Zarząd Banku Zachodniego WBK

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował też na uczelniach: Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Z sektorem bankowym związany jest od 1992 r. Na początku swojej kariery, w latach 1992-2008, Michał Gajewski zawodowo związany był z Grupą Kapitałową WBK, a następnie Bankiem Zachodnim WBK, zajmując szereg funkcji począwszy od pracy w oddziale banku, poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK, odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ, w którym nadzorował obszar Biznesu Detalicznego i Bankowości dla Małych Firm (SME) oraz Pion Klienta Korporacyjnego.

W 2012 r. rozpoczął pracę w Banku Millennium. Początkowo, w latach 2012-2015, był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Detalu.

 

Andrzej Burliga

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykiem.

Andrzej Burliga jest związany z Bankiem Zachodnim WBK (wcześniej z Bankiem Zachodnim) od 1995 roku. Początkowo pracował w Departamencie Skarbu, gdzie w ciągu kilku lat awansował z dealera na funkcję chief dealera, a następnie dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 2001-2006 Andrzej Burliga kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Banku Zachodniego WBK, a w roku 2006 został zastępcą szefa Pionu Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie Banku Zachodniego WBK, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.

Andrzej Burliga jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem, a także zarządzania, w tym między innymi INSEAD International Executives Development Programme, BZ WBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

 

Artur Chodacki

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Artur Chodacki związany jest z bankowością od 1998 roku. Posiada rozległe doświadczenie w bankowości korporacyjnej. W Banku zatrudniony był na następujących stanowiskach: relationship managera (2000-2003), lidera zespołu/dyrektora bankowości korporacyjnej (2003-2009, dyrektora Departamentu Dużych Przedsiębiorstw i Finansowania Strukturalnego (2009 – 2010),dyrektora bankowości korporacyjnej (2011-2013), dyrektora regionalnego (kwiecień 2013 – lipiec 2014), dyrektora bankowości korporacyjnej sieci sprzedaży (lipiec 2014 – czerwiec 2016). Ponadto zatrudniony był na stanowisku account managera w ING Banku Śląskim S.A. w latach 1998 – 2000.

Artur Chodacki jest członkiem Komitetu Kredytowego Banku, pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej BZWBK Faktor. Posiada także duże doświadczenie i osiągnięcia we wdrażaniu projektów transformacji biznesowej.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, a także filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim.

 

Juan de Porras Aguirre

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Globalnej Bankowości Korporacyjnej

Od 1989 roku związany z bankowością. W styczniu 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Global Banking & Markets w Banco Santander. Od października 2010 roku, nadzoruje Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej  w Bank Zachodnim WBK S.A. Juan de Porras Aguirre jest absolwentem Universidad de Granada – posiada dyplom z prawa, oraz Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas w Barcelonie gdzie uzyskał dyplom MBA, ukończył również program studiów podyplomowych Investment Banking Executive w szkole zarządzania Kellogg przy Northwestern University w Chicago.

 

Michael McCarthy

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Michael McCarthy od 28 lat jest związany z sektorem bankowości i usług finansowych. Posiada rozległe doświadczenie w bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz komercyjnej, zarówno w Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. Przez 6 lat od 2002 do 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Usług Kartowych AIB w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Reprezentował także Grupę AIB jako Członek Zarządu w Hot Origin Limited (fundusz zalążkowy wspierający firmy w początkowej fazie rozwoju z sektora technologii) oraz VISA w Wielkiej Brytanii oraz Mastercard w Europie Północnej.

W 2009 roku został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzającym Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Oprócz tego pełni funkcję przewodniczącego Rad Nadzorczych Spółki BZ WBK Faktor i Leasing, które są częścią Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, jest członkiem Komitetu Kredytowego, ALCO i Komitetu Rezerw.

Michael McCarthy jest członkiem Irlandzkiego Instytutu Menadżerów Bankowości (The Institute of Bankers in Ireland), posiada tytuł MBA nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Manchesterze (Manchester Business School).

 

Carlos Polaino Izquierdo

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

Carlos Polaino Izquierdo – rozpoczął swoją karierę zawodową w Banco Santander Spain w 1998 r., poprzednio był zatrudniony w Ernst&Young. Od tego czasu zajmował różne stanowiska w Grupie Santander. Po okresie zajmowania różnych stanowisk w Audycie Wewnętrznym Santander Spain i zdobyciu rozległego międzynarodowego doświadczenia, w 2006 roku został powołany jako zastępca szefa Audytu Wewnętrznego w Santander Brazil, gdzie oprócz odpowiedzialności za zapewnienie właściwego środowiska kontrolnego i prawidłowego zarządzania ryzykiem, odgrywał aktywną rolę w procesie połączenia różnych banków z Grupy Santander.

W maju 2011 r. został powołany na stanowisko Głównego Audytora Grupy BZ WBK. Po czterech latach pracy w Polsce jego osiągnięcia stanowią wdrożenie i rozwój nowej metodologii audytu oraz narzędzi, które zapewniają wysoki poziom środowiska kontrolnego w Grupie BZ WBK i wnoszą dużą wartość do organizacji.

Carlos Polaino Izquierdo ukończył Universidad Autónoma de Madrid, wydział Business Administration.

 

Marcin Prell

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Prawnym i Zapewnienia Zgodności.

Marcin Prell jest związany z Grupą Banku Zachodniego WBK od 1993 roku. W latach 2001-2006 pełnił funkcję dyrektora Banku Zachodniego WBK kierującego Obszarem Prawnym, w roku 2001 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego oraz członkiem Komitetu Sterującego fuzją Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. W latach 1994-2000 Marcin Prell był dyrektorem WBK i prokurentem, w okresie od 1993 do 1994 roku zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego WBK. Marcin Prell jest członkiem Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich, pełnił też funkcję sędziego Sądu Giełdowego i był członkiem Komisji Etyki Związku Banków Polskich.

Marcin Prell jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku studiów specjalistycznych z zakresu finansów i zarządzania, w tym Advanced Management Programme w Wharton University of Pennsylwania w Stanach Zjednoczonych.

 

Arkadiusz Przybył

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

Arkadiusz Przybył posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości. Od 2012 roku był Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, a wcześniej – w latach 2011-2012 – pracował na stanowisku Business Director w Centrali Santander Consumer Finance w Madrycie, gdzie odpowiadał, między innymi, za rozwój strategii i działalności oraz integrację rynków, a także za projekty związane z przejęciami spółek oraz wsparcie i nadzorowanie działalności Santander Consumer Finance w Polsce.

W latach 2009-2010 Arkadiusz Przybył był Dyrektorem Wykonawczym w GE Money Bank, Łotwa i GE Money, Łotwa, a w okresie 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej w GE Money, Europa Środkowo-Wschodnia, Siedziba Główna (Zurych/Paryż). W okresie 1997-2005 pracował jako Engagement Manager w McKinsey & Company, Warszawa.

 

Maciej Reluga

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia). Od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem i prognozowaniem wskaźników ekonomicznych i zjawisk gospodarczych. Od połowy 2002 roku jest głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK, wcześniej pracował w NBP i ING. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących instrumentów finansowych, metod prognozowania oraz zarządzania. W 2010 roku ukończył Senior Management Programme in Banking w Swiss Finance Institute. W 2012 roku ukończył Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. Oprócz języka ojczystego zna również angielski i francuski. 

 

Mirosław Skiba

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Programem Wealth Management

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. zarządzający Pion Bankowości Detalicznej, w skład którego wchodzą segmenty Klientów Indywidualnych i MŚP, Bankowość Oddziałowa, Wsparcie Sprzedaży i CRM oraz Obszar Direct Banking. Mirosław Skiba jest także członkiem wielu komitetów działających w Grupie Banku Zachodniego WBK, w tym między innymi Komitetu Kredytowego, Komitetu Rezerw oraz Komitetu ALCO, jest także członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK Leasing SA

Mirosław Skiba jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu bankowości i zarządzania w kraju i za granicą, w tym Senior Management Programe w Swiss Finance Institute w Genewie. Od 1992 roku zawodowo związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, następnie z Bankiem Zachodnim WBK. Był między innymi dyrektorem oddziału, dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, dyrektorem Makroregionu Poznań, a później Makroregionu Warszawa.

 

Dorota Strojkowska

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Partnerstwa Biznesowego

Dorota Strojkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości zarówno w obszarze biznesowym, jak i w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Od 2005 roku związana z Bankiem Zachodnim WBK, pełniąc funkcje Kierownika Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży. W 2012 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej, a następnie od 2013 r. Dyrektora Departamentu Wynagrodzeń i w kolejnym kroku Dyrektora Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną. W okresie od kwietnia 2016 r. do końca marca 2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Pionu HR w PKO BP. Jej kompetencje oprócz planowania strategicznego obejmują szeroki zakres umiejętności z zakresu rozwoju modelu zarządzania zasobami ludzkimi oraz transformacji kultury organizacyjnej.

Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Akademii L. Koźmińskiego. Ponadto, uczestniczyła w szeregu profesjonalnych szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansowego i psychologii w biznesie, w tym „Development of managerial skills” w Nottingham Trent University i „Advance Leadership Programme” w ICAN Institute, Harvard Business Review.

 

Feliks Szyszkowiak

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Transformacji Cyfrowej

Feliks Szyszkowiak jest związany z Bankiem Zachodnim WBK, a wcześniej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, od 1990 roku. W latach 1990-1998 pracował w Bankowości Oddziałowej, a w latach 1998-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju Oddziałów WBK. Od 2001 roku kierował Programem B1 wprowadzającym nowy model Bankowości Oddziałowej i scentralizowany system informatyczny w Banku Zachodnim WBK. Od 2003 roku jest członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w którym najpierw (do lipca 2007 roku) podlegał mu Pion Zarządzania Ryzykiem. Pełni funkcję Chief Digital Officer.

Feliks Szyszkowiak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wharton University.

 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych spółek.

W Banku Zachodnim WBK S.A. funkcjonuje Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka