Rada Nadzorcza

Gerry Byrne

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Harvard Business School, Irish Management Institute oraz Institute of Bankers in Ireland. Od 1973 roku związany z Grupą Allied Irish Banks.

Doświadczenie zawodowe:

 • Non-Executive Director Santander UK z ramienia Banco Santander (od grudnia 2017 - do obecnie)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK (od 2011 – do obecnie)
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK (2001 – 2011)
 • Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa AIB (2009 – 2010)
 • Dyrektor Zarządzający Polską Dywizją Grupy AIB (2001 – 2008)
 • Dyrektor Zarządzający ARK Life Assurance Company Limited, Dublin, Irlandia (1997 – 2000)
 • Szereg funkcji kierowniczych w Grupie AIB, Irlandia (1973 – 1997)

Jest członkiem Irish Institute of Bankers, Irish Management Institute oraz Alumni Harvard Business School

 

Danuta Dąbrowska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA). Absolwentka Programu Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii oraz “Best-In-Retail” w Harvard Business School. Członek Założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Doświadczenie zawodowe

 • Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Bliskiego Wchodu i Afryki, Panmeas Jewellery LLC (Pandora) w latach 2016-2018
 • Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej, Pandora Jewelry CEE ( od 2009 r. - obecnie)
 • Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód), ECCO Sko A/S (2004-2008)
 • Dyrektor Finansowy TP Internet ( grupa France Telecom) (2002-2003)
 • Szef działu finansowego i kontroli biznesowej, Ericsson w Warszawie i Sztokholmie (1997-2001)
 • Kierownik w Dziale Audytu, Coopers & Lybrand (1993-1997)
 • Asystent finansowy, Arthur Andersen & Co. (1991-1993)

Od kwietnia 2014r. członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności ( między 2016- 2017, Przewodnicząca Komitetu), członek Komitetu Nominacji, Komitetu Wynagrodzeń (od maja 2017 r. Przewodnicząca Komitetu) w Banku Zachodnim WBK, a także w latach 2012-2017 – członek Rady Nadzorczej Herkules SA.

Członek jest niezależny.

 

dr Witold Jurcewicz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk prawnych Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie o obrocie publicznym papierami wartościowymi.

Doświadczenie zawodowe:

 • Doradca w firmie Biedecki Noerr Sp. k. (od 2016 r.)
 • Wspólnik w kancelarii Daniłowicz Jurcewicz Biedecki I Wspólnicy Sp. k. (2012 – 2015 )
 • Radca prawny, a od 1996r. wspólnik międzynarodowy w firmie White & Case LLP (1996 – 2012.)
 • Radca prawny – m.in. w firmie Vinson & Elkins LLP, Biuro w Warszawie (1987 – 1993)
 • Adiunkt – Instytut Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości (1983), Instytut Rozwoju wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (1984 – 1986).

Brał udział w licznych projektach prywatyzacyjnych, w których reprezentował zarówno Skarb Państwa, jak i podmioty przejmujące kontrolę nad prywatyzowanymi spółkami, w tym wielu inwestorów zagranicznych wiodących w swych branżach. Uczestniczył także w wielu transakcjach przejęcia lub połączenia spółek prywatnych. Uczestniczył w redagowaniu zasad dobrych praktyk pod auspicjami Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej PLM Wielkopolska Huta Szkła S.A. w Gostyniu ( Rexam Szkło Gostyń) (1997-2000) oraz Stomil Olsztyn S.A.(2000-2003). Od kwietnia 2011r. jest członkiem Rady Nadzorczej, Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w BZ WBK.

Członek jest niezależny.

 

José Luis De Mora

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu ICADE o kierunku prawniczym oraz ekonomicznym. Dyplom MBA Boston College. Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA).

Doświadczenie zawodowe:

 • Starszy Wiceprezes, Szef Planowania Finansowego i Rozwoju Korporacyjnego w Grupie Santander. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju organicznego oraz za akwizycje i rozwój Grupy (od 2003 r.)
 • Analityk odpowiedzialny za banki paneuropejskie, w tym hiszpańskie, francuskie i włoskie, w Merrill Lynch (1998-2003 r.)
 • Analityk ds. Hiszpanii odpowiedzialny za hiszpański rynek kapitałowy i bankowy, w Kleinwort Benson (1994 – 1998 r.)
 • W latach 1992 – 1994 był zatrudniony w jednostce Finansowania Korporacyjnego w Daiwa Securities, wcześniej w Bank of Spain.

Od kwietnia 2011r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Banku Zachodniego WBK; od listopada 2015r. członek Rady Nadzorczej, Santander Consumer; członek Rady Nadzorczej Sovereign Banku (2012-2015 r.); członek Rady Nadzorczej Santander Consumer USA (2012-2013 r.).

 

John Power

Członek Rady Nadzorczej

Od ponad 30 lat zajmuje stanowiska najwyższego szczebla w sektorze usług finansowych, odnosząc szereg sukcesów w realizacji działań biznesowych. Konsultant finansowy.

Doświadczenie zawodowe:

 • Przewodniczący Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois działającej w Irlandii.
 • Wcześniej, Dyrektor Generalny w Allied Irish Banks p.l.c. mający duży wpływ na rozwój Pionu Rynków Kapitałowych.
 • Członek Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (FCIS) (1998 r.)
 • Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (1997 r.)
 • Członek Instytutu Bankierów (1992 r.)

Od maja 2002r. członek Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (do grudnia 2016r. – jego Przewodniczący) oraz Przewodniczący Komitetu Ryzyka, w Banku Zachodnim WBK; członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w BZ WBK TFI S.A. (od marca 2016r.); członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w BZ WBK Asset Management S.A. (2009 – marzec 2016 r.); członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. (2009 – 2014 r.); członek Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu i Ryzyka w Bulgarian American Credit Bank (October 2008 – July 2011).

 

Marynika Woroszylska-Sapieha

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej oraz International Executive Program INSEAD w Fontainebleau.

Doświadczenie zawodowe:

 • Doradca Prezesa Zarządu Grupy Polpharma (od października 2016 r.)
 • W 1994r. rozpoczęła karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym. Od 1997 roku była związana z Grupą Sanofi – jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. W latach 2004-2016 pełniła funkcję Prezesa zarządu i Dyrektora Generalnego filii w Polsce.
 • Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził nowe techniki w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych kobiet w tej specjalności.

W latach 2005-2012 członek Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, a następnie w latach 2012 – 2014 Prezes Zarządu. Piastując stanowisko członka zarządu organizacji branżowej, była odpowiedzialna za działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce.

Członek Rady Nadzorczej, Komitetu Ryzyka, Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w BZ WBK (od kwietnia 2014 r.); członek Rady Nadzorczej Grupy Polpharma (od kwietnia 2017 r.). Członek INSEAD Alumni Club oraz Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej.

Członek jest niezależny.

 

José Manuel Campa

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Harvarda, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Absolwent Universidad de Oviedo w zakresie prawa i nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • Szef jednostki ds. relacji z regulatorami (od 2015 r.) oraz jednostki ds. relacji z Inwestorami (2014-2015 r.) w Banco Santander. Przedtem profesor finansów i ekonomii w IESE Business School.
 • W latach 2009 – 2011, pełnił funkcję Sekretarza Stanu ds. Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki i Finansów Hiszpanii. Był członkiem Rady Stabilności Finansowej, rady Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) i Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego w wielostronnych instytucjach finansowych. Wchodził w skład Grupy Eksperckiej kierowanej przez Erkki Liikanena, gdzie był odpowiedzialny za ocenę zaleceń dotyczących reform strukturalnych europejskiego sektora bankowego.
 • Wykładał w Stern School of Business na Uniwersytecie w Nowym Jorku, a także na Uniwersytecie Columbia. Pracował także jako Research Associate w National Bureau of Economic Research, a także jako Research Fellow w Center for Economic Policy Research. Był konsultantem wielu organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Inter-American Development Bank, Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements) w Bazylei oraz Komisji Europejskiej.
 • Manuel Campa zasiada w radzie Prime Collateralised Securities (PCS) Europe, a wcześniej był członkiem rady takich organizacji, jak Bruegel czy General de Alquiler de Maquinaria.
 

Jerzy Surma

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management.

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2006 r.). Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierownik studiów podyplomowych SGH: Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem.
 • Visiting Scholar w Harvard Business School oraz na University of Massachusetts (2011 – 2014).
 • Dyrektor ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów Business Intelligence, reinżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i w sieciach handlowych (2002 – 2006 r.)
 • Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska (1999 – 2002 r.)

Członek Rady Nadzorczej, Komitetu ds. Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w Banku Zachodnim WBK S.A. (od maja 2012 r.), członek Rady Nadzorczej w Grupie Kęty (od 2008r.),

Członek jest niezależny.

 

David R. Hexter

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent filozofii, nauk politycznych i ekonomii Uniwersytetu w Oksfordzie. Tytuł MBA nadany przez Cranfield School of Management . Absolwent Wydziału Prawa i Teorii Polityki, University College London. Tytuł doktora filozofii Birkbeck College London oraz doktora Qeen Mary University of London.

Doświadczenie zawodowe:

 • Niezależny Dyrektor i Konsultant w wielu spółkach, bankach i funduszach inwestycyjnych działających w Rosji, Kazachstanie, Danii, Wietnamie i Grecji (2004 – obecnie)
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1992 – 2004): Dyrektor Wydziału Instytucji Finansowych (1992 – 1996); Zastępca Wiceprezesa Departamentu Bankowości, Przewodniczący Komitetu Kapitałowego, odpowiedzialnego za zatwierdzanie wszystkich kredytów i inwestycji EBOR (1996 – 2004)
 • Zajmował stanowiska kierownicze wysokiego szczebla w jednostkach Citibank N.A. w Luksemburgu, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii (1970-1992). W 1986 roku objął stanowisko Głównego Oficera Kredytowego. W latach 1989-1992 odpowiadał za rozwój działalności Citibanku w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Członek Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zapewniania Zgodności oraz Komitetu Ryzyka w BZ WBK. (od lutego 2013 r.)

Członek jest niezależny.

 

Jose Garcia Cantera

Członek Rady Nadzorczej
Dyrektor Finansowy, Banco Santander

Ukończył studia MBA w IE Business School. Jest Starszym Wiceprezesem Banco Santander, sprawującym funkcję Dyrektora Finansowego oraz Szefa Pionu Finansów.

Doświadczenie zawodowe:

 • Dyrektor Finansowy, Banco Santander (od stycznia 2015 r.)
 • Szef Pionu GBM Grupy Santander (od maja 2012 r.)
 • Prezes Banku Banesto (od 2006 r.)
 • Starszy Wiceprezes nadzorujący Pion GBM w Banku Banesto (2003 r.)
 • Szereg funkcji kierowniczych najwyższego szczebla w Salomon Brothers-Citigroup m.in. członek Zespołu Zarządzającego Citygroup EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja), Rady Dyrektorów Rynków Kapitałowych Citigroup w Wielkiej Brytanii oraz Rady Dyrektorów Citigroup EMEA.
 • Analityk akcji w Ameryce Południowej w latach 1995-2002. Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego analityka przyznawany mu m.in. przez Institutional Investor, Reuters, Extel oraz Global Investor.

Jest Przewodniczącym Rady w Santander de Titulizaciones SGFT oraz w Santander Investment SA. Od kwietnia 2015 r. członek Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych spółek.

W Banku Zachodnim WBK S.A. funkcjonuje Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

 
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka