Konkurs. Znamy polskich finalistów EBEC!

EBEC to jeden z największych konkursów inżynierskich dla najlepszych uczelni technicznych w Europie. Zadania z którymi przyszło zmierzyć się uczestnikom stanowiły test dla ich wiedzy oraz kreatywności łącząc w sobie elementy praktyki i teorii. W połowie maja br. poznaliśmy zespoły, które będą reprezentować nasz kraj w europejskim finale EBEC w Belgradzie.

Międzynarodowe przedsięwzięcie

Konkurs Inżynierski EBEC jest największym projektem organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Uczestnictwo w EBEC ma na celu rozwijać umiejętności - nie tylko z zakresu teorii, ale także praktyki, która pomoże stawić czoła problemom napotykanym w codziennej pracy. Projekt zrzesza studentów, uczelnie, firmy, a także organizacje pozarządowe. Studenci rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach:

Team Design – polega na skonstruowaniu prostego urządzenia, które spełni określoną funkcję oraz Case Study – przygotowanie optymalnego planu, który umożliwi rozwiązanie określonego problemu.
Konkurs podzielony jest na 3 etapy:
Finał lokalny – wewnętrzna rywalizacja drużyn z tej samej uczelni.
Finał ogólnopolski – rywalizacja uczelni z Polski, zwycięscy udają się na finał międzynarodowy.
Finał międzynarodowy – na tym poziomie spotykają się ze sobą najlepsze drużyny z każdego kraju

Wspieramy młodych Inżynierów

Santander Universidades wspierał stowarzyszenie BEST będąc partnerem zarówno finału lokalnego jaki ogólnopolskiego, a przedstawiciel SU jako członek jury oceniał poszczególne projekty.

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem postawy młodych ludzi, ich ambicją oraz nieustanną chęcią rozwoju. To przyjemność móc uczestniczyć w tak odważnym przedsięwzięciu. Na co dzień obserwujemy ich pracę dlatego też byłam przekona, że ich konkursowe rozwiązania będą wyjątkowe – mówi Monika Bejma, menager Placówki Relacyjnej Santander Universidades. - Tegoroczny finał był też olbrzymią szansą na poznanie studentów z innych miast i przekonanie się, że potrzeby studentów, o których słyszymy nie ograniczają się do uczelni, czy miasta, dlatego tak ważne jest nasze wsparcie i umiejętna pomoc w rozwoju – dodaje.

Konkurs Inżynierski EBEC, to kolejny projekt Stowarzyszenia BEST, którego partnerem stał się Santander Universidades. – Jesteśmy szczęśliwi, że Santander Universidades współpracuje z Politechniką Wrocławską. Idea, która Wam przyświeca jest doceniania przez wszystkich studentów – mówi przedstawiciel BEST Paweł Szewczyk.

Konkurs Inżynierski EBEC to kolejny projekt Stowarzyszenia BEST, którego partnerem stał się Santander Universidades. – jesteśmy szczęśliwi, że Santander Universidades współpracuje z Politechniką Wrocławską. Idea, która Wam przyświeca jest doceniania przez wszystkich studentów.– mówi przedstawiciel BEST Paweł Szewczyk.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999