Uczestnicy o programie

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

 
//static3.bzwbk.pl/asset/2/n/d/2nd_language_2min_43303.flv

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego: 992.345.340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 992.345.340 zł.

Kontakt

Infolinia 1 9999 Z zagranicy +48 61 81 19999