Rozliczenie projektów

Wszystkie szkoły wyższe, które zrealizowały projekty w ramach programu Santander Universidades, zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia się w ciągu trzech miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy.

Rozliczenia należy dokonać wypełniając poniższy formularz.

Raport, w formie papierowej, proszę przesłać (w jednym egzemplarzu) na adres:

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.
im. Stefana Bryły 

ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

z dopiskiem „Santander Universidades – raport”.

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 
 
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999