Programy Globalne

Programy Globalne realizowane w ramach programu Santander Universidades dają szansę bezpośredniej współpracy polskich szkół wyższych z najbardziej prestiżowymi uczelniami świata. Ich głównym celem jest stworzenie możliwości wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń na międzynarodowym poziomie.

Polskie uczelnie korzystają z corocznych Programów Globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uniwersytety oraz nawiązują relacje z ponad 1100 uczelni należących do programu na całym świecie m.in. University of Pennsylvania, University of California Los Angeles, Uniwersytet Narodowy w Singapurze, Uniwersytet w Kolonii, Babson College. Programy Globalne dedykowane są studentom, doktorantom, absolwentom, pracownikom naukowym i administracyjnym uczelni wyższych.

Jak przystąpić do Programu Globalnego?

  • z listy proponowanych programów, opublikowanych na stronach www uczelni macierzystej, kandydat powinien wybrać jeden, najbardziej odpowiadający jego wykształceniu/zainteresowaniom
  • następnie powinien zgłosić chęć udziału w wybranym programie koordynatorowi programu wyznaczonemu przez uczelnię
  • uczelnia rozpatruje kandydatury i informuje kandydatów o decyzji
  • wskazany przez uczelnię kandydat osobiście rejestruje się online na stronie danego programu
  • uczelnia organizująca program rozpatruje zgłoszone aplikacje i udziela informacji zwrotnej kandydatom
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999