Infolinia: 1 9999
Kontrast
A A A

Oprocentowanie dla Ciebie

 
 

Konta osobiste

 
Rodzaj rachunku
Konto Jakie Chcę 0,00%
Konto VIP 0,00%

Konto Systematyczne

 
Kwota środków podlegająca oprocentowaniu
od 0,01 zł do 20.000 zł 0,40% 1,50% 2,70%
nadwyżka powyżej 20.000 zł 0,40% - -

Konto oszczędnościowe VIP

(w tym rachunki prowadzone do dnia 31.07.2016r. pod nazwą Konto oszczędnościowe a’la Lokata)

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 0,70% 1,41%
100.000,00 zł i powyżej 1,00% 1,66%

Konto oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 99.999,99 zł 0,40% 1,02%
100.000,00 zł i powyżej 0,40% -

Konto oszczędnościowe w walutach obcych

 
Waluta
EUR 0,10%
GBP 0,30%
USD 0,30%

Konto Max oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 200.000,00 zł 0,40% 2,30%
200.000,01 zł i powyżej 1,50%

mobilne Konto oszczędnościowe

 
Saldo
od 0,01 zł do 100.000,00 zł 0,40% 2,70%
nadwyżka powyżej 100.000,00 zł 0,40% -

Konta walutowe

 
Waluta
w USD 0,00%
w EUR 0,00%
w CHF 0,00%
w GBP 0,00%
 

Niedozwolone zadłużenie na koncie

 
Oprocentowanie zmienne
Niedozwolone zadłużenie na koncie 10% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która na dzień 5 marca 2015 roku wynosi 2,50%
 

Lokaty terminowe

Lokata bonusowa

Lokata bonusowa
6-miesięczna 0,50% 1,90%

Lokata Mobilna

Lokata Mobilna - dostępna w ramach BZWBK24 mobile wersja aplikacyjna (1 lokata dla klienta, kwota mx 20.000 zł)
4-miesięczna 2,50%

eLokata

eLokata - dostępna w usługach BZWBK24
1-miesięczna 1,00%

Lokata terminowa

Lokata terminowa
3-miesięczna 0,50% 3,00% 1)
6-miesięczna 0,50%  
12-miesięczna 0,50%  
24-miesięczna 0,50%  

Lokata Rentierska

Lokata rentierska
18 miesięcy 1,75%

Lokata terminowa walutowa

Lokata terminowa walutowa
3 miesiące 0,05% 0,25% 0,40% 0,05%
6 miesięcy 0,10% 0,30% 0,60% 0,10%
12 miesięcy 0,15% 0,35% 0,60% 0,15%

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu kont i lokat

Pobierz PDF

Dla wszystkich kont osobistych, kont walutowych oraz kont oszczędnościowych
Stawki oprocentowania są zmienne i podawane w skali roku. Oprocentowanie promocyjne -łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”):

1) Oprocentowanie promocyjne Konta oszczędnościowego VIP dotyczy rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „Aktywność procentuje 4” (06.07.2017 do 30.07.2018). Przystępowanie do promocji do 30.05.2018

2) Oprocentowanie promocyjne Konta oszczędnościowego dotyczy rachunku promocyjnego (wskazanego przez uczestnika promocji) po podwyższeniu w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie Promocji: „Podwajamy oprocentowanie 4” (06.07.2017 do 30.07.2018). W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie będzie podwyższone dla salda do 100.000 zł. Przystępowanie do promocji do 30.05.2018

3) Oprocentowanie promocyjne Konta Max oszczędnościowego to suma oprocentowania standardowego (zmienne) i Bonusu (stałe) dla Nowych środków. Naliczane jest wyłącznie dla Nowych środków od dnia przystąpienia do promocji do dnia 30.07.2018 r., zgodnie z regulaminem promocji „Nowe środki na koncie oszczędnościowym – edycja IV.” Nowe środki wyliczane są każdego dnia w oparciu o aktywa klienta w Banku zgodnie z ww. regulaminem. Stan bazowy z dnia 25.01.2018 r. Do promocji można przystąpić do dnia 29.06.2018 r.

4) Oprocentowanie promocyjne obowiązuje w okresie od 5.03.2018 r. do 30.07.2018 r. dla salda do 100.000,00 zł zgodnie z regulaminem promocji „2,7% w skali roku na mobilnym Koncie oszczędnościowym”. W przypadku salda rachunku powyżej 100.000 zł oprocentowanie promocyjne będzie zastosowane dla salda do 100.000 zł a nadwyżka oprocentowana wg oprocentowania standardowego. Do promocji można przystąpić do dnia 30.06.2018 r

*Automatyczne oszczędzanie dotyczy posiadaczy Konta Jakie Chcę oraz Konta VIP.

** W okresie od 19.04.2018r do 29.09.2018 r. (Okres Trwania Promocji) Bank stosuje na rachunku Posiadacza będącego jednocześnie Uczestnikiem promocji „Konto systematyczne z bonusem” Promocyjne Oprocentowanie Podwyższone w wysokości 2,70% w skali roku (oprocentowanie zmienne), po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie promocji „Konto systematyczne z bonusem”. Promocyjne Oprocentowanie Podwyższone stosowane jest w miejsce Oprocentowania podwyższonego w Okresie Trwania Promocji. Po zakończeniu Okresu Trwania Promocji Posiadaczowi przysługuje Oprocentowanie standardowe lub Oprocentowanie podwyższone.

Kapitalizacja - dla kont osobistych oraz kont oszczędnościowych – miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem Konta Oszczędnościowego – Lokata Swobodna, dla którego kapitalizacja odsetek jest dzienna; dla Kont24 walutowych oraz rachunków a’vista w walutach obcych – rocznie na koniec roku kalendarzowego

Organizatorem ww. promocji jest Bank Zachodni WBK S.A.. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu oraz regulaminy promocji dostępne są w placówkach banku oraz na stronie bzwbk.pl. Stan na 19.04.2018 r.

Dla wszystkich lokat terminowych:
Stawki oprocentowania są stałe i podawane w skali roku.

Lokaty zakładane są dla kwot powyżej 1.000 PLN, 1.000 EUR, 1.000 USD, 500 GBP, 1.500 CHF – za wyjątkiem lokat rentierskich (min 100.000 zł) i lokat negocjowanych (min 20.000 zł). Dla lokaty bonusowej obowiązuje kwota maksymalna w wysokości 100.000 zł

Oprocentowanie promocyjne - łączna wartość oprocentowania uwzględniająca oprocentowanie wynikające z umowy rachunku („oprocentowanie standardowe”) oraz z promocji („oprocentowanie bonusowe”).
(1) Oprocentowanie promocyjne w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie promocji „eInwestor 3%” oferowanej w BZWBK24. Promocja trwa od 10 lipca 2017r. do 31 lipca 2018r.
(2) Oprocentowanie promocyjne pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie „Promocji Szmaragdowej”. Promocja trwa od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przystępowania do 30 czerwca 2018

Kapitalizacja - dla lokat – po upływie okresu umownego z wyjątkiem Lokaty Rentierskiej (Odsetki płatne co 3 miesiące na rachunek wskazany przez Klienta lub kapitalizowane do salda lokaty).

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% - z wyjątkiem:

  • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,5 p.p.;
  • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 5-miesięcznej oraz Lokaty Powitalnej 123 – odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty.
  • Lokaty Rentierskiej 18-miesięcznej oraz 30-miesięcznej – oprocentowanie zostanie umniejszone do wysokości 1% za wszystkie pełne okresy kapitalizacji w okresie umownym.
  • Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej – nowe środki 4-miesięcznej, 12-miesięcznej oraz 24 miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 50% (połowa stopy procentowej z dnia otwarcia lub odnowienia);
  • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 6-miesięcznej oraz 9-miesięcznej - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia lokaty lub jej odnowienia;
  • Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej oraz Lokaty Swobodnie Zarabiającej 12-miesięcznej-nowe środki - oprocentowanie wg stawki z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny, umniejszonej o 0,3 p.p.;
  • Lokaty Dynamicznie Zarabiającej 7-miesięcznej– odsetki naliczane są za pełne miesiące trwania lokaty;
  • Lokaty Rentierskiej o terminie 12, 24, 36-miesięcy – w przypadku zerwania lokaty Bank zmniejszy naliczone odsetki o wartość równą połowie odsetek po opodatkowaniu. Za miesiąc, w którym lokata zostanie zerwana, Bank nie nalicza odsetek, w przypadku gdy odsetki naliczone przed zerwaniem lokaty zostały przekazane na inny rachunek, Bank dokona rozliczenia przez potrącenie z kapitału lokaty.

 

 

Kredyty

 
 
KREDYT GOTÓWKOWY (udzielany w PLN) – promocja „Kredyt 4%”
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
od 1000 PLN do 4 000 PLN
od 3 miesięcy do 12 miesięcy
4,00%

RRSO 1) dla kredytu z ubezpieczeniami SPOKOJNY KREDYT wynosi 37,93 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 693,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 978,46 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,00%, całkowity koszt kredytu 285,12 zł (w tym: prowizja 106,66 zł, odsetki 39,14 zł, składki z tytułu ubezpieczeń SPOKOJNY KREDYT  139,32 zł, dla kredytobiorcy w wieku 43 lat, składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 11 miesięcy, 10 miesięcznych rat równych w kwocie 181,25 zł, ostatnia rata 165,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN) również Kredyt na EKOREMONT
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
10%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,50 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 10,00% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,5 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 6,49 p.p. do 8,50 p.p. 1)
od 7,99% do 10,00% 2)

RRSO4) wynosi 28,74%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 112,99 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 724,37 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 10,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 20.03.2017 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 8,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 11 611,38 zł (w tym: prowizja 1 987,01 zł, odsetki 5 834,43 zł, składka z tytułu ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT 1 849,89 zł oraz ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT 1 940,05 zł, dla kredytobiorcy w wieku 40 lat, obie składki uwzględnione w całkowitej kwocie do zapłaty), umowa zawarta na okres 63 miesięcy, 62 miesięczne raty równe w kwocie 408,68 zł, ostatnia rata 386,21 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT to: umowa ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz umowa ubezpieczenia na życie SPOKOJNY KREDYT z BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu oraz informacje w zakresie ubezpieczeń, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT i Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz karty produktów dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)


Kredyt gotówkowy (udzielany w PLN)
kwota kredytu
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
do 4 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
9,79%
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 8,29 p.p. 1)
od 4 001 PLN do 19 999 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 9,79% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,29 p.p. 1)
od 20 000 PLN
do 24 miesięcy
stałe
od 4,99% do 9,79% 2)
od 25 miesięcy do 72 miesięcy
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,29 p.p. 1)
od 73 miesięcy do 120 miesięcy 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża od 3,49 p.p. do 8,29 p.p. 1)
od 7,99% do 9,79% 2)

RRSO4) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 15,16 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 23 402,60 zł, całkowita kwota do zapłaty 33 850,66 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 9,79% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 1,5% i marży banku w wysokości 8,29 p.p.), całkowity koszt kredytu 10 448,06 zł (w tym: prowizja 2 597,40 zł, odsetki 7 850,66 zł), umowa zawarta na okres 66 miesięcy, 65 miesięcznych rat równych w kwocie 513,03zł, ostatnia rata 503,71zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.06.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A.

1) Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
2) Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24)

Kredyt gotówkowy - oferta dla pracowników wybranych firm (udzielany w PLN)1)
kredyt
okres kredytowania
oprocentowanie
sposób ustalenia oprocentowania
wysokość oprocentowania
z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie” i „Spokojny Kredyt – praca” albo z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie plus”
do 24 miesięcy
stałe
3,00%
od 25 miesięcy do 120 miesięcy 2) 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 1,50 p.p.
bez ubezpieczenia „Spokojny Kredyt – życie” i „Spokojny Kredyt – praca” albo z ubezpieczeniem „Spokojny Kredyt – życie plus”
do 24 miesięcy
stałe
5,00%
do 120 miesięcy 2) 3)
zmienne: stopa referencyjna NBP + marża 3,50 p.p

RRSO 4) wynosi 6,12%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 28 475,84 zł, całkowita kwota do zapłaty 33 923,06 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 5,00% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 19.02.2018 wynosi 1,5% i marży banku w wysokości 3,50 p.p.), całkowity koszt kredytu 5 447,22 zł (w tym: prowizja 724,16 zł, odsetki 4 723,06 zł, umowa zawarta na okres 72 miesięcy, 71 miesięczne raty równe w kwocie 471,17 zł, ostatnia rata 469,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl.

1) Oferta dostępna na zasadach określonych w „Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm – edycja 10. Obowiązuje od dnia 1 marca 2018 do dnia 30 lipca 2018”.
2) Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.
3) Dla kredytów udzielonych powyżej 72 miesięcy w kwocie minimum 20 000 PLN.
4) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24)

Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi (udzielany w PLN)
okres kredytowania
oprocentowanie stałe
do 60 miesięcy
6,99%

RRSO 1) wynosi 7,81%, została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 187 800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 221 056,74 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,99%, całkowity koszt kredytu 35 134,74 zł (w tym: prowizja 1 878,00 zł, odsetki 33 256,74 zł, umowa zawarta na okres 56 miesięcy, 55 miesięcznych rat równych w kwocie 3 951,44 zł, ostatnia rata 3 727,54 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

Limit kredytowy w koncie osobistym (udzielany w PLN)
stopa referencyjna NBP powiększona o 8,50 p.p.
10,00%
11,64%

RRSO 1) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6 500,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 215,00 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 715,00 zł (w tym: prowizja 65,00 zł, odsetki 650,00 zł) okres kredytowania 12 miesięcy, przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie w wysokości 55,21 zł, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości – 6 500,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na bzwbk.pl.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 08.09.2017 r


Kredyt brokerski (udzielany w PLN)
do 100.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 5 p.p
6,11%
od 100.000 zł do 500.000 zł (włącznie)
WIBOR 12M + marża 4 p.p
powyżej 500.000 zł
WIBOR 12M + marża 3 p.p

RRSO 2) została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 227 006,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 300 345,77 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 4,85% (WIBOR12M z dnia 20.12.2016 r.: 1,85% + marża 3 p.p.), całkowity koszt kredytu 73 339,77 zł (w tym: prowizja 12 394,00 zł, odsetki 60 945,77 zł), okres spłaty 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizji oraz oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na www.bzwbk.pl.

1) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.
2) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715 z późn. zm.)br /> 7) Stawka WIBOR 12M ustalana jest na dwa dni robocze przed dniem podjęcia decyzji o udzieleniu/odnowieniu kredytu.

 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 01.07.2017 r


Oprocentowanie kredytu w rachunkach kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego.
Visa Platinum 10,00% 14,64%
World MasterCard 10,00% 12,25%
Visa Silver „Akcja Pajacyk” 10,00% 13,51%
MasterCard Silver 10,00% 13,80%
Karta Kredytowa 123 10,00% 13,84%
 
Spłata ratalna Ratio (udzielana w PLN)
od 3 do 72 miesięcy 7,99%
 

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej.

Obowiązuje od dnia 09.01.2018 r.

1) RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 126 z 2011 r., poz. 715).
2) Wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania zostało przeprowadzone przy następujących założeniach:
- limit kredytowy: 4 500,00 PLN dla kart Visa Silver „Akcja Pajacyk”, 4 100,00 PLN dla kart MasterCard Silver, 5 400,00 PLN dla Kart Kredytowych 123, 11 500,00 PLN dla kart World MasterCard, 18 200,00 PLN dla kart Visa Platinum.
- limit kredytowy zostaje wykorzystany w całości poprzez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
- data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z data sporządzenia pierwszego zestawienia operacji,
- powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy,
- miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w terminie płatności wskazanym na zestawieniach operacji.

Kredyty hipoteczne (udzielane w: PLN, EUR)

Niniejszy wykaz stawek oprocentowania obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi Banku Zachodniego WBK S.A.

 

 

Kredyt mieszkaniowy (oprocentowanie zmienne i stałe (1))
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,99 p.p. do 2,59 p.p. 4,66% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 1,79 p.p. do 2,39 p.p. 4,66% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla pracowników wybranych firm(2) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,59 p.p. 4,66% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 4,85% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 4,66% *
KREDYT MIESZKANIOWY (oferta kredytu hipotecznego dla klienta indywidualnego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości od developera lub spółdzielni mieszkaniowej skredytowanych kredytem komercyjnym przez BZ WBK S.A.).
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 1,65 p.p. 4,66% *

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w BZ WBK S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,66%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 308 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 224.687,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 377.111,29 zł, oprocentowanie zmienne 4,00% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,73% oraz marża 3,27 pp.(wskazana marża jest podwyższona o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 152.424,61 zł (w tym: prowizja 4.358,92 zł (1,94% liczone od całkowitej kwoty kredytu), odsetki 139.953,38 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7.507,50 zł (suma składek w całym okresie kredytowania), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 0,00 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200,00 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości)), opłata za wycenę nieruchomości zleconą za pośrednictwem Banku: 385,81 zł, 308 miesięcznych rat równych w wysokości 1.306,04 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

POŻYCZKA HIPOTECZNA (oprocentowanie zmienne i stałe(1))
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,29 p.p. do 3,69 p.p. 6,93% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla klientów VIP RRSO
PLN WIBOR 3M + marża od 3,29 p.p. do 3,69 p.p. 6,93% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie zmienne - oferta dla pracowników wybranych firm(2) RRSO
PLN WIBOR 3M + marża 2,89 p.p. 6,93% *
Waluta zobowiązania Oprocentowanie stałe - oferta Oprocentowanie zmienne po okresie 5 lat - oferta RRSO
PLN oprocentowanie stałe w okresie 5 lat – 6,35% WIBOR 3M + marża z oferty dla klienta VIP 6,93% *

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, w BZ WBK S.A., zabezpieczonej hipoteką wynosi 6,93%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 195 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 122.073,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 202.804,68 zł, oprocentowanie zmienne 5,70% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,73% oraz marża 3,97 pp. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 78.298,81 zł (w tym: prowizja 2.380,42 zł (1,95% liczone od całkowitej kwoty kredytu), odsetki 69.227,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6.224,55 zł (suma składek w całym okresie kredytowania), usługi dodatkowe: konto osobiste/rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy: 0,00 zł, opłaty sądowe za ustanowienie hipoteki 200,00 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości)), opłata za ocenę wartości nieruchomości: 200,00 zł, 195 miesięcznych rat równych w wysokości: 1.056,44 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

KREDYT MIESZKANIOWY/POŻYCZKA HIPOTECZNA

(oprocentowanie zmienne z zastosowaniem usługi „Kredyt nie droższy niż”)

Niniejsza stawka oprocentowania może zostać zastosowana wyłącznie dla kredytów / pożyczek udzielonych w PLN, których kwota kredytu została w całości wypłacona i dla których minimalna kwota pozostałego do spłaty kapitału to 300.000 PLN. Bank po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków Umowy podejmuje decyzję o możliwości udostępnienia usługi „kredyt nie droższy niż”, polegającej na ustaleniu maksymalnej wartości dla stawki WIBOR 3M i zastrzega sobie prawo odmowy zaakceptowania wniosku o zmianę warunków umowy). Kwota pozostałego do spłaty kapitału ustalana jest przez Bank na dzień sporządzania aneksu do umowy.

Kredyt mieszkaniowy/Pożyczka hipoteczna
Waluta zobowiązania Oferta w okresie od 1 do 5 lat (wskazanym w aneksie do umowy kredytu) Oferta po okresie od 1 do 5 lat (wskazanym w aneksie do umowy kredytu) Dodatkowe kryteria
PLN Oprocentowanie = niższa ze stawek WIBOR3M + marża z umowy lub Maksymalny limit dla WIBOR 3M + marża z umowy WIBOR3M + marża z umowy - minimalne saldo kredytu 300.000 PLN
- wypłacony cały kredyt

Obowiązuje od 1.09.2017

Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej:
1) Oferta dla kredytów i pożyczek, dla których minimalna kwota kredytu wynosi: 20 tys. PLN (oprocentowanie zmienne), 80 tys. PLN (oprocentowanie stałe).
Marże minimalne dostępne tylko pod warunkiem posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcę dowolnego konta osobistego i wpływu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2 000 zł miesięcznie w okresie 7 lat od dnia uruchomienia kredytu. W pozostałych przypadkach oferowane są marże wyższe o 0,2 p.p. Wysokość marży ustalana jest na podstawie relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

2) Oferta dla kredytów mieszkaniowych/pożyczek hipotecznych, dostępna na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie promocji dla pracowników wybranych firm"- edycja 8, obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą o o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 819.
 


 

Infolinia

Infolinia 1 9999* lub
781 119 999*
Z zagranicy (oraz dla telefonów z wył. roamingiem) +48 61 81 19999*
Menu infolinii »

Napisz do nas

Kontakt on-line

Public Relations

Konta osobiste i firmowe

Kredyty i karty kredytowe

Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy

Decyzja o przyznaniu kredytu już w 10 minut.

Zamów
Wyślij
Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – Tani i Szybki.

Zamów
Wyślij
Karta kredytowa Visa Silver Karta kredytowa Visa Silver

Popularny sposób na wygodne zakupy z darmowym kredytem do 54 dni

Zamów
Wyślij
Karta World Mastercard Karta World MasterCard

Prestiżowa karta i uczestnictwo w programie World MasterCard Rewards Priceless Specials

Zamów
Wyślij

Ubezpieczenia

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm