Warsztat. Ryzyko a Czterej Jeźdźcy Apokalipsy.

Minęło ponad pięć wieków od kiedy Albrecht Durer stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych rycin na świecie – Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Mimo upływu ponad pięciuset lat oraz znaczących przemian technologicznych i społecznych wojna, głód, zaraza i śmierć wciąż odgrywają istotną rolę zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i całych narodów. W jaki sposób? Warsztat „Ryzyko a Czterej Jeźdźcy Apokalipsy” zrealizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Santander Universidades stanowił odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania w tej kwestii.

Akademia Banku Zachodniego WBK: „Ryzyko a Czterej Jeźdźcy Apokalipsy” to pierwszy tak długi i intensywny cykl warsztatów oraz wykładów, którego realizacji podjęło się Santander Universidades w Polsce. Przez ponad miesiąc, udział w zajęciach wzięło ponad 200 studentów, 17 ekspertów z różnych dziedzin oraz 6 przedstawicieli z ramienia Banku Zachodniego WBK.

W związku ze zróżnicowaniem tematyki zajęć w odwołaniu do konkretnego zagrożenia (wojna, głód, choroba i śmierć) , Akademię podzielono na cztery spotkania tematyczne z ekspertami oraz cztery warsztaty szczegółowe prowadzone przez wybitnych praktyków z Banku. Na każdym z wykładów, uczestnicy otrzymywali niepowtarzalną okazję do poszerzenia perspektywy, w której postrzegali podstawowe dla gospodarki problemy, związane z demografią, medycyną czy obronnością. Ponadto, dzięki warsztatom dotyczącym praktycznych aspektów funkcjonowania bankowości korporacyjnej, studenci mogli doskonale uzupełnić wiedzę przekazywaną im podczas zajęć na uczelni. Dzięki „Czterem jeźdźcom apokalipsy” studenci mogli spojrzeć z nowej, szerszej perspektywy na problemy ekonomiczne, o których uczą się na co dzień. Wybitni praktycy z naszego Banku ukazali im natomiast, jak przenieść twardą wiedzę uniwersytecką na grunt nowoczesnej bankowości korporacyjnej – mówi Paweł Pawłowski, Ekspert ds. Projektów Strategicznych Santander Universidades. O wartości naszych warsztatów najlepiej świadczy olbrzymie zainteresowanie krakowskich studentów – dodaje.

Akademia „Ryzyko a Czterej Jeźdźcy Apokalipsy” była realizowana od 26 kwietnia do 31 maja 2016 roku dając studentom Santander Universidades możliwość uczestnictwa nietypowych zajęciach, dających kompleksową wiedzę o kluczowych zagrożeniach dla współczesnej gospodarki.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999