniejsze niż określone w umowie o limit.

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami).


 

Rachunki i lokaty walutowe

 
Rodzaj rachunku/lokaty
Konto osobiste walutowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lokata terminowa 3 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,05% 0,25% 0,40% 0,05%
Lokata terminowa 6 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,10% 0,30% 0,60% 0,10%
Lokata terminowa 12 miesięczna (min. kwota otwarcia - 1 000 USD, 1 000 EUR, 500 GBP, 1 500 CHF) 0,15% 0,35% 0,60% 0,15%

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% (nie dotyczy Lokaty Swobodnie Zarabiającej).
Wszystkie stawki oprocentowania podane są w ujęciu rocznym.

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm