Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto Jakie Chcę 0,00%
Konto VIP 0,00%

Konto Systematyczne

 
Kwota środków podlegająca oprocentowaniu
od 0,01 zł do 20.000 zł 0,40% 1,50% 2,70%
nadwyżka powyżej 20.000 zł 0,40% - -

Konto oszczędnościowe VIP

(w tym rachunki prowadzone do dnia 31.07.2016r. pod nazwą Konto oszczędnościowe a’la Lokata)

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 0,70% 1,41%
100.000,00 zł i powyżej 1,00% 1,66%

Konto oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 0,40% 1,02%
100.000,00 zł i powyżej 0,40% -

Konto oszczędnościowe w walutach obcych

 
Waluta
EUR 0,10%
GBP 0,30%
USD 0,30%

Konto Max oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 200.000,00 zł 0,40% 2,30%
200.000,01 zł i powyżej 1,50%

mobilne Konto oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 100.000,00 zł 0,40% 2,70%
nadwyżka powyżej 100.000,00 zł 0,40% -

Konta walutowe

 
Waluta
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 

Lokaty terminowe

Lokata bonusowa

Lokata bonusowa
6-miesięczna 0,50% 1,90%

Lokata Mobilna

Lokata Mobilna - dostępna w ramach BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna (1 lokata dla klienta, kwota mx 20.000 zł)
4-miesięczna 2,50%

eLokata

eLokata - dostępna w usługach BZWBK24
1-miesięczna 1,00%

Lokata terminowa

Lokata terminowa
3-miesięczna 0,50% 3,00% 1)
6-miesięczna 0,50%  
12-miesięczna 0,50%  
24-miesięczna 0,50%  

Lokata Rentierska

Lokata rentierska
18 miesięcy 1,75%

Lokata terminowa walutowa

Lokata terminowa walutowa
3 miesiące 0,05% 0,25% 0,40% 0,05%
6 miesięcy 0,10% 0,30% 0,60% 0,10%
12 miesięcy 0,15% 0,35% 0,60% 0,15%

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Pobierz PDF

Dla wszystkich kont osobistych, kont walutowych oraz kont oszczędnościowych
Stawki oprocentowania są zmienne i podawane w skali roku. Oprocentowanie promocyjne -łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”):

1) Oprocentowanie promocyjne Konta oszczędnościowego VIP dotyczy rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Aktywność procentuje 4” (06.07.2017 do 30.07.2018). Przystępowanie do promocji do 30.05.2018

2) Oprocentowanie promocyjne Konta oszczędnościowego dotyczy rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie Promocji: „Podwajamy oprocentowanie 4” (06.07.2017 do 30.07.2018). W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie będzie podwyższone dla salda do 100.000 zł. Przystępowanie do promocji do 30.05.2018

3) Oprocentowanie promocyjne Konta Max oszczędnościowego to suma oprocentowania standardowego (zmienne) i Bonusu (stałe) dla Nowych środków. Naliczane jest wyłącznie dla Nowych środków od dnia przystąpienia do promocji do dnia 30.07.2018 r., zgodnie z regulaminem promocji „Nowe środki na koncie oszczędnościowym – edycja IV.” Nowe środki wyliczane są każdego dnia w oparciu o aktywa klienta w Banku zgodnie z ww. regulaminem. Stan bazowy z dnia 25.01.2018 r. Do promocji można przystąpić do dnia 29.06.2018 r.

4) Oprocentowanie promocyjne obowiązuje w okresie od 5.03.2018 r. do 30.07.2018 r. dla salda do 100.000,00 zł zgodnie z regulaminem promocji „2,7% w skali roku na mobilnym Koncie oszczędnościowym”. W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie promocyjne będzie zastosowane dla salda do 100.000 zł a nadwyżka oprocentowana wg oprocentowania standardowego. Do promocji można przystąpić do dnia 30.06.2018 r

*Automatyczne oszczędzanie dotyczy posiadaczy Konta Jakie Chcę oraz Konta VIP.

** W okresie od 19.04.2018r do 29.09.2018 r. (Okres Trwania Promocji) Bank stosuje na rachunku Posiadacza będącego jednocześnie Uczestnikiem promocji „Konto systematyczne z bonusem” Promocyjne Oprocentowanie Podwyższone w wysokości 2,70% w skali roku (oprocentowanie zmienne), po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie promocji „Konto systematyczne z bonusem”. Promocyjne Oprocentowanie Podwyższone stosowane jest w miejsce Oprocentowania podwyższonego w Okresie Trwania Promocji. Po zakończeniu Okresu Trwania Promocji Posiadaczowi przysługuje Oprocentowanie standardowe lub Oprocentowanie podwyższone.

Kapitalizacja - dla kont osobistych oraz kont oszczędnościowych – miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem Konta Oszczędnościowego – Lokata Swobodna, dla którego kapitalizacja odsetek jest dzienna; dla Kont24 walutowych oraz rachunków a’vista w walutach obcych – rocznie na koniec roku kalendarzowego

Organizatorem ww. promocji jest Bank Zachodni WBK S.A.. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu oraz regulaminy promocji dostępne są w placówkach banku oraz na stronie bzwbk.pl. Stan na 19.04.2018 r.

Dla wszystkich lokat terminowych:
Stawki oprocentowania są stałe i podawane w skali roku.

Lokaty zakładane są dla kwot powyżej 1.000 PLN, 1.000 EUR, 1.000 USD, 500 GBP, 1.500 CHF – za wyjątkiem lokat rentierskich (min 100.000 zł) i lokat negocjowanych (min 20.000 zł). Dla lokaty bonusowej obowiązuje kwota maksymalna w wysokości 100.000 zł

Oprocentowanie promocyjne - łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”).
(1) Oprocentowanie promocyjne w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „eInwestor 3%” oferowanej w BZWBK24. Promocja trwa od 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2018r.
(2) Oprocentowanie promocyjne pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie „Promocji Szmaragdowej”. Promocja trwa od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przystępowania do 30 czerwca 2018

Kapitalizacja - dla lokat – po upływie okresu umownego z wyjątkiem Lokaty Rentierskiej (Odsetki płatne co 3 miesiące na rachunek wskazany przez Klienta lub kapitalizowane do salda lokaty).

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% - z wyjątkiem:

  • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 p.p.;
  • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 5-miesięcznej oraz Lokaty Powitalnej 123 – odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty.
  • Lokaty Rentierskiej 18-miesięcznej oraz 30-miesięcznej – oprocentowanie zostanie umniejszone do wysokości 1% za wszystkie pełne okresy kapitalizacji w okresie umownym.
  • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej – nowe środki 4-miesięcznej, 12-miesięcznej oraz 24 miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 50% (połowa stopy procentowej z dnia otwarcia lub odnowienia);
  • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej oraz 9-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia lokaty lub jej odnowienia;
  • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej oraz Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej-nowe środki - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,3 p.p.;
  • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 7-miesięcznej– odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty;
  • Lokaty Rentierskiej o terminie 12, 24, 36-miesięcy – w przypadku zerwania lokaty Bank zmniejszy naliczone odsetki o wartość równą połowie odsetek po opodatkowaniu. Za miesiąc, w którym lokata zostanie zerwana, Bank nie nalicza odsetek, w przypadku gdy odsetki naliczone przed zerwaniem lokaty zostały przekazane na inny rachunek, Bank dokona rozliczenia przez potrącenie z kapitału lokaty.

 

 

Kredyty

 
 
KREDYT GOTÓWKOWY (udzielany w PLN) – promocja „Kredyt 4%”
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
od 1000 PLN do 4 000 PLN
od 3 miesięcy do 12 miesięcy
4,00%

RRSO 1) dla kredytu z ubezpieczeniami SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT  139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN) również Kredyt na EKOREMONT
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
10%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,50 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 6,49 p.p. do 8,50 p.p. 1)
od 7,99% do 10,00% 2)

RRSO4) wynosi 28,74%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 112,99 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 724,37 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 20.03.2017 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 11 611,38 zł (w tym: prowizja 1 987,01 zł, odsetki 5 834,43 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 849,89 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 940,05 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 63 miesięcy, 62 miesięczne raty równe w kwocie 408,68 zł, ostatnia rata 386,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
10%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,50 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 6,49 p.p. do 8,50 p.p. 1)
od 7,99% do 10,00% 2)

RRSO4) wynosi 15,36%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 16 291,81 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 768,01 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 19.02.2018 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 7 476,20 zł (w tym: prowizja 1 808,19 zł, odsetki 5 668,01 zł, umowa zawarta na okres 67 miesięcy, 66 miesięczne raty równe w kwocie 355,02 zł, ostatnia rata 336,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)1)
kredyt
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie” i „Spokojny Kredyt – praca” albo z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie plus”
do 24 miesięcy
stałe
3,00%
od 25 miesięcy do 120 miesięcy 2) 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 1,50 p.p.
bez ubezpieczenia „Spokojny Kredyt – życie” i „Spokojny Kredyt – praca” albo z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie plus”
do 24 miesięcy
stałe
5,00%
do 120 miesięcy 2) 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 3,50 p.p

RRSO 4) wynosi 6,12%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 29 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 33 923,06 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 5,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 19.02.2018 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 3,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 5 447,22 zł (w tym: prowizja 724,16 zł, odsetki 4 723,06 zł, umowa zawarta na okres 72 miesięcy, 71 miesięczne raty równe w kwocie 471,17 zł, ostatnia rata 469,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl.

1) Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 9. Obowiązuje od dnia 20 października 2017 do dnia 28 lutego 2018”.
2) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Dla kredytów udzielonych powyżej 72 miesięcy w kwocie minimum 20 000 PLN.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

RRSO 1) wynosi 7,81%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 187 800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 221 056,74 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 35 134,74 zł (w tym: prowizja 1 878,00 zł, odsetki 33 256,74 zł, umowa zawarta na okres 56 miesięcy, 55 miesięcznych rat równych w kwocie 3 951,44 zł, ostatnia rata 3 727,54 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
11,64%

RRSO 1) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 215,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 715,00 zł (w tym: prowizja 65,00 zł, odsetki 650,00 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 55,21 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 6 500,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 08.09.2017 r


Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5 p.p
6,11%
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 4 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3 p.p

RRSO 2) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 227 006,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 300 345,77 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,85% (WIBOR12M z dnia 20.12.2016 r.: 1,85% + marża 3 p.p.), całkowity koszt kredytu 73 339,77 zł (w tym: prowizja 12 394,00 zł, odsetki 60 945,77 zł), okres spłaty 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.
2) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)br /> 7) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 01.07.2017 r


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
Visa Platinum 10,00% 14,64%
World MasterCard 10,00% 12,25%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 10,00% 13,51%
MasterCard Silver 10,00% 13,80%
Karta Kredytowa 123 10,00% 13,84%
 
Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 72 miesięcy 7,99%
 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 09.01.2018 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy: 4 500,00 PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 4 100,00 PLN dla kart MasterCard Silver, 5 400,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 11 500,00 PLN dla kart World MasterCard, 18 200,00 PLN dla kart Visa Platinum.
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia operacji,
- powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
- miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.

Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe (1))
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,99 p.p. do 2,59 p.p. 4,66% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,79 p.p. do 2,39 p.p. 4,66% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla pracowników wybranych firm(2) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,59 p.p. 4,66% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,85% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 4,66% *
KREDYT MIESZKANIOWY (oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A.).
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. 4,66% *

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w BZ WBK S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,66%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 308 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 224.687,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 377.111,29 zł, oprocentowanie zmienne 4,00% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,73% oraz marża 3,27 pp.(wskazana marża jest podwyższona o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 152.424,61 zł (w tym: prowizja 4.358,92 zł (1,94% liczone od całkowitej kwoty kredytu), odsetki 139.953,38 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7.507,50 zł (suma składek w całym okresie kredytowania), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 0,00 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200,00 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości)), opłata za wycenę nieruchomości zleconą za pośrednictwem Banku: 385,81 zł, 308 miesięcznych rat równych w wysokości 1.306,04 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

POŻYCZKA HIPOTECZNA (oprocentowanie zmienne i stałe(1))
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,29 p.p. do 3,69 p.p. 6,93% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,29 p.p. do 3,69 p.p. 6,93% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla pracowników wybranych firm(2) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 2,89 p.p. 6,93% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 6,35% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 6,93% *

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, w BZ WBK S.A., zabezpieczonej hipoteką wynosi 6,93%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 195 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 122.073,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 202.804,68 zł, oprocentowanie zmienne 5,70% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,73% oraz marża 3,97 pp. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 78.298,81 zł (w tym: prowizja 2.380,42 zł (1,95% liczone od całkowitej kwoty kredytu), odsetki 69.227,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6.224,55 zł (suma składek w całym okresie kredytowania), usługi dodatkowe: konto osobiste/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy: 0,00 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200,00 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości)), opłata za ocenę wartości nieruchomości: 200,00 zł, 195 miesięcznych rat równych w wysokości: 1.056,44 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN. Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż”, polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat (wskazanym w aneksie do umowy kredytu) Oferta po okresie od 1 do 5 lat (wskazanym w aneksie do umowy kredytu) Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 1.09.2017

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) Oferta dla kredytów i pożyczek, dla których minimalna kwota kredytu wynosi: 20 tys. PLN (oprocentowanie zmienne), 80 tys. PLN (oprocentowanie stałe).
Marże minimalne dostępne tylko pod warunkiem posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego i wpływu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie w okresie 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. W pozostałych przypadkach oferowane są marże wyższe o 0,2 p.p. Wysokość marży ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

2) Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 8, obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 819.
 


 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm