Konkurs. Młodzi Organicznicy XXI wieku!

Czy są wśród studentów osoby, które w dzisiejszych czasach pozostały wierne ideałom wielkopolskiej tradycji pracy organicznej? Żacy, którzy nie poprzestali jedynie na poświęceniu się studiom – działają, a przy tym są wrażliwi na los innych? Szukamy właśnie takich postaci, symbolicznych następców Emilii Sczanieckiej, Karola Marcinkowskiego i Dezyderego Chłapowskiego. Być może to właśnie Ty lub bliska Ci osoba jesteście jednymi z tych, którym należy się takie wyróżnienie?

Do konkursu „Młodzi Organicznicy XXI wieku” można zgłosić się osobiście lub zostać zgłoszonym – przez osobę fizyczną, prawną, organizację lub instytucję. Kandydat powinien posiadać status studenta uczelni publicznej miasta Poznania. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

1. Następca Emilii Sczanieckiej – aktywista;
2. Następca Karola Marcinkowskiego – filantrop;
3. Następca Dezyderego Chłapowskiego – społecznik.

W każdej z kategorii przewidziano przyznanie nagrody głównej w wysokości 8.000,00 (osiem tysięcy) zł brutto, oraz drugiego i trzeciego miejsca - odpowiednio: 5.000,00 (pięć tysięcy) zł brutto oraz 3.000,00 (trzy tysiące) zł brutto. Dodatkowym uhonorowaniem zwycięzców będzie uroczysta Gala „Młodzi Organicznicy XXI wieku”.

Konkurs i Gala „Młodzi Organicznicy XXI wieku” są częścią projektu „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską przy wsparciu Santander Universidades.

Karty zgłoszeniowe kandydaci zostawiają u Placówce PRSU znajdującej się w CW przy ulicy Piotrowo 2, wypełnione karty zgłoszeniowe przyjmujemy do 8 czerwca do godziny 16:00, lub w Biurze Prasowym UAM (Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pok. 305) do 10 czerwca 2016 roku do godz. 10:00.
 

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999