Zarząd Banku Zachodniego WBK

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dodatkowo studiował na uczelniach: Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Od 1992 związany z sektorem bankowym. Na początku swojej kariery w latach 1992-2008 Michał Gajewski zawodowo związany był z Grupą Kapitałową WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu BZ WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego i Bankowość dla Małych Firm _SME_.

W 2012 rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., początkowo w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Detalu. Michał Gajewski w 2016 roku został wybrany na Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Michał Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Andrzej Burliga

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykiem

Andrzej Burliga jest związany z Bankiem Zachodnim WBK _wcześniej z Bankiem Zachodnim_ od 1995 roku. Początkowo pracował w Departamencie Skarbu, gdzie w ciągu kilku lat awansował z dealera na funkcję chief dealera, a następnie dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 2001-2006 Andrzej Burliga kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Banku Zachodniego WBK, a w roku 2006 został zastępcą szefa Pionu Zarządzania Ryzykiem, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie Banku Zachodniego WBK, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.

Andrzej Burliga jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem, a także zarządzania, w tym między innymi INSEAD International Executives Development Programme, BZ WBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA _Professional Risk Managers’ International Association_.

Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Michael McCarthy

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Michael McCarthy od 31 lat jest związany z sektorem bankowości i usług finansowych. Posiada rozległe doświadczenie w bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz komercyjnej, zarówno w Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. Przez 6 lat od 2002 do 2006 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Usług Kartowych AIB w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Reprezentował także Grupę AIB jako Członek Zarządu w Hot Origin Limited _fundusz zalążkowy wspierający firmy w początkowej fazie rozwoju z sektora technologii_ oraz VISA w Wielkiej Brytanii oraz Mastercard w Europie Północnej.

W 2009 roku został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzającym Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Oprócz tego pełni funkcję przewodniczącego Rad Nadzorczych Spółki BZ WBK Faktor i Leasing, które są częścią Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, jest członkiem Komitetu Kredytowego, ALCO i Komitetu Rezerw. Michael McCarthy jest członkiem Irlandzkiego Instytutu Menadżerów Bankowości _The Institute of Bankers in Ireland_, posiada tytuł MBA nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Manchesterze _Manchester Business School_.

Michael McCarthy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Carlos Polaino Izquierdo

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

Carlos Polaino Izquierdo – rozpoczął swoją karierę zawodową w Banco Santander Spain w 1998, poprzednio był zatrudniony w Ernst&Young. Od tego czasu zajmował różne stanowiska w Grupie Santander. Po okresie zajmowania różnych stanowisk w Audycie Wewnętrznym Santander Spain i zdobyciu rozległego międzynarodowego doświadczenia, w 2006 roku został powołany jako zastępca szefa Audytu Wewnętrznego w Santander Brazil, gdzie oprócz odpowiedzialności za zapewnienie właściwego środowiska kontrolnego i prawidłowego zarządzania ryzykiem, odgrywał aktywną rolę w procesie połączenia różnych banków z Grupy Santander.

W maju 2011 został powołany na stanowisko Głównego Audytora Grupy BZ WBK. Po czterech latach pracy w Polsce jego osiągnięcia stanowią wdrożenie i rozwój nowej metodologii audytu oraz narzędzi, które zapewniają wysoki poziom środowiska kontrolnego w Grupie BZ WBK i wnoszą dużą wartość do organizacji. Carlos Polaino Izquierdo ukończył Universidad Autónoma de Madrid, wydział Business Administration.

Carlos Polaino Izquierdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Juan de Porras Aguirre

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Globalnej Bankowości Korporacyjnej

Juan de Porras Aguirre – jest od 1989 roku związany z bankowością. W latach 1989-1998 był zatrudniony m.in. w Commerzbank i Lloyds Bank, specjalizując się w ryzyku kredytowym. Od 1997-2004 Juan pracował w Societe Generale zajmując się zarządzaniem relacjami z firmami sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, następnie jako zastępca szefa zespołu Corporate&Investment Banking w Madrycie. Od czerwca 2004 roku był odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw portfela hiszpańskiego sektora energetycznego i telekomunikacyjnego w Rabobank w Madrycie, a od października 2005 do stycznia 2007 roku był Głównym Dyrektorem sektora energetycznego, naftowego i gazowego w Royal Bank of Scotland w Madrycie. Od stycznia 2007 był Dyrektorem Zarządzającym Global Banking & Markets w Banco Santander, gdzie doprowadził do wzrostu dochodu o ponad 25%, pomimo działania na dojrzałych rynkach Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Juan de Porras Aguirre jest absolwentem Universidad de Granada, posiada dyplom MBA uzyskany w Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas w Barcelonie. Ukończył również Investment Banking Executive Program na Northwestern University w Chicago.

Juan de Porras Aguirre nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Arkadiusz Przybył

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

Arkadiusz Przybył posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości. W latach 2012-2017 roku był Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, a wcześniej – w latach 2011-2012 – pracował na stanowisku Business Director w Centrali Santander Consumer Finance w Madrycie, gdzie odpowiadał, między innymi, za rozwój strategii i działalności oraz integrację rynków, a także za projekty związane z przejęciami spółek oraz wsparcie i nadzorowanie działalności Santander Consumer Finance w Polsce.

W latach 2009-2010 Arkadiusz Przybył był Dyrektorem Wykonawczym w GE Money Bank, Łotwa i GE Money, Łotwa, a w okresie 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej w GE Money, Europa Środkowo-Wschodnia, Siedziba Główna _Zurych/Paryż_. W okresie 1997-2005 pracował jako Engagement Manager w McKinsey & Company, Warszawa. Arkadiusz Przybył ukończył studia magisterskie na kierunkach Zarządzanie _1997 r._ oraz Finanse i Bankowość _1998 r._ na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe MBA, INSEAD we Francji.

Arkadiusz Przybył nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Maciej Reluga

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

Maciej Reluga jest związany z Bankiem od 2002 r., pełniąc funkcję głównego ekonomisty, odpowiedzialnego, między innymi, za analizy makroekonomiczne i rynkowe, prognozowanie krótko- i długoterminowe oraz przygotowywanie scenariuszy skrajnych. W latach 1998-2002 pracował jako ekonomista w ING Banku Śląskim i ING Barings, a w latach 1996-1998 jako analityk w Narodowym Banku Polskim.

Maciej Reluga ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Program Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie w Namur w Belgii. Ponadto, zdobył wykształcenie w Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i w Swiss Finance Institute _Senior Management Programme in Banking_, a także odbył liczne kursy i szkolenia _między innymi w Cambridge University_.

Maciej Reluga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Dorota Strojkowska

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Partnerstwa Biznesowego

Dorota Strojkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości, przez wiele lat związana była z Bankiem, zajmując szereg funkcji, od pracy we wsparciu sprzedaży do Szefa Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną.
W Banku zajmowała, między innymi, następujące stanowiska:
- 2013 – kwiecień 2016 – Szef Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną,
- 2012 – 2013 – Dyrektor ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej,
- 2005 – 2012 – Kierownik Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży.
W okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. pani Dorota Strojkowska pełniła funkcję Szefa Pionu HR w Banku PKO BP.

Dorota Strojkowska ukończyła filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Akademii L. Koźmińskiego. Ponadto, odbyła wiele profesjonalnych szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansowego i psychologii w biznesie, w tym "Development of managerial skills" w Nottingham Trent University i "Advance Leadership Programme" w ICAN Institute, Harvard Business Review.

Dorota Strojkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Feliks Szyszkowiak

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Transformacji Cyfrowej

Feliks Szyszkowiak – jest związany z Bankiem Zachodnim WBK, a wcześniej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, od 1990 roku. W latach 1990-1998 pracował w Bankowości Oddziałowej, a w latach 1998-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju Oddziałów WBK. Od 2001 roku kierował Programem B1 wprowadzającym nowy model Bankowości Oddziałowej i scentralizowany system informatyczny w Banku Zachodnim WBK. Od 2003 roku jest członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w którym najpierw, do lipca 2007 roku, podlegał mu Pion Zarządzania Ryzykiem.

Feliks Szyszkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych spółek.

W Banku Zachodnim WBK S.A. funkcjonuje Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka